UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 2001

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


08.01.2001

Nye bøker desember
Tilvekstlisten for desember ligger nå på nett:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0013.htm 

Mønsterbesvarelser
I Dagens tips 9.10.00 annonsertes bibliografien over alle publiserte eksamensbesvarelser. Den web-adressen er nå feil; rett er 
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm 

Norsk lovtidend sies opp
Lovdata har fra 2001 overtatt ansvaret for publisering av Norsk Lovtidend. Det betyr at vi som statsinstitusjon ikke lenger kan rekvirere eksemplarer - men må betale rimelig fett for å abonnere. Imidlertid legger Lovdata ut alle hefter av Lovtidend ut på web - også tidligere årganger, også med gode søkemuligheter; se 
-> http://www.lovdata.no/ltavd1/index.html  
- og der vil de også bli liggende, iflg Aud Manger ved Lovdata. Følgelig sies de abonnementene vi har på Norsk Lovtidend ved RVS opp med virkning fom 2001. I biblioteket vil vi fortsatt ha to abonnementer på den trykte utgaven.


10.01.2001

Vi fortsetter friskt med nye tips, denne gang fra den store verden:

1. Jus i verden og i Australia
I Australia (Australasian Legal Information Institute) videreutvikles verdens flotteste - tror jeg - web-database over jus på web i all verdens land (kan Juridisk Nettviser være en mulig konkurrent...?). Ta en titt på AustLII:
-> http://www.austlii.edu.au/ 
Deres "World Law"-førsteside finner du her:
-> http://www.austlii.edu.au/links/World/ 

2. Sosig - mer enn pølser
Også i England arbeides med flotte web-baser. Sosig er det fremste og beste eksempel innen samfunnsfag, med "law" som en særdeles viktig og fyldig del:
-> http://www.sosig.ac.uk/law/ 

3. Internasjonale straffedomstol
- se web-sider 
-> http://www.iccnow.org/ 
- dokumentoversikt med pekere på 
-> http://www.iccnow.org/html/u.n..html 

4. Sannhetskommisjonen
Den sørafrikanske Truth and Reconciliation Commission Website er fortsatt i aktivitet på web, se:
-> http://www.truth.org.za/ 
Sannhetskommisjonens Final Report fra 1998 finnes her:
-> http://www.polity.org.za/govdocs/commissions/1998/trc/index.htm 

5. Tromsø
Vi flytter oss kjapt hjemover og flyr nord til Tromsø der kollega Eigill Fareths fyldige web-sider er vel verdt et besøk:
-> http://www.ub.uit.no/fag/jus/ 


12.01.2001

Vi har gleden av å annonsere
"Dagens tips" - nå på web!
Vi har lagt ut alle tidligere Dagens tips på web
- sortert etter år fom 1998
- søkemuligheter (kommer)
Ta en titt på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


19.01.2001

Juridisk nettviser
- har fått ny forside med bl.a. enkel søking: 
-> http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html

Mønsterbesvarelser
- vår bibliografi over publiserte eksamensbesvarelser er oppdatert pr dd.:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm

E-handel
Elektronisk handel er i skuddet. En introduksjon til juridisk relevante ressurser på feltet finnes på
-> http://www.llrx.com/features/toolkit_ecom.htm


25.01.2001

Advarsel:
Denne mailen handler om fotball og jus. Jeg vet at mange i forsamlingen har et heftig negativt forhold til aktiviteten fotball. Disse bes gå ut med en gang.
Enkelte andre (uten at navn skal nevnes) derimot, har et mer heftig positivt forhold til samme. Kanskje noen av disse til og med ikke er helt negative til å blande jus inn i sin sportslige interesse. 
For denne lille minoritetsgruppe (altså kombinasjonsgruppa, hvis den fins) finnes det nettsteder hvor de kan dyrke sin interesse og hente inspirasjon - og kanskje, for alt jeg vet, utveksle synspunkter med likesinnete på en rimelig fri og fordomsfri måte. 
Dagens tips er et par nettsteder med en rimelig anstendig fremtreden. Hvis noen vet om mer, så kanskje det kommer mer en annen gang.

Sted 1: Fifa
-> http://www.fifa.com/sitemap_E.html
titt litt nedover til venstre "Other regulations"

Sted 2: FindLaw: Sports Law resources
-> http://sport.findlaw.com/sports_law/index.html
titt rundt, også noe fotball 

Dagens ekstratips:
Den klassiske nordiske artikkelen på feltet er 
Bo Carlsson: Fotbollens "rättskultur"; sportsligt uppträdende och en test av reglernas gränser!. - S. 55-70. - I: Retfærd 87 (1999) 
(legg merke til anførsels- og utropstegnene).


01.02.2001

Web-sider
Vi noterer at uib-web er nede. Imidlertid er IKKE UBs sider nede, så fortvil ikke - gå til våre sider som normalt:
 -> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/

Lockerbie
Dommen er falt - en frikjent, en dømt. Les om saken og finn selve dommen på
-> http://www.law.gla.ac.uk/lockerbie/index.cfm

Jean Monnet
Vi har tidligere markedsført Jean Monnet-sidene ved Harvard. De har fått nye url; gå nå til 
-> http://www.JeanMonnetProgram.org/  
og finn svært mye spennende innen EU-rett med mer.

Handel med organer
Det handles med menneskelige organer, tildels på særdeles suspekt vis. En nyttig startside for de som arbeider med slike spørsmål, er
-> http://sunsite.berkeley.edu/biotech/organswatch/


09.02.2001

Nye bøker
Vår tilvekstliste for januar er klar på nettet via vår hjemmeside, eller direkte til:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0101.htm

LLRX
En rekke artikler om jus på nettet (nasjonalt, internasjonalt) er å finne på:
-> http://www.llrx.com/resources4.htm
Anbefales!

juridisk.net
Nå en viktig nyhet: Juridisk nettviser har hatt en håpløs nettadresse ingen andre enn innvidde bibliotekarer er i stand til å huske. Ny adresse er 
-> juridisk.net

Europakommisjonen
- lager nyhetsbrev. Siste brev ligger på
-> http://home.online.no/~europako/nor/publikasjoner/nyhetsbrev/eunytt0401.htm
Kan gratis abonneres på for alle og enhver, titt nederst i nyhetsbrevet.

Dagens tips på web
- og du er obs på at alle (vel, nesten alle) "Dagens tips" fra starten i 1998 nå også er tilgjengelig på web, så slipper du å lage masse bokmerker og bedrive mer eller mindre avanserte lagringsrutiner for e-post osv. Gå inn via
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


22.02.2001

Noen nye lokale nyheter

Bibsys, lokalt søk
Bibsys på web er velkjent. Og bra. Vi har nå fått på luften en ny og forhåpentligvis forbedret versjon av Bibsyssøk i vår egen lokale juridiske fakultetsbiblioteksamling. Peker fra vår førsteside - eller gå direkte
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ubbjur.htm

Rettsvitenskap
Våre sider kalt "rettsvitenskap" er omstrukturert. Nå ser de slik ut:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

Litteratursøking
Også våre sider "litteratursøking" har fått en ansiktsløfting. Særlig har vi løftet frem Det juridiske fakultets faglige produksjon:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-littsok.htm

Har noen noe på engelsk på web?
Engelsksidene får heller ikke være i fred. "Publications on Norw law" ser nå slik ut:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/publications.htm
Særlig Kai har mye på web. Har noen andre noe vi burde legge pekere mot? Vet noen om noe andre steder vi bør få med (altså av norsk jus på engelsk (eller andre ikke-skand språk))?

Virksomhetsrapport
Vi har for 2000 skrevet en ny og pirrende årsmelding. Den er å finne på
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk2000/


12.03.2001

Nye bøker februar
Vår tilvekstoversikt for februar er kommet, se
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0201.htm

Gjør din plikt - krev til rett
heter KUFs nyfremlagte stortingsmelding om høyere utdanning, på web:
-> http://odin.dep.no/kuf/norsk/publ/stmeld/014001-040004/index-dok000-b-f-a.html

Juridiske tidsskrifter på web
i fulltekst, finner du oversikter over via


19.03.2001

Bokbål
I Afganistan bombes kulturskatter. Bokbål er en annen form for sensur. The Texas Humanities Resource Center har flotte web-sider, sjekk deres web-utstilling om sensur mm. på
-> http://www.humanities-interactive.org/exhibit1.html

Krigsforbrytere
Mer dystert. Tidligere har denne tjeneste annonsert web-sider om krigsforbryteroppgjørene etter ugjerningene i Yugoslavia og Rwanda. Fra det internasjonale rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig ligger også mye i fulltekst på web. En av de bedre ser ut til å være:
-> http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/war_criminals.htm

Westlaw
Anbefaler fortsatt Westlaw som dere kommer gratis inn i, en om gangen, via
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm
Westlaw kan være noe krøkkete å finne frem i for uvante. Se våre infosider - eller prøv følgende innføringer:

Lover
"It is illegal to transport an ice cream cone in your pocket" heter det i Kentuckys delstatslovgivning. For komparatister er denne siden et must:
-> http://www.brandeslaw.com/LAWSOB.htm


30.03.2001

Sivilombudsmannens årsberetninger på web
fra 1997 i pdf. Kommer snart i html fom 1996
-> http://www.sivilombudsmannen.no/melding.shtml

Teaching and Learning Law Resources for Legal Education
webstoff fra University of Missouri - Kansas City School of Law
-> http://www.law.umkc.edu/faculty/profiles/glesnerfines/bgf-edu.htm


05.04.2001

Nye bøker i biblioteket i mars
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0301.htm

Høyesterett
Noen av oss hørte på dommer Aarbakke i dag. Høyesterett har rimelig fyldige web-sider, med både saksliste og artikler mm. Vel verd å følge med på:
-> http://www.hoyesterett.no/1973.asp

Andre domstoler
Endel domstoler begynner å få mer eller mindre info ut på web. En noenlunde samlet oversikt ligger på
-> http://www.domstol.no/


27.04.2001

Cowboys
"A Guide to the U.S. Federal Legal System: Web-Based Publicly Accessible Sources". - USA er fremskreden på web-fronten. Ta en titt!
-> http://www.llrx.com/features/us_fed.htm

Indians
"Indian Affairs: Laws and Treaties". - Imponerende fulltekstsamling av juridiske dokumenter rundt USA-indianerne fra 1778-1913.
-> http://digital.library.okstate.edu/kappler/

Scandinavians

Gro
"WHO - International Digest of Health Legislation"
Database med imponerende utvalg av nasjonal og internasjonal helselovgivning. Hovedsaklig engelske sammendrag av lovene, men i noen tilfeller er det pekere til fulltekstversjoner. Kildehenvisninger til trykte versjoner.
-> http://www.who.int/idhl/

Students
Jusstudentene er UiBs mest aktive bibliotekbrukere og dessuten fornøyde med biblioteket sitt, iflg UiBs nylig gjennomførte studentundersøkelse ("Rapport fra studentbarometeret"). Det syns vi er hyggelig:
-> http://www.uib.no/evaluering/barometerrapport/index.html#_Toc508888906


07.05.2001

Nobelinstituttet
- har et utmerket bibliotek som endelig har fått sin bibliotekkatalog på web, inkludert tidsskriftartikler fom 1991:
-> http://www.nobel.no/nor_tow.html

Juridisk nettviser på engelsk
For our foreign friends
-> http://www.ub.uio.no/ujur/baser/english/

Nye bøker april
Listen over nye bøker for april er kommet (og nå kjøper vi faktisk inn en god del)
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0401.htm


20.06.2001

Traktater: publisert i bøker og samlinger
Kirsti J. på biblioteket har, som oss alle, ofte strevd med å finne traktater som gjerne befinner seg de forunderligste steder - fx som vedlegg til bøker. Hun begynte for noen tid siden å skrive en liste over slike. Denne listen er nå blitt et web-dokument som burde interessere. Ta en titt på 
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktater.htm

Nye bøker mai
Fakultetsbibliotekets fortegnelse over nye bøker for mai måned er nok en gang å finne i web-utgave
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0501.htm


10.07.2001

Nye bøker juni
Vi har fortsatt en fin tilvekst - se listen over nye bøker for juni på
-> http://www.ubb.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0601.htm


11.07.2001

Mer folkerett på nett

Biblioteket fortsetter sin suksess med folkerett på nettet med to nye rykende ferske webpublikasjoner som begge inneholder et utall pekere mot de forskjelligste folkerettslige samlinger, institusjoner, domstoler og tekster:

  1. Nettkilder i folkeretten -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folkkilder.htm
  2. Nett-tekster i folkeretten -> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folktekster.htm

Tips, synspunkter osv mottas med takk, et webdokument blir aldri ferdig, heller ikke disse.


13.07.2001

Lovdata på web med alt
sjekk Lovdatas nye tilbud, alle på Dragefjellet kommer direkte inn via
-> http://websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html
Gå evt inn via fakultetsbibliotekets oversikt over betalingsdatabaser mv:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


14.08.2001

1. Nye bøker
- fakultetsbibliotekets oversikt over våre nykatalogiserte dokumenter for juli måned, ligger på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0701.htm

2. Ny medarbeider
Stud.jur. Camilla Josefsen begynte hos oss i kvart stilling i går 13.8.

3. Dagens tips på web
Vi minner nye lesere om at alle "Dagens tips" er lagret på web fra starten i 1998, ta en titt på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/index.htm


05.09.2001

1. Nye bøker august
Fakultetsbibliotekets tilvekst i forrige måned - inkl EDC - er å finne på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0801.htm

Et utvalg av EDCens nye bøker fra august presenteres på
->
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/nyboker.htm

2. Databaser via biblioteket
Du finner en rekke webdatabaser oa innen jus via bibliotekets oversikt på
->
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm

3. Direktiver kjent under bestemte navn
Hvilket sentralt direktiv skjuler seg bak den offisielle tittelen "Directive 94/22/EC of 30 May 1994 on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons"?

EDC har laget oversikten - med pekere mot direktivet i full tekst:
->
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm

4. Statens personalhåndbok på nett
...med hovedavtaler, lover og forskrifter, med regulativer, bestemmelser og tabeller ligger gratis på nettet
->
http://www.rettsdata.no/sphgratis/index2.cfm

5. Nobelprisen i litteratur er 100 år
...og i den anledning er det en utstilling i forhallen på Ubbhf ("hovedUB"), med tilhørende websider med bl.a. en liste over alle prisvinnerne 1901-2000
->
http://www.ub.uib.no/felles/utstillinger/Nobelsprisen-100ar.htm


14.09.2001

De forferdelige begivenhetene i New York og Washington avstedkommer også aktiviteter på web. For jurister kan kanskje disse være av interesse:

Lexis-Nexis: Attack on America in Context
Den store betalingsbasen for jus oa annen informasjon - Lexis-Nexis - har "åpnet" for fri bruk informasjonen de har lagret ang angrepene:
-> http://www.lexisnexis.com/resources/

Se også fra American Society of International Law (ASIL)
Terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon / av Frederic L. Kirgis. - September 13, 2001
-> http://www.asil.org/insights/insigh77.htm


20.09.2001

Terror og jus

FN og Nato


09.10.2001

Nye bøker
- i biblioteket katalogisert i september måned:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0901.htm

11. september 2001

Rasismekonferansen
- eller World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, Durban, Sør-Afrika, sine web-sider med tilhørende slutterklæring, finnes på
-> http://www.un.org/WCAR/coverage.htm

Mikrostater
Har du ofte lurt på rettskildene til land som fx Andorra, Gibraltar, Isle of Man, Kanaløyene, Kosovo, Kypros, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nord-Kypros, Republika Srpska, San Marino, Transdnjepr og Vatikanstaten? Hjelpen er nær. Andrew Grossman har forfattet oversikten på
-> http://www.llrx.com/features/microstates.htm

Voldgift
International Commercial Arbitration: Locating the Resources
-> http://www.llrx.com/features/arbitration2.htm


24.10.2001

Biblioteket ved Jørn i samarbeid med it-gutta på fakultetet inviterer til
INFORMASJONSLUNSJ i store møterom

Hjertelig velkommen!
Hilsen biblioteket


02.11.2001

Antiterrorismeloven
USA har vedtat en antiterrorlov "to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other purposes". Loven har medført endel diskusjon både i og utenfor USA. Ta en titt selv via
-> http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR03162:|TOM:/bss/d107query.html|
(selve lovteksten lenkes det mot nederst på siden du får opp)

Mer om samme


08.11.2001

Nye tips - denne gang:

Nye bøker i oktober
tilvekstlisten er å finne på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1001.htm

Tidsskriftartikler
Er du på jakt etter henvisninger til artikler i norske tidsskrifter?
Prøv Norart, som får med seg innholdet i alle de viktigste norske, inkludert de juridiske
-> http://nabo.nb.no/norart/

Mer tidsskriftartikler
Og for utenlandske, inkludert en rekke juridiske, prøv ISI-basen:
-> http://igate.bibsys.no/isearch/isi?lang=N


29.11.2001

Dagens nyhet: Svenske lovforarbeider
er relevante og brukes mye, det meste nå tilgjengelig på web. Saksgangen og språkbruk avviker noe fra Norge.
Så: Hvor finnes hva? Hva betyr hva?
Alle svar finnes fra og med i dag via Jørn W. Ruuds "Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning" på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/svenskdok.htm

Westlaw
Noen av dere fulgte Jørns intro til Westlaw. Minner dere - og de som ikke var der - på introduksjonssiden til Westlaw
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/Westlaw/westlaw.htm

Databaseoversikt
Se ellers vår oversikt over betalingsdatabser og gratisdatabaser mv på
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm


03.12.2001

Nisser og jurister
Adventstiden har startet. Julepresangene er så godt som i hus. Biblioteket lager juleutstilling. Fakultetets julefest nærmer seg. Hva mer skal til? Ta en titt i våre montere, se kort omtale på web:
-> http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utstjul2001.htm


04.12.2001

Folkeforbundet på web
Ved Northwestern University Library, USA, er et større prosjekt med å gjøre Folkeforbundsdokumenter tilgjengelig på web helt nylig ferdiggjort. Startsiden er
-> http://www.library.northwestern.edu/govpub/collections/league
Det finnes dessuten en søkeside
-> http://www.library.northwestern.edu/govpub/collections/league/search.html
Og du kan prøve å finne dokumenter via en alfabetisk oversikt
-> http://www.library.northwestern.edu/govpub/collections/league/titlebrowse-all.html

Juridiske tidsskrifter oa serier på web
Også her hjemme gjør vi våre anstrengelser. Tidsskrifter og andre serier kommer på web i voksende antall. Biblioteket henger med, og vi kan nå presentere vår egen liste - med pekere videre - over disse seriene
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/el-tid.htm
Merk at tidsskriftene dessuten blir katalogisert i Bibsys og er gjenfinnbare også på den måten.


10.12.2001

Nye bøker november
Vår liste for novembertilveksten er nå på nett:
-> http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst1101.htm

Nyhet: Traktater på nett
United Nations Treaty Collection mv, fom 1947/47- er nå å finne på nett i en betalingsbase som ligger her:
-> http://untreaty.un.org/
Adgang til basen krever brukernavn og passord; i engelskversjonen ser det slik ut:
-> http://untreaty.un.org/English/access.asp
Brukernavn og passord er et bestyr! Desto mer når disse er [---, ---] og umulige å huske. Derfor: hvis du er bruker av traktater, ta utskrift av denne mailen, eller skriv de nødvendige tall og bokstaver ned på en gul lapp og heng på PC-en, eller glem hele greia og kontakt bibliotekpersonalet når du har bruk for å komme inn!

Og når vi først er inn på traktater,
minner vi om fakultetsbibliotekets folkerettspakke:


14.12.2001

Dagens greie tips er:
Bruk også biblioteket rundt jul
- vi holder aldri feriestengt, åpningstidene de neste ukene er:

mandag 17.12.-torsdag 20.12 kl 0900-1545
fredag 21.12 kl 0900-1130
torsdag 27.12-fredag 28.12 kl 0900-1500

perioden 2.1.-11.1.2002 kl 0900-1545
fom mandag 14.1.2002 kl 0900-1800

Velkommen!


17.12.2001

Kjære Dragefjellere (Dragon Mountainers, høres ut som et moderne norsk basketball-lag)

Biblioteket inviterer til gløgg og pepperkaker HELE dagen torsdag 20.12. fra og med kl 1200 og frem til stengetid kl 1545. Dette bl.a. i anledning julen (den hurtig tilstundende). 
Mao: Uforpliktende servering, uforpliktende konversasjon eller taushet, uforpliktende anledning til å søle gilde røde farger på våre nye bøker (eller gamle etter Deres valg).

Merk tid og sted - velkommen skal De være.

Deres for alltid,
biblioteket


20.12.2001

En liten påminnelse til de som fortsatt er på huset:

Det serveres altså
JULEGLØGG
med
JULEPEPPERKAKER
i anledning
JULEN
hele ettermiddagen fra kl 1200 i
JULEBIBLIOTEKET

Vi i biblioteket nytter høvet til å ønske alle våre hyggelige primære brukere, venner og samarbeidspartnere ved fakultetet en fin og fredfull julehelg med mange gilde gaver og gode opplevelser.