UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 2002

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


07.01.2002

Nye bøker
Våre nye bøker fra desember finner du opplysninger om på
-> http://www.ubb.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1201.htm

EFTA og EØS
EFTAs hjemmesider har mye relevant stoff for jurister:
-> http://www.efta.int/structure/main/index.html

11. september
The National Security Archive fra George Washington University har publisert "The september 11th Sourcebooks" på
-> http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/sept11/


29.01.2002

1200 ressurser
"Juridisk nettviser" har nå registrert og gjort søkbare 1200 juridiske ressurser på nett. Dessuten har Advokatforeningen fra 01.01.2002 kommet inn som samarbeidspartner. "Juridisk nettviser" blir mer og mer startstedet for jus på web.
-> http://juridisk.net

Bibliotekets årsmelding
...for 2002 er ferdig og ligger på web:
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2001/0index.htm

Domstoler på web
Startsiden for domstoler på web er helt ny (dessverre noe treg i Netscape, men ok i Microsoft) (hva er det med kamerat Gates som gjør at offentlige institusjoner velger proprietære og halv-proprietære løsninger...???)
-> http://www.domstol.no/

Terror og jus
Diskusjonene ruller og går. Jeg minner om fjorårets tips i sakens anledning - mange fortsatt hyperaktuelle. Gå inn på vårt arkiv for "Dagens tips 2001" og rull ned til 14.09.2001 hvor de første to av i alt bortimot 20 tips om web-adresser er å finne:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/2001.htm

Se også "Dagens tips" 07.01.2002
Tips ønskes og formidles videre.

Ny student i biblioteket
Stud.jur Kari Hesjedal begynte i kvart stilling hos oss for to uker siden.


05.02.2002

Noe nytt fra biblioteket denne gang kan være...

Nye juridiske bøker
strømmer på, i januar 2002 katalogiserte vi flg:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0102.htm

Nye juridiske elektroniske tidsskrifter
er kommet på vår liste over slik, nå står det 75 titler på denne:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

Nye juridiske søkemuligheter i Bibsys lokalt
nå på engelsk via eget søkeskjema i vår samling
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ubbjureng.htm

Minner i samme slengen om vår tilsvarende norske søkeside
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ubbjur.htm

Nye juridiske eksamensbesvarelser
vises det til i vår ajourførte oversikt over publiserte slike
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm

Encyclopædia Britannica på web
er tilbake, UB har tegnet abonnement
-> http://search.eb.com/

Tverrfaglige oa databaser
er det endel av via UBs oversikt over slike på
-> http://cdrom.ub.uib.no/


04.03.2002

En rekke tips har hopet seg opp:

Utstilling i biblioteket - terrorisme
Kirsti Lothe Jacobsen har i samarbeid med Kate Lønningen utarbeidet en utstilling omkring temaet terrorisme. Velkomment til en titt i montrene i biblioteket! Vi regner med å komme tilbake til en web-presentasjon i tillegg.

Terrorisme og særdomstoler
Mer terrorisme. Søker du etter web-ressurser omkring "United States Military Commisions", kan Stephen Youngs artikkel være et særdeles godt startpunkt:
-> http://www.llrx.com/features/military.htm

Karnov - hele pakka på web
Vi har nå tegnet abonnement på hele Karnov på web, det vil i tillegg til kommentarene si fulltekstutgaver av

* forskriftene
* dommene
* Ot.prp.ene
* NOUene
* Lovavdelingens uttalelser
* Sivilombudsmannes uttalelser

som det vises til. Dessuten kan du nå også gå direkte inn, uten passord eller noget, såfremt du befinner deg på en maskin på Dragefjellet:
-> http://www.rettsdata.no/karnov

Du finner henvisning til denne og flere baser via våre juridiske database-websider:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Indeks til bibliotekets web-sider
Som en ekstraservice til våre brukere har vi utarbeidet en alfabetisk indeks over fakultetsbibliotekets web-sider. Det gjør det lettere enn noensinne å finne frem:
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/alfabet-ind.htm

Og henvisning til indeks finner du på vår webførsteside:
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/

Bokforslag
En rekke av dere bidrar til å øke bibliotekets kvalitet ved å komme med bokforslag via gjennomsyn av prospekter ol. Vi vil i 2002 ha omtrent samme økonomiske rammer for innkjøp som i 2001 - dvs rimelig bra. Så: kom med forslag!


05.03.2002

Nye bøker i februar
Tilvekslisten for februar er ferdig og er å finne på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0202.htm

Enda mer om terror
Erling Johannes Husabø arbeider med en webside omkring strafferettslige terrortiltak, nasjonal og internasjonalt
-> http://www.jur.uib.no/ansatte/joreh/Temasider/Temaside_2.html


20.03.2002

Påske
I påsken holder vi åpent

 • mandag 25.3. kl 9-15
 • tirsdag 26.3. kl 9-15
 • onsdag 27.3. kl 9-12

Vanlig åpningstid fom tirsdag 2. april

Terrorutstilling
Kirsti hos oss har vært hovedansvarlig for en presentasjon av utstillingen vår
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2002.htm
Mange pekere videre!

Ny tjeneste på Lovdata
Under Lovtidend: Avdeling I: Lover og sentrale forskrifter mv
-> http://www.lovdata.no/ltavd1/lt2002/index.html
finnes nå et nytt sted å klikke: "Finn lovsaker fra 2002".
Gir en flott oversikt over nye lovsaker.
(Funker i dag hos meg bare med Explorer og ikke Netscape)

Offisielt fra statsråd
Og for å følge med, kan "Offisielt fra statsråd" være nyttig - går tilbake til juli 1994 og har pekere videre:
-> http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/off_statsraad/index-b-f-a.html

Engelskside for utenlandske jusstudenter
Vi har begynt å plukke litt på en side "For foreign law students"
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/students.htm
Noen som har forslag til flere nettsteder?

God påske fra biblioteket!


21.03.2002

Orderudsaken
Om rettsbelæringen i Orderudsaken kan en lese på
-> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=298062
Og spørsmålsstillingen til juryen finnes på
-> http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article.jhtml?articleID=297666

Danske forarbeider
Jørn i biblioteket har utarbeidet en kortfattet veiledning om med pekere mot danske lovforarbeider på web
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/danskdok.htm
Tidligere har han utarbeidet en tilsvarende i fht svenske forarbeider
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/svenskdok.htm


08.04.2002

Nye bøker
katalogisert i mars finner du en oversikt over på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0302.htm

Om litteraturlister, skriving ol
har vi oppdatert vår webside omkring på
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/annet.htm

Juridisk nettviser
har fått revidert førsteside hvor "Internasjonalt" er ryddet kraftig opp i
-> http://juridisk.net/

Orderuddommene
er å finne i Lovdata på
-> http://www.lovdata.no/lr/lre/le-2001-00666.html (Eidsivating lagmannsrett)
-> http://www.lovdata.no/nyhet/dok/orderud.html (Nes herredsrett)


10.04.2002

Stat og kirke
Utredningen fra Kirkerådet om mulig fremtidig forhold mellom stat og kirke ligger på web:
-> http://www.kirken.no/kirke_stat/Rapport/innhold.htm

EØS/EU
UD har en EU/EØS-base det kan være verdt å titte nærmere på
-> http://decentius.hit.uib.no:81/udbase/home.html

Gulating lagmannsrett
har fått fyldige sider på web:
-> http://www2.domstol.no/gulating/
Se forøvrig domstolsoversikten på
-> http://www.domstol.no/

Strasbourg og Heidelberg
skal besøkes snart av noen, web-sidene er
-> http://www.europarl.eu.int (EU-parlamentet)
-> http://www.echr.coe.int (Menneskerettighetsdomstolen)
-> http://www.jura.uni-hd.de/ (Juridisk fak, Univ i Heidelberg)
-> http://www.mpiv-hd.mpg.de/ (Max Planck-instituttet i Heidelberg


22.04.2002

Rus og brus
EFTA-domstolens rusbrusdom av 15. mars 2002 ligger som sak E-9/00 under
-> http://www.efta.int/docs/Court/Publications/Decision/de2002c.htm

Rus og sport
For de sport- og dopinginteresserte
-> http://www.anglia.ac.uk/sportslaw/
-> http://europa.eu.int/comm/sport/key_files/index_key_files_en.html
-> http://europa.eu.int/comm/sport/key_files/doping/a_dop_en.html

Rus?
Statens tobakkskaderåd er på offensiven, også juridisk; klikk i spalten til venstre under
-> http://www.tobakk.no/


29.04.2002

Bibsys emneportal
er kommet på luften - i egenomtalen beskrevet som "en generell nettportal med en spesifikk målgruppe: studenter og ansatte i UH-sektoren. Gjennom portalen skal disse enkelt kunne finne fram til et utvalg av den beste og mest relevante informasjonen på nettet. Det er lagt vekt på å få med gode norske nettressurser". Norske fagbibliotek står bak.
Juridisk nettviser er fortsatt nettportalen for jus, men hvis du er på jakt etter andre kvalitetssikrete faglige nettressurser, er Bibsys emneportal en god start. Mange gode søkemuligheter, bl.a. via et flott emneregister.
-> http://emneportal.bibsys.no/


03.05.2002

EØS-samarbeidet 1994-2001
har vært under UDs lupe og blitt presentert som St.meld nr 27 (2001-2002)
-> http://www.odin.dep.no/ud/norsk/publ/
stmeld/032001-040018/index-dok000-b-n-a.html
With an English summary
-> http://www.odin.dep.no/ud/engelsk/publ/
p10001859/032141-040002/index-dok000-b-n-a.html

Finnmarkslov
oppfølging av NOU 1997:4 – foreløpig skisse over mulige løsninger for en ny forvaltning av grunnen i Finnmark, fra Justisdepartementet:
-> http://www.odin.dep.no/jd/norsk/aktuelt/
012101-990271/index-dok000-b-n-a.html

Tidlig stenging to fredager
Vi stenger kl 1600
* i dag fredag 3.5.
* neste fredag 10.5.


06.05.2002

Nye bøker april
En oversikt over bibliotekets nykatalogiserte bøker i april finnes på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0402.htm

Den rettsvitenskapelige forskningens rolle
- er tema for siste nummer av Svensk juristtidning (nr 3 for 2002), en rekke artikler av antatt interesse...


16.05.2002

Register over dommers populærnavn
Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo har laget en søkbar database over drøyt 700 dommers populærnavn (fx "Husmordommen", "Student Skridhoels hund") funnet i den juridiske litteraturen hvor avgjørelsene er omtalt. Viser til Rt. og RG.
-> http://www.ub.uio.no/ujur/baser/domkort/

God 17. mai og pinsehelg!


28.05.2002

Kriminalstatistikk på web
Institutt for kriminologi ved UiO har utarbeidet flotte statistiske oversikter - kalt "Reaksjonsapparatets virkemåte over tid", sortert etter kjønn, alder og lovbrudd (fx kan en sjekke opp "Siktede for voldsforbrytelser, etter kjønn. Absolutte tall 1960-1999"). Faglig ansvarlig er professor Cecilie Høigård.
-> http://www.jus.uio.no/ifk/Nett-krim/tidsserier-oversikt.html

Hovedfagsavhandlinger i kriminologi i fulltekst
Samme institutt har fom 1998 til i dag fått lagt ut i fulltekst på web tilsammen 15 hovedfagsavhandlinger i kriminologi
-> http://www.jus.uio.no/ifk/Nett-krim/hovedfag-X.html

Elektronisk publisering
Kriminologiavhandlingene er publisert som et ledd i UiOs prosjekt "Digitale publikasjoner ved UiO"
-> http://www.digbib.uio.no/
UiB arbeider med lignende prosjekter, se
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/fdok/elpub/index.htm
Juridisk fakultet var med i et prøveprosjekt en periode og fikk lagt ut flg åtte avhandlinger
-> http://www.fou.uib.no/fd/jur/
UiO har laget en samleside med pekere mot forskjellige prosjekter av denne typen
-> http://www.digbib.uio.no/pekere.html
De som lar seg inspirere til å bidra med egne arbeider, kan se
-> http://www.ub.uib.no/elpub/


05.06.2002

Alle ansatte ved fakultetet inviteres til to
L Y N K U R S   I   L O V D A T A   P Å   W E B
(Lovdatas betalingsbase - Lovdata Pluss)

Kursene holdes ved Jørn Ruud:

Kurs 1
Norske rettskilder i Lovdatas betalingsbase
http://websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html
onsdag 12. juni kl 0915-ca 1200
PC-stuen 4. etg i gamlebygget

Kurs 2
EU-/EØS-kilder i Lovdatas betalingsbase
http://websir.lovdata.no/lex/index-nlx.html (EØS) og
http://websir.lovdata.no/lex/index-clx.html (EU)
tirsdag 18. juni kl 0915-ca 1200
PC-stuen 4. etg i gamlebygget

Gi vennligst melding til Jørn om du kommer
jorn.ruud@ub.uib.no


11.06.2002

Sommer
Vi går snart over til sommeråpningstid.
Mandag 17. juni til og med fredag 16. august holder vi åpent kl 0900-1500.
Til gjengjeld stenger vi aldri...

Lovdata pluss
på web: -> http://websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html
Jørn lærer bort alt som er verdt å vite i morgen onsdag 12. juni kl 9-12 i datarommet øverste etg gamlebygget.
Nytt høvet!


26.06.2002

Nye bøker mai
Noe forsinket serveres herved tilvekstlisten for mai
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0502.htm

Komparativ og fremmed rett
LLRX' samling av web-steder er blant de beste
-> http://www.llrx.com/comparative_and_foreign_law.html

Krigsforbrytelser, krigens rett
Sørgelig aktuelt nettsted
-> http://www.crimesofwar.org
Og apropos - LLRX' web-guide om International criminal law er helt nylig oppdatert
-> http://www.llrx.com/features/int_crim3.htm

Studentmedarbeider
Vår ene studentmedarbeider Camilla slutter i august. Vi ønsker hennes erstatter i 25 % stilling. Evt kandidater kan henvende seg til undertegnede (som er på ferie uke 27, 28 og 29).

En god sommer til hele huset
fra biblioteket som holder åpent hele sommer


12.08.2002

Nye bøker
for sommermånedene
juni -> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0602.htm
juli -> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0702.htm

Et assortert knippe linker mot ymse jus

Konkurranserett
Konkurransetilsynet har laget en oversikt over konkurransemyndigheter i mange land
-> www.konkurransetilsynet.no/kunder/konkurransetilsynet/
index.nsf/wlenker?OpenView

Offentliga Finland
Lenker til offentlige organer og statsbedrifter i Finland, fra Finansministeriet.
-> www.suomi.fi/suomi.fi/svenska/offentliga_finland_organisationer_
och_ambetsverk/

Enron
The collapse of Enron: a bibliography of online legal, government and legislative resorces.
-> http://www.llrx.com/features/enron.htm

Dødsstraff
Dødsstraff i USA: lover, rettspraksis, organisasjoner m.m, fra Cornell Law School.
->
http://www.law.cornell.edu/topics/death_penalty.html

Biblioteket

Åpningstider
Fom mandag 19. august holder vi vanlig åpningstid kl 0900-1800

Ny studentmedarbeider
Stud. jur Kari Hernes begynner hos oss mandag 19. august.


27.08.2002

Folkerett
Biblioteket har ved tidligere høve markedsført LLRX for introer til forskjellig juss på nett. Er f.eks. alle med folkerettslige interesser obs på deres International Law Guides?
-> http://www.llrx.com/international_law.html

Islam
Eller hva med flunka nye "Finding the Law Islamic Law (Sharia)", av Andrew Grossman - også på LLRX:
-> http://www.llrx.com/features/islamiclaw.htm

Opphavsrett
Stanford University Libraries har en side kalt Copyright and Fair Use. Høyaktuelt i disse EU-direktivimplementeringstider.
-> http://fairuse.stanford.edu/

11. september-arkiv
"The September 11 Web Archive is a collaboration between the Library of Congress, the Internet Archive and webArchivist.org"
-> http://september11.archive.org/about.html


04.09.2002

Nye bøker
Mye spennende tilvekst i biblioteket i august, særlig prøver vi å følge opp på den internasjonale fronten
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0802.htm

Nye elektroniske juridiske tidsskrifter
Vår liste over elektroniske juridiske tidsskrifter oa serier (inkludert kilder) har i dag passert 100. Noe som passer for deg?
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm

Nye innførsler i Juridisk nettviser
Det har vært mye aktivitet i Juridisk nettviser i sommer, vi har nå passert 1300 innførsler. En idé å ha Juridisk nettviser som startside på web-leseren din?
-> http://juridisk.net/

Ny ressursjus?
Krefter ved fakultetet vil satse på jus og ressursforvaltning; en flott web-ressurs er Natural Resources WebLinks fra University of Denver, USA
-> http://www.law.du.edu/naturalresources/

Ny ved fakultetet?
Alle Dagens tips er lagret på web, gå inn via
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm
Mye der...


06.09.2002

Utstilling
På tampen av uken vil biblioteket meddele at vi (dvs Liv G, Kate L og Kirsti KL) har utarbeidet en utstilling i våre montere i biblioteket - med tema Forbrukerrett i EU og Norge, med bakgrunn i den nye forbrukerkjøpsloven.
Til utstillingen hører en liten brosjyre som kommer med det første, samt en tekst på web
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2002II.htm

Velkommen på besøk, og en god helg til alle!


11.09.2002

Ellevte september
Dagen markeres på ymse vis rundt om. I USA er man rimeligvis særlig opptatt av dagen. Jurister vil kunne finne noe av interesse flg steder:

Hos mange ganger tidligere omtalte LLRX kan man lese
"9-11-2001 News and legal resources, information and related services"
-> http://www.llrx.com/newstand/wtc.htm

Fra statlig føderalt hold kommer bl.a.
"America responds to terrorism"
-> http://www.firstgov.gov/Topics/Usgresponse.shtml

og spesielt i anledning dagen
"Remember and pay tribute"
-> http://www.firstgov.gov/Topics/Remember.shtml


12.09.2002

Juridiske doktoravhandlinger, ny publikasjon
Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge heter en blodfersk publikasjon fra universitetsbibliotekar Hilde Westbye ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo (basert på H. Strømøs utgave fra 1997).
Westbye har utarbeidet en kronologisk, alfabetisk og systematisk oversikt over samtlige juridiske dr.avhandlinger - og avhandlinger fra jurister - i Norge.
Vi kan bl.a. lese

 • at det i alt dreier seg om 169 avhandlinger fra Oscar Platou i 1876 til Asbjørn Strandbakken i 2002,
 • at det vanligste emnet synes å være folkerett med i alt 18 avhandlinger,
 • at gjennomsnittssidetallet på disse avhandlingene er 472 (og at snittet - surprise! - har vist en voksende tendens),
 • at 25 av de disputerende er kvinner,
 • at det er totalt 133 disputaser i Oslo, 27 i Bergen og ni i Tromsø,
 • at to av de disputerende kan skilte med to dr.grader: Herman Harris Aall (1913 og 1921) og David R. Doublet (1986 og 1995) (uten sammenligning for øvrig).
 • Publikasjonen er på 80 sider og er registrert i biblioteket
  -> http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=022206566&lang=N&bibk=d
  Den kan dessuten bestilles (kr 150) fra utgiveren Det juridiske fakultetsbibliotek, Karl Johansgt 47, 0162 Oslo.

  Juridiske doktoravhandlinger i Bergen
  Er alle obs på at UB har laget flotte oversikter over dr.avhandlinger fra UiB, også de ved vårt fakultetet? Ta en titt via våre litteratursider
  -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-littsok.htm
  og se under "Det juridiske fakultet i Bergens faglige produksjon" (hvor en også vil finne katalogopplysninger om studentavhandlingene).


  20.09.2002

  Bibliotekets web-sider
  Biblioteket minner om Infolunsj i store møterom (rom 546) i dag fredag kl 12-13 hvor undertegnede tar for seg Det juridiske fakultetsbiblioteks web-sider
  -> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/
  med undersider...
  Er det en logikk? Er det en sammenheng? Er det noe særlig?


  27.09.2002

  Juridisk nettviser - idag fredag
  Biblioteket minner om dagens Infolunsj i store møterom (rom 546) kl 12-13 hvor undertegnede denne gang tar for seg "Juridisk nettviser juridisk.net"
  -> http://juridisk.net
  med undersider...
  Juridisk nettviser er hovedportal for jus på web for norske jurister.


  07.10.2002

  Nye bøker september
  Månedens liste er å finne på
  -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0902.htm

  Juristers doktoravhandlinger og juridiske doktoravhandlinger i Norge
  Tidligere annonsert oversikt (også tilbjublet av prof Giertsen) er nå tilgjengelig i nettversjon
  -> http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/17/

  Eldre norske rettskilder: en oversikt
  Og for de rettshistorisk interesserte finnes mer snacks fra våre venner i Oslo
  -> http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/16/


  14.10.2002

  Dansk juridisk bibliografi

  Mer rettshistorisk snacks
  Forrige Dagens tips markedsførte bl.a. Kjersti Selbergs "Eldre norske rettskilder" (som finnes både i en trykt og i en web-versjon).
  På web finnes også en del primærmateriale, som f. eks:

  Folkerett
  Undertegnedes to web-oversikter er i høst gjennomgått, lenkesjekket og oppdatert

  Biblioteket minner også om Kirsti Lothe Jacobsens jevnt voksende

  Bibliotekets undervisning og brukeropplæring for juridiske studenter oa
  Biblioteket har utarbeidet en liten oversikt over våre tilbud på denne fronten på
  -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/undervisning.htm

  Direktiver: kjent under bestemte navn (et utvalg)
  Flere og flere blir obs på EDCens gamle slager som utvides stadig, inkludert også ditt favorittdirektiv?
  -> http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm


  04.11.2002

  Islamsk rett
  Interessen for islamsk rett er voksende. Vi har en rekke bøker omkring temaet ved UB i Bergen, også ved Deres lokale juridiske bibliotek (se særlig systematisk katalog L 48 og L 1286).

  EU-rettens kilder
  Finn Arnesen kommer til fakultetet på Forskerutdanningsprogrammet fredag 15. november for å snakke om "EU/EØS rettskildelære". Mye på nettet om dette, helt blodfersk er

  Franske lover på engelsk
  Til slutt - for dem som ikke er så stø i fransk - hitsettes følgende tilbud om enkelte oversatte franske lover til engelsk
  -> http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/liste.htm


  05.11.2002

  Nye bøker for oktober
  Bibliotekets tilvekstliste for siste måned er nå på web; vi har en rimelig god tilvekst for tiden!
  -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1002.htm

  Oslo-tilvekst
  Hvis du vil følge med på tilveksten ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo, se
  -> http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/tilvekstlister/

  "Mitt Bibsys"
  Bibsys tilbyr forskjellige former for skreddersøm i fht informasjon om litteratur. Ta en titt på
  -> http://www.bibsys.no/mittbibsys/informasjon.htm


  08.11.2002

  Tidsskrifter on-line
  Biblioteket har fått prøveordning med tilgang til alle de juridiske tidsskriftene Hein har online - et ikke ubetydelig antall; ta en titt på listen
  -> http://heinonline.org/HeinDocs/Titles%20Currently%20Available.pdf

  Prøv selv - gå inn via
  -> http://heinonline.org/
  klikk på "SUBSCRIBERS, please click here to enter" og du er i farta med

  • USERNAME: ******
  • PASSWORD: ******

  Jeg vil svært gjerne ha tilbakemeldinger på om dette er noe å bruke penger på. Prøvetilbudet går ut året.


  12.11.2002

  FNs Sikkerhetsråd
  Sikkerhetsrådet fatter resolusjoner bl.a. ang bekjempelse av terrorisme, hvori opptatt forholdet til Irak. På
  -> www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm
  kan du følge med på resolusjoner i inneværende år; en generell inngang får du via
  -> www.un.org/documents/scres.htm

  Tidsskrifter on-line
  Fredag 8.11. sendte jeg ut en melding om prøveordning i fht et solid knippe juridiske tidsskrifter tilgjengelig i elektronisk form; med passord og det hele. Jeg beklager, men vi kommer ikke inn med det angitte passordet. Mail om dette er sendt leverandør i USA, så jeg håper å komme tilbake med mer om saken med det første.

  Norsk lovkommentar
  Tidligere Karnov har vi i abonnement, der kommer en inn via
  -> www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm
  og med

  • brukernavn: *****
  • passod: *****

  Sleipner
  Dom er falt i Sleipner-saken; finner den foreløpig ikke på nettet - men vil sende tips om dette så fort den er å finne (vet noen om den ligger noe sted allerede?).


  12.11.2002 II

  Elektroniske juridiske tidsskrifter - nå skal det funke!
  Biblioteket har altså fått en prøveordning med tilgang til alle de juridiske tidsskriftene forlaget Hein har online - et ikke ubetydelig antall.
  Gjør et forsøk selv - gå inn via
  -> heinonline.org/
  klikk på "SUBSCRIBERS, please click here to enter" og du er i farta med

  • USERNAME: *****
  • PASSWORD: *****

  Beste internasjonale juridiske web-sider
  International Association of Law Libraries utdelte i oktober i år for første gang under sin årlige konferanse (med undertegnede tilstede, en fantastisk flott konferanse ved Yale Law School) prisen "Best Web-site Award 2002", utdelt i to kategorier - kommersiell og ikke-kommersiell. Den kommersielle vinner var ingen ringere enn HeinOnline
  -> heinonline.org/
  Og den ikke kommersielle vinner var Pace University School of Law's "database on the CISG and International Commercial Law"
  -> www.cisg.law.pace.edu/


  19.11.2002

  United Nations Treaty Collection på web
  Biblioteket har tidligere markedsført at vi har alle dokumentene i United Nations Treaty Series i abonnement på web - kalt "United Nations Treaty Collection". Gå inn her
  -> untreaty.un.org/
  Klikk på "English" (som jeg antar er det foretrukne språk) og gå ned til "Access to Databases":
  -> untreaty.un.org/English/treaty.asp
  Klikker du der, blir du bedt om Username og Password. Disse er

  • Username *******
  • Password *******

  Skriv opp eller lagre denne mailen hvis du vil bruke denne adgangen, biblioteket lagrer ikke denne type info på web-arkivet til "Dagens tips".

  Jurister og bibliotek i en omskiftelig verden
  Undertegnede har nylig vært i USA; en intens og lærerik tur. Mange av dere har vært samme steder: Hamline, Yale, Harvard, FN. Kanskje det kan være av interesse å lese min web-rapport fra tur og konferanse (med mange pekere videre)
  -> www.ub.uib.no/avdeling/jur/iall2002.htm


  22.11.2002

  SARA - samerettslige avgjørelser
  Stor nyhet fra Tromsø: Database for avgjørelser der samiske hensyn er påberopt eller kommentert, der en part er samisk, eller som gjelder bruk av naturressursene i Finnmark. Til sammen 339 avgjørelser i fulltekst fra Høyesterett og lagmannsrettene pr. november 2002. Flott og greit søkeopplegg.
  -> www.sara.uit.no/

  Entscheidungen des Bundesgerichtshofs
  Spennende nyheter også fra Tyskland, nemlig over 5000 avgjørelser fra Høyesterett i fulltekst, komplett fra 2000- med gode søkemuligheter.
  -> www.bundesgerichtshof.de/index.php


  26.11.2002

  WordLII - en verdensnyhet
  World Legal Information Institute (WorldLII) er et gratis, uavhengig og flott tilbud om juss fra hele verden ("a free, independent and non-profit access to worldwide law") i elektronisk innpakning drevet av en rekke dyktige institusjoner og organisasjoner rundt om:
  -> http://www.worldlii.org/
  Ved siden av muligheter for søk etter juridisk informasjon - inkludert primærkilder - fra nær sagt all verdens land, tilbys også substansielle internasjonale godsaker som "Treaties & International Agreements":
  -> http://www.worldlii.org/catalog/2266.html
  og "International Decisions" (Generic Top Level Domain Name (gTLD) Decisions 2000-, International Tribunal for the Law of the Sea Decisions 1997-, World Trade Organization Appellate Body Decisions 1996-, World Trade Organization Arbitrators Decisions 1998-, World Trade Organization Panel Decisions 1998-):
   -> http://www.worldlii.org/hosted_databases.html#int


  05.12.2002

  Nye bøker november
  Vi koster på, mye internasjonalt i bibliotekets lange og innholdsrike tilvekstliste for november
  -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1102.htm

  All verdens høyesterettsavgjørelser
  Sorenskriver Stein Schjølberg, Moss Tingrett, har en webside kalt GlobalCourts med en rekke spennende lenker mot høyesterettsavgjørelser verden rundt (ikke alle land, men mange) pluss diverse annet; ta en titt på
  -> http://www.globalcourts.com/

  All verdens rettsinformasjon
  Og jeg blir aldri trett av å markedsføre LLRX' flotte introer - se oversikt på
  -> http://www.llrx.com/comparative_and_foreign_law.html


  11.12.2002

  Vi stenger aldri
  Biblioteket holder åpent gjennom hele julehelgen og de første nyttårsdagene.
  Se oppslag på døren, samt melding på web:
  -> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/åpningstiderjul.htm


  12.12.2002

  Irak, USA og Sikkerhetsrådet
  Columbia International Affairs Online (CIAO) har en webside kalt "Special Section on US Policy and Iraq" som kan interessere enkelte i disse turbulente tider:
  -> http://www.ciaonet.org/special_section/iraq/analysis.html

  Se også American Society of International Law (ASIL)'s "Presidential Task Force on Terrorism" på
  -> http://www.asil.org/taskforce/index.htm

  Internettjuss, ytringsfrihet, verneting...
  I Australia er kommet en domstolsavgjørelse av interesse ang jurisdiksjon i fht ærekrenkelse i en web-artikkel (Gutnick v. Dow Jones).
  Fra NTB sakses flg melding datert 10.12:
  "En dom i Australia kan få vidtrekkende konsekvenser for ytringsfriheten på internett. En injuriesak mot et nettsted kan reises overalt der stoffet lastes ned, fastslår landets høyeste domstol. Juridiske eksperter som har gransket kjennelsen sier den vil tvinge utgivere til å være mer varsomme med hva de legger ut på nettet. Samtidig frykter ekspertene at konsekvensene for den frie debatten på nettet kan bli svært store. Kjennelsen er trolig den første i verden i sitt slag."
  Gå til kilden, les selve avgjørelsen på:
  -> http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/high_ct/2002/56.html


  20.12.2002

  Trekk på smilebåndet
  Om jus og humor (den finnes...); vi har i dag åpnet en liten utstilling omkring temaet i våre montere i biblioteket. Se også presentasjonen på web:
  -> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2003I.htm

  Fakultetsbibliotekets hjemmesider
  Den skarpøyde - mao deg - vil ha oppdaget at vår hjemmeside på web har endret seg en smule; vi har omrokert litt på teksten. Noen flere endringer vil følge på nyåret. Dette er for å tilpasse seg UBs øvrige websider. Men innholdet er det samme; bortsett fra at vi stadig kommer med mer...

  Hein on-line
  Jeg har mottatt noen hyggelige tilbakemeldinger på vårt prøveabonnement på de juridiske tidsskriftene Hein presenterer on-line. Vi vurderer sterkt å tegne fast abonnement på disse fra 2003 av. Så her kan det bli en solid tilvekst!

  God jul
  En riktig god jul ønskes alle våre nære og viktige brukere og samarbeidspartnere ved fakultetet!