UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 2003

Fom 2003 er ordningen i listen nedenfor omvendt kronologisk
- dvs nyeste
Dagens tips kommer først.

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


22.12.2003

Kjære fakultet
Biblioteket ønsker alle våre nære og primære på huset en riktig god jul og et godt nyttår. Vi ved biblioteket er samstemt enige om at det er en fornøyelse å ha med et så bra fakultet å gjøre (flere av oss har erfaring med flere).
Vi ser frem til 2004 sammen med dere!
Beste hilsen biblioteket


18.12.2003

Nye bøker
Novembertilveksten ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1103.htm

Flytting av EDC
EDCen driver og pakker ned og vil (slik vi har arbeidet for i mange år) gjenoppstå i Studias tidligere lokaler på nyåret. Vi ser frem til å ønske velkommen til et integrert fakultetsbibliotek med et bedre tilbud enn noensinne.

Bibliotekbruk
Vi er i høst blitt svært mye brukt, særlig av studentene, med et snitt på over 500 besøk pr dag i tremånedersperioden 23. august til 20. november. Det er gledelig at studiereformen har ført til økt bibliotekbevissthet blant studentene - så vi har hatt en hektisk, men spennende og fin høst.

Elektroniske juridiske tidsskrifter
Jeg markedsfører utrettelig vår stadig voksende portefølje av juridiske tidsskrifter i elektronisk innpakning. Husk at de fleste elektroniske tidsskriftene vi har nå er greit tilgjengelige via Bibsys. Og en god lokal startside er:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm


04.12.2003

Tingbøker fra Hordaland mv
Digitalarkivet under Arkivverket inneholder mye, også en del rettshistorisk interessant stoff, f.eks. tingbøker fra Sunnhordland og Nord-Hordaland fra 1600- og 1700-tallet:
-> 129.177.171.80/cgi-win/wc/webcens.exe?slag=meny&kategori=
11&emne=1&fylke=12&spraak=
Og Bergenshistorieinteresserte vil fort kunne fortape seg i denne listen:
-> 129.177.171.80/cgi-win/wc/webcens.exe?slag=ngmeny&fylke=
12&nkommune=1201&kommune=1301&spraak=n
Dokumentasjonsprosjektet, et samarbeid mellom de fire universitetene, er også en kilde til fortapelse:
-> www.dokpro.uio.no/
f.eks. Rygh: "Norsk gaardnavne":
-> www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_felt.html


02.12.2003

Nye elektroniske tidsskrift
UB har inngått av tale med Kluwer ang tilgang til en elektronisk tidsskriftpakke. Følgende juridiske tidsskrift er med i pakken:

Se forøvrig vår side om elektroniske juridiske tidsskrift:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm


28.11.2003

Juleutstilling 2003
Det nærmer seg jul, adventstiden starter på mandag. For at at juristene (og andre) på huset skal komme i riktig stemning, har biblioteket utarbeidet en utstilling kalt "Jul i jussen" (- hvor ellers). Vi har laget flg lille presentasjon på web - ellers ønskes hjertelig velkommen til biblioteket:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utstjul2003.htm
God helg fra biblioteket!


14.11.2003

Nye bøker
2003 tegner til å bli et rekordår på innkjøpsfronten; mer spennende bøker enn noensinne med andre ord. Oktobertilveksten ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1003.htm

Menneskerettigheter i Amerika
Inter-American Court of Human Rights finner du her:
-> www.corteidh.or.cr/index-ingles.html

Menneskerettigheter i Afrika
African Commission on Human & Peoples' Rights' websider starter her:
-> www.achpr.org/

Menneskerettigheter i Sierra Leone
I Sierra Leone etablerte FN tidlig i 2002 "a Special Court [...] to prosecute persons who bear the greatest responsibility for serious violations of international humanitarian law and Sierra Leonean law committed in the territory of Sierra Leone since 30 November 1996". Domstolen har flg nettsted:
->
www.sc-sl.org/

Menneskerettigheter og nasjonal jus
Hvorledes påberopes og brukes internasjonale menneskerettigheter i nasjonal jus? Jurispridence: United Nations Treaty Database gir oversikt etter land, traktat og artikkel. Ta en titt rundt i verden via:
-> www.bayefsky.com/docs.php/area/jurisprudence


03.11.2003

WTO
Det har vært sørgelig lite tips om WTO. Til gjengjeld kan vi i dag by på en revidert utgave av en prima intro til hvordan man kan søke etter kildene:
-> www.llrx.com/features/wto2.htm
WTOs hjemmeside på web er her:
-> www.wto.org/wto/index.htm
Se også WTOs guide til jus og praksis
-> www.wto.org/wto/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/analytic_index_e.htm
For ikke å snakke om Lex Mercatoria-prosjektet:
-> www.jus.uio.no/lm/international.economic.law/wto.html
Det kongelige norske utenriksdepartement har noen WTO-sider som ser mer pinglete ut enn de faktisk er:
-> odin.dep.no/ud/norsk/handelspolitikk/032091-990320/index-dok000-b-f-a.html

Konkurranserett
En trivelig propell av en kollega i Chicago har mange lenkesamlinger. En av dem er i "International antitrust and competition law and policy":
-> www.lib.uchicago.edu/~llou/antitrust.html
Konkurransetilsynet har vært på besøk i Bergen, det fremgår ikke av deres web-sider som til gjengjeld inneholder mye annet:
-> www.konkurransetilsynet.no/
- som f.eks. følgende kronologiske oversikt over avsluttede saker fom 1998:
-> www.konkurransetilsynet.no/internett/index.asp?startID=&top
Expand=1000074&subExpand=&strUrl=1000064c

Kan ikke tysk?
Men vil lese noen tyske lover f.eks.? På nettet finnes bl.a. disse:
-> www.goethe.de/in/d/presse/e/gesetze-e-f.html

Rettelse: Nettkilder i folkerett
Jeg blingset på url-en til "Nettkilder i folkeretten" i forrige "Dagens tips". Riktig url er:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folkkilder.htm


17.10.2003

Folkerett på nett
Interessen for folkerett vokser. Fakultetsbiblioteket følger opp. Kirsti LJ har utarbeidet en systematisk oversikt over traktater i samlinger, bøker og på web - med lenker og det hele, den publiseres herved:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktatsyst.htm
Vi nytter høvet til også å minne om Kirstis i 2002 publiserte alfabetiske oversikt:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktater.htm

Mer folkerett på nett
Fakultetsbiblioteket har mer, i 2001 publiserte jeg selv Nettkilder i folkeretten og Nett-tekster i folkeretten:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktater.htm
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folktekster.htm
Og endelig minner jeg om at vi har tilgang til FNs United Nations Treaty Collection her:
-> untreaty.un.org/English/treaty.asp
hvor du trenger følgende brukernavn og passord for å komme inn:
  userid:      [...]
  password: [...]

Læringssenter - 12 nye PC-er i biblioteket
Det juridiske fakultetsbibliotek følger opp studiereformen så godt vi kan. Våre tjenester er mer populære enn noensinne, vi har i høst hatt rekordbesøk. Besøket blir neppe mindre etter at vi denne uken gjorde tilgjengelig 12 nye PC-er for studentene. Reglene for bruken er slik:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/pc-er.htm
(Og nå venter vi på EDC-en...)


08.10.2003

Statsbudsjettet 2004
kom på luften for 10 minutter siden her:
-> www.statsbudsjettet.dep.no/2004/


07.10.2003

Nye bøker
Tilvekstlisten for september ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0903.htm

Elektroniske juridiske tidsskrifter
Stadig flere elektroniske juridiske tidsskrifter registreres i Bibsys, vi har laget et predefinert søk alfabetisk etter tittel; gå inn via vår førsteside (under nyheter; pt 351 tidsskrifter):
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
eller via vår side for elektroniske juridiske tidsskrifter:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

Litteratursøking i jus
Vår generelle litteratursøkningsside kan også være verdt et besøk:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-littsok.htm


06.10.2003

CISG
Unidroit i Roma har samlet avgjørelser i fulltekst fra en rekke land vedrørende CISG - ser ganske flott ut:
-> www.unilex.info/
Jeg minner også om Pace Law School's CISG-sider som i 2002 ble International Association of Law Libraries (IALL) Website Award Winner:
-> www.cisg.law.pace.edu/

Sosig
Og når vi først er inne på IALLs web-pris, ble den på IALLs årlige konferanse (denne gang i Cape Town) for en drøy uke siden for 2003 tildelt emneportalen Social Science Information Gateway's sider på jus - Sosig/law:
-> www.sosig.ac.uk/law/

IALL
Også IALL har web-sider, de ligger her:
-> www.iall.org/
Om IALL heter det: "The International Association of Law Libraries is a worldwide organization of librarians, libraries, and other persons and institutions concerned with the acquisition and use of legal information emanating from sources other than their own jurisdictions. The IALL's basic purpose is to facilitate the work of librarians who acquire, process, and utilize foreign and international legal resources."
Lokalt er vi aktive i IALL, undertegnede sitter i styret for årene 2001-2004. IALL utgir tidsskriftet International journal of legal information:
-> heinonline.org/HeinOnline/start.pl


30.09.2003

Idrettsjus
- opptar stadig flere jurister ettersom stadig mer penger og alvor siger inn i idretten. I Danmark har Foreningen Idrætsjura siden 2001 utgitt årboken "Idrætsjuristen". Årene 2001 og 2002 ligger på web i sin helhet med mange artikler.
Foreningens hjemmeside er:
-> www.idraetsjura.dk/
Og årbøkene finner du ved å klikke på "Artikler" i spalten til venstre på hjemmesiden, eller direkte hit:
-> www.idraetsjura.dk/sw/frontend/show.asp?parent=12664&
menu_parent=&leftmenu_parent=&layout=0
Også "Specialer" kan være av interesse, her ligger enkelte danske juridiske studenters "specialer" i fulltekst:
-> www.idraetsjura.dk/sw/frontend/show.asp?parent=3960&
menu_parent=&leftmenu_parent=&layout=0
Det juridiske fakultetsbibliotek har en rimelig en solid samling av idrettsjus, fra Bibsys hitsettes (kanskje verd å merke seg at den eldste boken vi har om emnet er så ny som fra 1982):
-> wgate.bibsys.no/gate1/FIND?bibl=UBB&lang=N&ccl=
l+135.5%2Fub+*+ubbjur%2Fav&sort=ar

Jan Fridthjof
- gratuleres hjerteligst på ettertid med fødselsdagen! Og i kveld kan alle se ham på fjernsyn.


16.09.2003

Norske juridiske artikler i fulltekst i Lovdata
Er alle klar over at antall juridiske artikler som ligger tilgjengelig i fulltekst i Lovdatas betalingsversjon langsom vokser?
Sjekk f.eks. via denne siden:
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftbas?JUS=on
Og hvis vi går inn alfabetisk, finner vi lokale helter som
Jan Fridthjof B:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/alfaf-B.html
Kai K:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/alfaf-K.html
Nils N:
-> websir.lovdata.no/lex/lit/jus/alfaf-N.html

Voldsofre - ny database i Lovdata
I betalingsversjonen av Lovdata er nå avgjørelser fra Erstatningsnemnda for voldsofre tilgjengelig i fulltekst fom 2003
-> websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftreg?ENV&/lex/avg/env/krono.html

EF-domstolen
Avgjørelser i flerspråklig fulltekst fritt på web kronologisk 1953-1988 her:
-> curia.eu.int/en/content/juris/c1.htm
Og fom 1989 her:
-> curia.eu.int/en/content/juris/t2.htm


12.09.2003

Ny medarbeider
Bibliotekar Britt-Inger Bjørsvik begynte hos oss 1. september i stilling etter Kate. Mange av dere har allerede hilst på henne, men slik ser hun ut:
-> www.ub.uib.no/ansatte/bub.asp?Bub=bubbi
Forøvrig vil kanskje vår liste over ansatte i biblioteket være av interesse for fakultetets nye medarbeidere:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/ansatte.htm

Nye bøker
Augusttilvekstlisten ser dere her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0803.htm

Ny narkodomstol?
Justisministeren var nylig på besøk, han markedsførte sine tanker om en evt narkodomstol ('drug court') som full av menneskelighet skal dømme narkotikamisbrukere til behandling i stedet for fengsel, se mer her:
-> odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/012101-210032/index-dok000-b-n-a.html

Mer fri rettshjelp
Fra Justisdepartementet meldes også om nye regler om at det ikke lenger skal være fullt så vanskelig å oppnå fri rettshjelp:
-> odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/pressem/012101-070177/index-dok000-b-n-a.html

Regjeringen
Og når vi først er i de departementale korridorer, minnes om at Offisielt fra statsråd ligger her:
-> odin.dep.no/odin/norsk/aktuelt/offstatsraad/index-b-n-a.html


28.08.2003

Kjære fakultet
Beklager diverse mailer ang de elektroniske juridiske tidsskriftene. Noen av dere var frempå med en gang, fant mye de ville ha og fikk ingenting. Så fortsatt må mye fremskaffes på gamlemåten. Men vi kan kanskje si det slik: ting skjer, det kommer til å skje mer, og mer og mer jus blir tilgjengelig fra egen pult.
Fra Kluwer er i denne omgang flg tilgjengelig:

Se forøvrig vår lille side ang saken:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tidkluwer.htm


27.08.2003

Kluwer elektroniske tidskrifter?
Beklager, folkens. Kluwer gjør dårlig jobb, de elektroniske juridiske tidsskriftene var ikke med i UBs prøvepakke - til tross for at tidsskriftene ligger der med sine lenker (kun 11 juridiske tidsskrifter er med). Evt info om disse 11 tidsskriftene kommer senere.
Kluwer i Nederland beklager og beklager, og vi her på UB er oppgitte og småsure.
Men arbeidet for å utvikle tilbudet på elektroniske juridiske tidsskrifter går ufortrødent videre.
Vær obs på at mange juridiske tidsskrifter - også europeiske - ligger i Westlaw og i HeinOnline, jfr vår oversiktsside
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


22.08.2003

Prøveabonnement elektroniske juridiske tidsskrifter
UB har tegnet et prøveabonnement fra Kluwer på ca 600 tidsskrifter i elektronisk utgave. Mange av disse er juridiske:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tidkluwer.htm
Har du synspunkter? Nøl ikke med melding til undertegnede.


19.08.2003

Homofile ekte- og partnerskap
For familierettsmennesker kan denne være av interesse:
-> www.buddybuddy.com/mar-repo.html
eller denne:
-> law-library.rutgers.edu/SSM.html

The Jean Monnet program
Monnet-sidene blir bedre og bedre, mer og mer fyldige av topp EU-relevant jus:
-> www.jeanmonnetprogram.org/

Westlaw
Minner om Westlaw, en kolossal mengde jus, både primærkilder og (særlig) tidsskriftartikler som bare ligger der i fulltekst og venter via vår direktetilgang:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm
Merk punktet "Informasjon" på intro-siden biblioteket har laget.


15.08.2003

Nye bøker
Juli-tilveksten finner dere oversikt over her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0703.htm

Utstilling om konkurranserett
Som lovet i forrige Dagens tips er nå en brosjyre tilgjengelig i biblioteket, samt følgende presentasjon på web:
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2003II.htm

Norsk lovkommentar
På vår side over juridiske databaser osv. henvises også til Norsk lovkommentar (tidl Karnov) i webversjon:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm
For å komme inn første gang, avkreves brukernavn og passord. Disse er:
        brukernavn: xxx
        passord: xxx
For senere pålogging vil du ikke bli avkrevd passord.

For nye lesere
gjøres oppmerksom på at alle Dagens tips fom 1998 er arkivert på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


12.08.2003

Konkurranserett - bibliotekets høstutstilling
Liv Glasser ved EDC har i anledning Konkurransetilsynets flytting til Bergen utarbeidet en utstilling omkring konkurranserett. Står i montrene våre i biblioteket. Vi regner med å komme tilbake med en sak på web om samme om ikke så lenge.

Nye web-sider ved UB
UB har pusset opp sine web-sider, fått mer oversikt, orden og struktur, sjekk via hovedsiden:
-> www.ub.uib.no/
Det betyr at også Ubbjurs web-sider har endret seg noe, nemlig mht den brune spalten til venstre i web-skjermen kalt "Felles UB-sider":
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/

UBs generelle databasetilbud
UB tilbyr en rekke elektroniske baser til UIB, mye spennende på:
-> cdrom.ub.uib.no/
Se også UBs oppslagsverkside:
-> www.ub.uib.no/oppslagsverk/index.htm

All verdens Lovtidende på web
Univ of Michigan har utarbeidet en web-oversikt over all verdens Lovtidende på nett - Government Gazettes Online:
-> www.lib.umich.edu/govdocs/gazettes/index.htm

Electronic Information System for International Law
Hvis du leter etter "...links to primary documents, recommended websites, and research guides" innen General International Law, International Human Rights Law, International Economic Law, International Environmental Law og International Criminal Law - dette kan være et svært godt startsted (ser ut som et flott sted for søk etter folkerettslige primærdokumenter):
-> www.eisil.org

Tysk rettshistorie
Noen som er interessert i tysk rettshistorie? I "Das Textarchiv de Deutschen Rechtswörterbuch (DRW)" finnes mye av antatt interesse:
-> www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/ta.htm

Indeks til Scandinavian Studies in Law
Johan G har annonsert det tidligere, men herved gjentas at henvisninger til artikler i SSL finnes her:
-> sisl.juridicum.su.se


11.08.2003

I anledning studiereformen
meddeles fra biblioteket:

Utvidet åpningstid
Fra og med i dag holder vi åpent til kl 1900 hver dag mandag-fredag.
Slår dette an, fortsetter det også slik etter jul (evt lørdagsåpent i stedet).

Rokeringer i biblioteket
Vi har laget plass til en rekke nye PC-er i biblioteket - hvor godstolene sto før. Totalt skal vi med det første få inn tolv nye PC-er som ledd i å videreutvikle biblioteket som læringsressurssenter.
Godstolene er - sammen med skråhyllene for nye tidsskrifthefter - flyttet ett hakk nordøstover til en ny salong.
Vår utstilling av Nye bøker står nå på reol 41.

- og vi har flere ting på gang, hvis EIA står oss noenlunde bi, får vi også EDCen over om ikke så lenge.

Nye studentmedarbeidere i biblioteket
Vi ønsker i dag velkommen til jusstudentene Catrine Stadheim og Aina Janett Tornes som nye studentmedarbeidere i biblioteket. Disse vil arbeide i til sammen 2/3 stilling.

Beste hilsen Halvor
(som endelig er friskmeldt tilbake fom i dag)


25.07.2003

Nye bøker mai og juni
Så var endelig tilvekstlistene for både mai og juni klare - slått sammen til én liste på
 -> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0503.htm

KOM-dokumenter og EU
KOM-dokumenter fom 1999 på dansk fra "Folketingets EU-oplysning":
-> euo.dk/dokumenter/kom/
Se også "Folketingets EU-oplysnings" generelle startside:
-> www.eu-oplysningen.dk/

Nuremberg Trials Project
Harvard Law School Library har digitalisert Nürnberg-dokumenter og tilliggende informasjon:
"The website currently provides:
1. 6755 digital photographs of pages of Case 1 trial documents and related evidence file documents (including all of the prosecution trial documents in the collection, two-thirds of the defendants' trial documents, and some of the NO evidence file documents).
2. Analytical data on all trial documents and related evidence file documents for NMT 1 (U.S.A. v. Karl Brandt et al.) and NMT 2 (U.S.A. v. Erhard Milch), and most of these documents for NMT 4 (U.S.A. v. Oswald Pohl et al.).
3. The keyed text of the first seven days of court proceedings in the Case 1 trial transcript (through December 13, 1946: approximately 500 pages).
4. A complete introduction to the project, the documents, and the trials worked on so far.
5. A search engine for all the documents that have been analyzed so far (5842 in all).
6. A search engine (including full-text queries) for that portion of the Case 1 transcript currently available.
7. Links between these various elements."
-> nuremberg.law.harvard.edu


22.07.2003

Nye bøker
Vi beklager at vi ikke har fått utarbeidet "Nye bøker" etter april-oversikten. Vi arbeider med saken og regner med å komme tilbake med lister for mai og juni med det første.

Utenriksdepartementets traktatregister
Nytt flott tilbud fra UD i samarbeid med Lovdata. Gir informasjon om bilaterale og multilaterale overenskomster som Norge er part i: undertegningsdato/-sted, ikrafttredelse, senere endringer etc. Fulltekst på norsk og originalspråket av traktater som er publisert i "Overenskomster med fremmede stater" f.o.m. midten av 1992. Alfabetisk og kronologisk register, søkefunksjon.
-> www.lovdata.no/traktater/

Bibliography of Nordic criminology
Nordisk samarbeidsprosjekt i regi av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi: En bibliografisk database med referanser til bøker, artikler, kapitler i bøker, forskningsrapporter og annet materiale fra og med 1999.
-> bibliography.nsfk.org

Klagenemnder
Mange klagenemnder har vedtak og annet på nettet, for eksempel:
Klagenemnda for eiendomsmeglingstjenester
-> www.nef.no/3739.asp
Klagenemnda for offentlige ankaffelser
-> www.kofa.no/
Inkassoklagenemnda: klagenemnd for inkassosaker for forbrukere
-> klagenemnda.inkasso.no/
Nettnemnda
-> nettnemnda.no/
Klagenemnda for likestilling: klager på Likestillingsombudets avgjørelser
-> www.likestillingsombudet.no/vedtak/
Utlendingsnemnda
-> www.une.no/


28.05.2003

EU-konstitusjon?
Den europeiske union konstituerer seg, er det en føderasjon på gang? Sjekk forfatningsutkastet av 26. mai med ymse relatert materiale på
-> european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=EN
evt på dansk under:
-> european-convention.eu.int/bienvenue.asp?lang=DA

23.05.2003

Nye bøker
Tilvekstlisten for april ligger i all sin velde på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0403.htm

Nytt i Juridisk nettviser
Også Juridisk nettviser hadde tilvekst i april, se
-> roads.bibsys.no/UJUR/whats-new.html

Elektroniske juridisk tidsskrifter
Utrettelig markedsføres elektroniske tilbud, f.eks. følgende jevnlig oppdaterte og utvidete oversikt:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

Direktiver kjent under ymse navn
Liv ved EDC utvider stadig sin gode oversikt - med pekere mot de enkelte EU-direktivene:
-> www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm

Traktater
Og Kirstis oversikt over traktater osv blir stadig lengre - oppdatert og utvidet så sent som i går:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktater.htm


30.04.2003

Nye bøker
Også i mars hadde vi en solid tilvekst, her finner dere oversikten over den:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0303.htm
Og om ikke lenge kommer en ny oversikt for april.

300 juridiske on-line-tidsskrifter
Hein On-line, som har vakt stor begeistring i deler av den fakultære forsamling, har nå over 300 juridiske tidsskrifter on-line, alle fra første utgivelsesår:
-> heinonline.org/HeinOnline/start.pl
Klikk på en av søkemulighetene i feltet til venstre i skjermen du får opp.


05.03.2003

Nye bøker i februar
Listen over vår tilvekst i februar er klar:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0203.htm

Om "Nye bøker"
Til oppfriskning/orientering er "Nye bøker"-listen

 • sortert etter systematikken vi bruker i biblioteket, den sk. "L-katalogen" (derav bokstaven "L" foran alle numre i klassifikasjonen).
 • L-katalogen i web-versjon finnes på -> www.ub.uib.no/ksskjema/lkat_vis.asp.
 • De første numrene på listen er neppe de som er de mest interessante for de fleste av dere - trill heller litt nedover...
 • Hvis du i tilvekstlisten klikker på L-nummeret (det som ser omtrent slik ut: L 15.2), gjør du et søk på akkurat det klassifikasjonsnummeret - du får med andre ord en oversikt over beslektede bøker vi har i biblioteket.
 • Hvis du i tilvekstlisten klikker på det skåkalte dokid osv (det som ser omtrent slik ut: 03d004436 - UBBJUR L 661 Eke), får du opp opplysningene lagt inn i Bibsys om den aktuelle boken.

Nye bøker i Oslo og Tromsø
Ujur i Oslo (hvor de har en betydelig tilvekst vel verdt å følge med på):
-> www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/tilvekstlister/
UBTø/Jus i Tromsø
-> www.ub.uit.no/fag/jus/nybok.htm


04.03.2003

Elektroniske bøker on-line
Jeg har tidligere sendt ut noen Dagens tips rundt elektronisk publisering. Serien fortsetter:

 • E-brary
  Elektroniske bøker er på vei. UB har fått en testtilgang til basen "ebrary" som inneholder tusenvis av titler på universitetslærebøker i fulltekst. Ikke mye jus foreløpig. En vei å gå? E-brary kan du undersøke fra 1. mars og ut måneden via:
  -> www.ub.uib.no/avdeling/tilvekst/ebok/ebrary.htm
 • The Online Books Page - Law
  Juridiske bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. Pt 166 bøker, både klassiske og moderne tekster samt offentlige rapporter. Fra University of Pennsylvania:
  -> onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?K
 • The Online Books Page - Political Science
  Statsvitenskapelige bøker i fulltekst, fritt tilgjengelige på nettet. 350 bøker, både klassiske og moderne tekster. Fra University of Pennsylvania.
  -> onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/subjectstart?J

SURF - opphavsrett i akademia
Jeg var på en konferanse i Zwolle i Nederland før jul i regi av SURF, et fellesforetak mellom nederlandske universiteter omkring data- og andre spørsmål, bl.a. opphavsrett:
-> www.surf.nl/copyright/

 • Principles
  SURF har tatt et internasjonalt initiativ for å utarbeide sk "Pinciples for Scholarly Communication" ... "which could optimise access to scholarly information in all formats; which explain the underlying relationships of parties involved; which will provide a guide to good practice on copyright policies in universities":
  -> www.surf.nl/copyright/keyissues/
  scholarlycommunication/principles.php
 • Policies
  Med tilhørende disposisjon/sjekkliste ("Outline of Issues for University Policies Regarding the Ownership and Management of Scholarship and Other Creative Works") over momenter å ta i betraktning ("This project is an outline of issues that policymakers may consider in the development of university policies governing the rights and claims of ownership to works created at the university."):
  -> www.surf.nl/copyright/keyissues/
  University_policy_outline_webversion.pdf
 • Agreements
  Og endelig "Issues for Agreements with Publishers" som er "a checklist of points to consider when entering into, or advising faculty on, publishing agreements with publishers. Every agreement requires a written and signed document, but this may be as brief as the circumstances permit":
  -> www.surf.nl/copyright/keyissues/
  scholarlycommunication/agreements.php

Vel verdt å titte og tenke på mens vi venter på Universitets- og høyskolerådets Ringnesutvalgs innstilling nettopp om opphavsrett i Akademia og hvor bl.a Kai og Jan Fridthjof sitter som medlemmer. Innstillingen ventes å komme i løpet av året.
 


25.02.2003

Elektroniske publikasjoner fra søsterfakultet i Norden
Jeg har sveipet litt rundt i Norden (unntatt Finland hvor det mest interessante på web er, så vidt jeg kan forstå,  på finsk) og funnet følgende elektroniske publikasjonsprosjekter av antatt interesse (referat-publikasjoner og administrative publikasjoner og utredninger er holdt utenfor). Oversikten er neppe komplett, tips om forglemmelser og utelatelser mottas med takk.

Sverige

Danmark

 • Retsvidenskabeligt tidsskrift ("Rettid")
  Juridisk Institut ved Aarhus Universitet har siden 2001 utgitt følgende fritt tilgjengelige elektroniske tidsskrift:
  -> www.rettid.dk
 • JURA
  Det juridiske fakultet ved København Universitet har siden 1998 utgitt JURA i pdf-format fom 1998:
  -> www.jur.ku.dk/arkiv/jura/
 • Nyhedsbrev - Formueret
  Samme utgiver står bak nyhetsbrevet i formuerett Også i pdf-format) fom 1995:
  -> www.jur.ku.dk/nyhedsbrev/formueret/
 • Paragraffen
  Og de spesielt interesserte har kanskje også interesse av samme utgivers ukentlige elektroniske nyhetstjeneste fom 1998:
  -> www.jur.ku.dk/nyhederogfagblade/old.htm

Norge

Norden

 • Newsletter - Nordisk kriminologi
  Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologis (pt ved Helsingfors Universitet) nyhetsbrev er tilgjengelig i pdf fom. 1998:
  -> www.nsfk.org/Pages/newsletter.shtml

Elektroniske juridiske tidsskrifter og andre serier
Og når vi først er i elektronikken - har du vært innom fakultetsbibliotekets oversikt over elektroniske juridiske tidsskrifter i det siste?
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm


20.02.2003 II

Elektronisk levering av mastergradsoppgaver
Jeg skrev i går i Dagens tips 19.2. bl.a. "Når de juridiske mastergradsarbeidene etter hvert vil strømme inn, vil kanskje krav om elektronisk levering av disse være en idé. Da vil en opparbeide et elektronisk arkiv - samt åpne for at gode avhandlinger også blir tilgjengelig for allmennheten hvis fakultet og kandidat ønsker det." Her har jeg åpenbart fulgt for dårlig med. Det heter nemlig i fakultetets magistergradsreglement bl.a. følgende; se særlig punktene 5 og 6 (min utheving).

§ 4-4. Innlevering

 1. Bare mastergradsoppgave godkjent i henhold til § 4-2 kan innleveres til bedømmelse.
 2. Student som har fått bedømt en mastergradsoppgave til bestått karakter, kan ikke levere denne eller annen oppgave til ny bedømmelse. Studenter som har fått bedømt en innlevert masteroppgave til bestått, kan bare levere masteroppgave til ny vurdering dersom den tar opp et annet tema eller er en vesentlig omarbeidet versjon av den tidligere innleverte oppgaven.
 3. Hvis ikke annet er særlig avtalt, skal innlevering skje 1. desember og 1. juni.
 4. For å bli godtatt til innlevering må mastergradsoppgaven ikke være lengre enn 12.000 ord for hver forfatter.
 5. Mastergradsoppgaven skal være anonymisert. Den skal leveres i tre maskinskrevne eksemplarer og i elektronisk form.
 6. Som vedlegg til oppgaven skal følge et skriv undertegnet av forfatteren eller forfatterne, med informasjon om vedkommendes navn og fødselsdato, om hvem som har godkjent emnet for mastergradsoppgaven og hvem som har vært veileder. Her skal studenten også opplyse om hun eller han motsetter seg at mastergradsoppgaven gjøres tilgjengelig til utlån eller i elektronisk form, under forutsetning av at den bedømmes til ståkarakter.

Takk til Jan Fridthjof for påminnelsen.


20.02.2003

Fulltekstartikler i Lovdata Pluss
Nils N har republisert en rekke av sine artikler i Lovdata (sammen med - foreløpig - Jon Bing, Peter Lødrup og Carsten Smith). Hvis du vil ta en titt, gå inn via Lovdata Pluss' førsteside (websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html) klikk nederst i høyre spalte på "Juridisk litteratur" og gå inn i "Juridiske artikler"; eller du kan ta et direkte hopp via lenkene nedenfor. Legg merke til lenkene i artiklene - alle artiklene knyttes opp mot annen relevant informasjon i Lovdata og vice versa!

Flash-demonstrasjon av enkelte nyttige funksjoner i Lovdata
Og når vi først er i Lovdata, kan du kanskje ha glede av å ta en titt her
-> www.lovdata.no/info/norim.html#Flash
for ymse demonstrasjoner. Nyttig og lærerikt!!


19.02.2003

Opphevete lover og forskrifter
14. januar sendte jeg en Dagens tips med opplysninger bl.a. om en base over lover 1685-1989, inkludert de opphevete. Men hvordan finner en ut når loven - eller forskriften - ble opphevet? Lovdata pluss gir deg svaret. Gå inn i basen
-> websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html
I hovedspalten til høyre går en inn i "Lover, forskrifter mv"; og der vil en finne basene ROL - "Register over opphevede lover" og ROF - "Register over opphevede forskrifter". I det hele tatt foreslår jeg bruk av Lovdata hvis en søker etter opphevete lover.

Elektronisk publisering i Oslo og i Bergen
Univ i Oslo har et digitalt publiseringsprosjekt som også inkluderer bidrag fra Det juridiske fakultet; se
-> www.digbib.uio.no
Også Univ i Bergen er i gang, UB driver i den forbindelse STEP - "Støttetjenesten for elektronisk publisering":
-> www.ub.uib.no/elpub/
Når de juridiske mastergradsarbeidene etter hvert vil strømme inn, vil kanskje krav om elektronisk levering av disse være en idé. Da vil en opparbeide et elektronisk arkiv - samt åpne for at gode avhandlinger også blir tilgjengelig for allmennheten hvis fakultet og kandidat ønsker det.


12.02.2003 II

Avgjørelsene i Strasbourgdomstolen
Avgjørelsene i de fire sakene mot Norge i Strasbourgdomstolen, alle falt 11.2., finner du her (ønsker du selv å lage stabile lenker mot avgjørelser fra ECHR, ta kontakt med undertegnede - det er noe strev med det, men nå tror jeg jeg har skjønt hvordan det skal gjøres og så får vi se om lenkene holder i tiden fremover):


12.02.2003

Hvilke juridiske databaser har vi egentlig?
Og hvordan kommer vi inn i dem? Bibliotekets oversikt finner du på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm
Der starter vi med pekere mot flg juridiske betalingsbaser:

a) Lovdata

kommer du inn kun ved å klikke deg inn så lenge du går inn via UiBs server. Det vil si at du også kommer inn hjemmefra såfremt du går på nettet via UiBs tilbud:
-> websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html

b) Norsk lovkommentar

kommer du inn ved å starte her:
-> www.gyldendal.no/rettsdata/
Brukernavn: ******
Passord: ******

c) Westlaw

Vi har laget en egen lokal Westlaw-side her; og du kommer rett i Westlaw uten å måtte skrive passord:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm

d) United Nations Treaty Collection

kommer du inn i her
-> untreaty.un.org/English/treaty.asp
gå ned til høyre og klikk på "Access to Databases" og skriv
Username: ******
Password: ******
(ikke greie å huske disse her, så glemmer du ut, spør biblioteket)

e) elektroniske juridiske tidsskrifter

har vi i to varianter; begge kommer du rett inn i.
Den ene er de rundt 110 titlene via bibliotekets oversikt på
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm
og den andre er de rundt 270 tidsskriftene via Hein Online (denne har særlig slått an blant de yngre vitenskapelige)
-> heinonline.org/HeinOnline/start.pl

... og er du interessert i de utmerkete gratisbasene, er det bare å titte videre nedover på samme oversiktsside:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


06.02.2003

Nye bøker i januar
Vår tilvekst for årets første måned ser slik ut:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0103.htm
Forøvrig vil fakultetsbibliotekets økonomi i fht innkjøp i år bli noe redusert i fht i fjor. Fakultetets substansielle bidrag medfører imidlertid at vi også i år kan holde et anstendig faglig interessant nivå.

Forarbeider på web
Svært mye er tilgjengelig i nettversjon. Foruten via Lovdatas betalingsbase, hitsettes:

a) Fakultetsbibliotekets oversiktsside
en samlet strukturert oversikt
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-offdok.htm
b) Søkemotoren ESOP for søk
søker mot alle dokumenter i lovprosessen fra regjering og Storting
-> www.esop.no/
c) Forarbeider via Juridisk nettviser
hvor du kan gå inn via siden "Norge: rettskilder":
-> www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/norge.html
d) JussNett@avis' lovprosessoversikt
med lenker mot forarbeidene til en rekke nyere alfabetisk ordnete lover
-> www.jussnettavis.no/lawprocess.asp

Finanger-dommen
Ikke bare jurister leser Rt 2000 s 1811. I siste fjorårsnummer av Norsk statsvitenskapelig tidsskrift (2002, s 328-355) har statsviteren Frode Veggeland et bidrag med tittelen "EØS, folkerett og maktfordeling: Høyesteretts dom i Finanger-saken". Tidsskriftet har vi i biblioteket.

Nyheter i Juridisk nettviser
Det renner inn registreringer - vi nærmer oss 1400; nyhetene finner du her:
-> roads.bibsys.no/UJUR/whats-new.html

Irak og USA
USAs utenriksminister Colin Powells presentasjon for FNs sikkerhetsråd i går er her:
-> www.whitehouse.gov/news/releases/2003/02/20030205-1.html

Irak og FNs våpeninspektører
Våpeninspeksjonen gjennomføres av UNMOVIC ("United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission") og det internasjonale atomenergibyrå IAEA, begge ligger under FN.
* UNMOVICs websider er www.unmovic.org/
* IAEAs websider er www.iaea.org/

Nyheter fra FN
For nyheter fra FNs hovedkvarter i New York kan en følge med her:
-> www.un.org/News/ossg/hilites.htm


27.01.2003

EFTA-domstolens nei
til øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner finner dere i full tekst her:
-> www.eftacourt.lu/pdf/01-02AdvisoryOpinion-E.pdf

Offentlige skjema
Liker du skjemaer? Diger søkbar samling av statlige og kommunale skjemaer og blanketter, mye juss her:
-> www.norge.no/offskjema/default.asp

Over 100.000 bind
Bibliotekets samlinger - inkludert den ved EDCen - passerte i 2002 rundingsmerket 100.000 bind!


23.01.2003

Store norske leksikon på web
UB har tegnet abonnement på Store norske:
-> www.storenorskeleksikon.no/default.asp

A-tekst
Og når vi først er inne på interessante generelle online-tjenester som tilbys UiB, er A-tekst verdt å merke seg - fulltekstarkiv over artiklene i Aftenposten (1984-), Bergens Tidende (1992-), Dagsavisen (2002-), Dagbladet (1996-) og Dagens næringsliv (1988-); samt NTB (1985-), Hvem Hva Hvor (1995-1998), avis1 (2001-) og Teknisk ukeblad (2000-).
-> atekst.mediearkivet.no/new/

For nye lesere
Velkommen til nyansatte. Biblioteket gjør oppmerksom på våre web-sider, f.eks. vår oversikt over databaser ol:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm
Dessuten er alle "Dagens tips" f.o.m. oppstarten i 1998 digitalt arkivert på web:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


20.01.2003

Virksomhetsrapport biblioteket
Vår virksomhetsrapport for 2002 er klar. Den viser en jevn stigning på de fleste områder, med unntak av antall besøk som (i tråd med synkende studenttall og voksende interesse for besøk på web-sidene våre) har gått noe ned.
Særlig er fakultetets solide bidrag i fht litteraturkjøp verdt å merke seg - noe som har muliggjort at vi har kjøpt inn et ikke ubetydelig antall bøker på det en noe diffust kan kalle "internasjonal rett". Se virksomhetsrapporten 2002 på
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2002/0index.htm
Vi presenterer også våre planer for 2003. Det viktigste for dere og studentene, ut over å følge opp vår daglige dont, er kanskje våre planer om (a) å etablere et sk læringssenter ved biblioteket og (b) våre planer om å få flyttet EDCen over. Se
-> www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2002/5plan2003.htm

Gratulerer
Ellers gratulerer biblioteket Andreas på det hjerteligste med flott disputas.
Og vi gratulerer Rune med rykende fersk diger bok om motregning.


14.01.2003

Nye bøker des 2002
Oversikt over desembertilveksten finner du her:
-> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1202.htm

Register over norske lover 1685-1989
Nasjonalbiblioteket har utarbeidet en oversikt over alle norske lover vedtatt 1685-1989, også opphevede. Av interesse for noen hver...?
-> www.nb.no/baser/lovhist/


07.01.2003

DVD-Jon frikjent
Jon Lech Johansen ble i dag frifunnet for datakriminalitet av Oslo Tingrett. Hele dommen kan leses her:
-> www.domstol.no/oslotingrett/internet/showobject.asp?i=1258566&
    showprintversion=yes

EFTA-domstolen
EFTA-domstolens avgjørelser har fått nye web-sider, ny design og bedre søkemuligheter:
Cases decided:
-> www.eftacourt.lu/decidedcases.asp
Pending cases:
-> www.eftacourt.lu/pendingcases.asp


06.01.03

Godt nytt år!
2002 var et særdeles aktivt år sett fra bibliotekets side. Særlig var vi aktive i fht å anskaffe internasjonal juridisk litteratur. Vi satser på å følge opp også i år og inviterer til forslag til innkjøp og andre synspunkter. Vi er til for dere, at dere passer på biblioteket betyr at dere passer på dere selv og deres egen forskning. Dessuten akter vi å følge opp i fht kvalitetsreformen; studentene er vår store og aktive brukergruppe - målet er at de bruker oss enda mer. Vi er overbevist om sammenhengen mellom bibliotekbruk og flinke studenter.
Bibliotekåret starter med følgende flotte nyhet:

Hein on-line direkte
Vi hadde i høst en prøveordning med Hein online. Vi har nå tegnet abonnement, en særdeles solid tilvekst til biblioteket i disse internasjonaliseringstider. Abonnementet inkluderer fullteksttilgang til mer enn 260 juridiske tidsskrifter, alle fra startår. Dessuten kommer det mange nye tidsskrifter til årlig. Samtlige titler vil i tidens fylde (dvs i løpet av et par måneder) bli katalogisert og gjenfinnbare også via Bibsys. Se liste pr senhøstes 2002:
-> heinonline.org/HeinDocs/Titles%20Currently%20Available.pdf
Hein on-line har fått flere priser fra juridisk bibliotekhold, det er brukervennlig og greit - og det blir nydelige paginerte utskrifter som er finere enn noen kopi du lager selv. Du kommer nå direkte inn uten noe form for passord her:
-> heinonline.org/HeinOnline/start.pl