UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 2000

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


06.01.2000

[...]

3. Norske avisarkiv online

Nytt fra UB for alle ansatte ved UiB:
Ta en titt på http://cdrom.ub.uib.no/web/atekst.htm og søk etter avisartikler - og alle kronikker - fra BT, Aftenposten, Dagens Næringsliv mfl. - tildels helt tilbake til  80-tallet. 


01.02.2000

1. L-katalogen

Alle skal ha fått den helt nyss utkomne L-katalog i Bergensutgave. Skulle noen ha falt utenfor, kontakt  Liv R. i 5. etg. 

L-katalogen finnes også i nettversjon, sjekk
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm 

Vi arbeider med å knytte denne web-utgaven opp mot Bibsys, slik at en kan søke etter litteratur også på den måten.

2. Juridisk litteratursøk

Under våre fagsider finnes bl.a. pekere videre til steder for nasjonale juridiske litteratursøk. Sjekk 
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-littsok.htm 

Særlig minner vi om våre Oslo-venners tiltak for å spre kunnskap om den juridiske bokbestand OGSÅ i Bergen på http://www.ub.uio.no/ujur/l_skjema/ .

Skriv søketerm (altså et norsk emneord/juridisk term, fx "arverett" eller "negotiable dokumenter") i "Søkeord" og klikk på "UBB". Prøv, og se hva som skjer.

3. Forarbeider

I vår populære serie av påminnelser minner vi idag om søkemulighetene etter forarbeider under sk ESOP. Gå til http://www2.interpost.no/infobaser/esop/esopsok.shtml 

eks: husleieloven Skriv fx "husleieloven" i feltet "søkeord" og - hepp - så spretter det opp forarbeider i bøtter og spann. I fulltekst for de siste årene. Hvis en i dette tilfelle - husleieloven - klikker på dokumentet som står først på trefflisten (=Besl O 48 1998-99), vil en se at i den bibliografiske beskrivelsen av dette dokumentet også  finnes "Saksnr" (i dette tilfelle "1420436"). Klikk der, og så får du pent og pyntelig opp Ot.prp, Innst.O og Besl.O (men kun henvisning til NOUen fra 1993, NOUene er i fulltekst først fra 1994, for årene før i sammendrag. (NOUene er på http://www.odin.dep.no/nou/

Jeg skulle ønske at ESOP også var knyttet opp mot Lovdatas lovbase - og viceversa. Vi får arbeide for at tingene knyttes sammen. 


20.02.2000

Biblioteket har gleden av å presentere følgende nyhet:

Juridisk nettviser er fom i dag et nasjonalt samarbeid mellom de tre juridiske fakultetsbibliotekene i Norge. Vi er derfor stolte over å kunne presentere samarbeidet på
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html

Ved siden av de søkemulighetene som åpner seg via denne førstesiden, kan du også søke selv (klikk til venstre i boksen "Søk nettviser"):
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/search.html 

Veiledning i bruk av nettviseren, inkludert søkemulighetene, finnes på 
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/hjelp.html
(eller gå til venstre og klikk på boksen "Hjelp")

Du kan lese om samarbeidet på
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/om.html

Etableringen av Juridisk nettviser betyr at Det elektroniske juridiske bibliotek fom i dag er forsvunnet fra skjermene til fordel for et nasjonalt faglig samarbeid som vil gi våre brukere enda bedre muligheter til å finne relevant og lødig juridisk informasjon på web. 

Kommentarer, synspunkter og tips bes sendt til nettredaksjonens e-postadresse ujur-nettred@ub.uio.no - eller til undertegnede.


07.03.2000

NY UTSTILLING

Det juridiske fakultetsbibliotek har i dag åpnet ny utstilling i sine montre i biblioteket: 

Det juridiske fakultet 1999: avhandlinger og bøker 

Kvinnelige jurister

I forbindelse med utstillingen har vi laget en liten tekst på web, se
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2000.htm 

Velkommen i biblioteket!

Hilsen utstillerne ved
Liv, Kate og Halvor


28.03.2000

[...] 

2. Våre fagsider

Ta en titt på fagsidene våre, de er i stadig utvikling:
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm 

fx særlig Studentsidene hvor vi bl.a. har samlet pekere til alle web-publiserte eksamensoppgaver og sensorveiledninger:
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-rettskilde.htm 

3. UBs søkesider

- er nå ferdige. Klikk på "Søk" til venstre når du er inne på noen av våre sider, så kommer du til: 
http://www.ub.uib.no/search/query.asp 

4. Britannica online

Er du obs på verdens største leksikon on-line?
http://www.eb.com:180/

5. Norsk tidsskriftartikkelsøk

- og dagens siste tips er NORART hvor du kan søke etter bibliografiske opplysninger om artikler i en haug norske tidsskrift, INKLUDERT alle de sentrale juridiske:
http://nabo.nb.no/norart/ 


25.04.2000

1. Web-tidsskrifter

Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo har laget en utmerket oversikt over tidsskrifter på web - de fleste også tilgjengelig for oss. Se
http://www.ub.uio.no/ujur/et/et.html

Tromsø har også sin liste på 
http://www.ub.uit.no/fag/jus/tidsel.htm

Disse listene kommer etter alt å dømme til å bli slått sammen til en nasjonal - i forbindelse med samarbeidet omkring Juridisk nettviser (jfr tidl Dagens tips),
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html

2. Eksamensoppgaver. Sensorveiledninger

http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-eksamen.htm finnes en oversikt over det som ved de tre norske juridiske lærestedene er lagt ut i web-form av denslags. (Vårt eget Jurfak har nå publisert alle eks.oppg. ved alle avdelingene fom 1995 - flott!) (Venter nå på at også sensorveiledningene skal komme på luften, ekstremt etterspurt og ihjelkopiert materiale her i biblioteket.)

3. Elian Gonzales

Noen som ønsker å følge med - inkludert rettsavgjørelsene? 
Miami Herald har full dekning på http://www.herald.com/content/archive/news/rafters99/elian.htm 

Rettsavgjørelse på
http://www.herald.com/content/archive/news/rafters99/decision0419/pg01.htm

4. Statskalenderen

- et uvurderlig hjelpemiddel som også er på web. Se 1999-årgangen på
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/1999/index.htm 


27.04.2000

Problemer med å finne EU-stoffet?
EØS-rettskildene?
Å få struktur i galskapen?

Hjelpen er nær!

Klikk inn på
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/eueos.htm 
og få en kort innføring i "Søk etter kildene i EU og EØS" - med en haug pekere videre. (Artikkelen er først og fremst ment for studenter, men burde kanskje også kunne ha interesse utover dem.)

Kommentarer mottas med takk


05.05.2000

Tilvekstliste på web

Bibliotekets tilvekstliste vil fra og med NU ikke lenger være tilgjengelig i trykket form, men på web:
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0004.htm 
(Listen er også tilgjengelig via vår førsteside http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ )

Vi håper dette slår an og ser frem til å lansere flere nyheter om ikke så lenge...


08.05.2000

Biblioteket lanser nok en 

NYHET
- > Nye spennende muligheter for leting etter litteratur

L-katalogen er nå tilgjengelig på nettet med direkte søkemuligheter fra systematisk nummer til litteraturen registrert i Bibsys.
Dessuten kan en også søke via emneord.
Gjør et forsøk! Gå til http://www.ub.uib.no/ksskjema/lkat_vis.asp


08.05.2000

Jeg sendte tidligere i dag vedlagte melding [se ovenfor].
Den oppgitte url viser seg ikke å fungere så godt på andre nettlesere enn Netscape.

Så - gå derfor i stedet til
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm,
så skal også du som ikke bruker Netscape komme inn.


09.05.2000

I vår populære (?) serie av 
NYHETER FRA BIBLIOTEKET
presenterer vi allerede NU en forbedret utgave av vår 

TILVEKSTLISTE
- med søkemuligheter!
- med lenke mot Bibsys!

Så prøv igjen: 
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0004.htm


30.05.2000

Kjære lånere ved fakultetet

1. Purringer

Universitetsbiblioteket sender fra tid til annen ut purringer pr e-post på bøker dere har lånt. Disse purringene går ut automatisk via Bibsys og er forsøksvis ordnet slik for å gjøre det enklest mulig både for dere og for oss.

Når dere får første gangs purring, sparer vi alle både tid og mulig irritasjon hvis dere ber om eventuell fornyelse så hurtig som mulig - f.eks. ved å replisere pr e-post at dere ønsker å fornye lånet eller lånene. Dere trenger ikke å replisere på hver eneste purring, det holder med en generell anmodning hvis dere foretrekker det.

2. Juridisk nettviser

De juridiske fakultetsbibliotekene i Bergen, Oslo og Tromsø har den siste tiden gjort endel arbeid med vårt samarbeidsprosjekt rundt emneportalen Juridisk nettviser - særlig i fht nordisk juridisk informasjon på web. Vi mener den blir stadig bedre! Ta en titt:
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html 


13.06.2000

1. Tilvekstliste

Tilvekstlisten for mai ligger nå på web. Gå til http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0006.htm 

Legg merke til 

  • at du kan søke etter flere bøker om samme emne ved klikke på L-nummeret som står innledningsvis til hver bok i tilvekstlisten
  • at du kan få opp Bibsys-posten ved å klikke på ISBN-nummeret

Vi minner om at tilvekstlisten ikke lenger fåes i trykt form.

2. Seminarfravær

Storparten av oss i biblioteket drar på Det femte nordiske juridiske bibliotekmøtet i Oslo (http://www.ub.uio.no/ujur/nordisk2000/) i morgen onsdag og blir borte resten av uken. Våre studenter Kristin og Truls holder skansen disse dagene kl 0900-1545.


22.06.2000

NYHET!

Westlaw

Vi har nå tegnet abonnement på Westlaw på web. Westlaw inneholder bl.a. alle US-rettskilder, 7-800 juridiske tidsskrifter i full tekst noen år bakover og mye mer.

Adressen til Westlaw på web er:
http://www.westlaw.com/

Westlaw kan synes noe kronglete å bruke. Våre kolleger ved Jur.fak.bibl. i Oslo har laget en liten veiledning, se
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/baseoversikt/westlaw/westlaw_lov_veil.htm

Vi har abonnement på en ENBRUKER-versjon, dvs at kun en av oss alle her på huset kan være inne om gangen.
Har du spørsmål eller kommentarer, eller glemmer du ut eller finner ikke passordet når du trenger det - kontakt biblioteket!

Lykke til


23.06.2000

Ting skjer. F.eks.

1. Patent på liv

EDCens patente Liv Glasser har utarbeidet en bibliografi med mange pekere videre kalt "Patent på liv: patentdirektivet og andre bestemmelser om genteknologi: bibliografi - et utvalg" som ligger på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/patentdirektiv.htm 

(Minner om Livs andre utmerkete web-arbeider på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/bibliogr.htm og ikke minst "Direktiver kjent under bestemte navn" på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm)

2. Nye Odin

Regjeringen og departmentenes websider ODIN er endret. Helt nye
sider med søkemuligheter finner du på http://odin.dep.no (klikk til venstre på "Publikasjoner" for å finne Ot.prp.er, NOUer osv.)

3. Nye Stortingswebsider

Også Stortinget har forandret på sine websider. Ta en titt på http://www.stortinget.no/


28.06.2000

ODIN

Vi meldte nylig fra om nye Odin (http://odin.dep.no). Omleggingingen har hatt den beklagelige konsekvens at alle gamle lenker til alle dokumenter nå er døde.
Det betyr bl.a. at alle lenker fra trefflisten i søkemotoren ESOP (http://www2.interpost.no/infobaser/esop/esopsok.shtml) til Ot.prp.er ikke funker lenger.
Det betyr også at hvis du har lagt inn bokmerke til din(e) favoritt-ot.prp(-er), så funker ikke de(t) lenger.
Jeg har (garantert ikke som eneste) sendt melding til Odin om dette bedrøvelige faktum. (Selv er jeg kjempefrustrert og -sur. Og ikke så lite matt.)
Utviklingen følges nøye, jeg kommer tilbake til saken etter hvert.
Men i Juridisk nettviser (http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html) skal alle gamle Odin-utl-er nå være rettet opp. Finner noen noe feil her, er det fint å få beskjed.

Stortinget

http://www.stortinget.no har de også foretatt endringer. Også her kan en oppleve bøll, men ikke så vidt jeg kan se, i fht enkeltdokumenter (Innst.O oa dok fra Stortinget), men i fht tidligere oversikter over slike dokumenter.


05.07.2000

Westlaw encore

Vi har radikalt forbedret tilgangen til Westlaw. Du kan nå komme inn fra din pult ved UiB uten å måtte bruke passord. Gå til http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/westlaw/westlaw.htm 
Der vil du også finne info og veiledning.

Merk at bare en kan være inne om gangen.


10.08.2000

1. Bibsys på web; sortering!

- nye muligheter for manipulering av trefflister i Bibsys på web: sortering. Eksempel:

  • du søker i Bibsys på web (fx på enkel søk http://wgate.bibsys.no/search/pub )
  • du søker fx på "Nygaard, Nils" i forfatterfeltet (hei Nils!) og får 23 treff
  • nederst på siden for trefflisten er en rullegardin hvorfra du kan sortere trefflisten på ymse måter (fx etter trykkeår, både stigende og synkende)

2. Europeisk føderasjon?

Den tyske utenriksminister Fischer ertet på seg mange etter en tale ("From Confederacy to Federation - Thoughts on the finality of European integration") han holdt på Humboldt-universitetet i Berlin i mai i år. 
Jean Monnet chair ved Harvard Law School's symposium "Responses to Joschka Fischer" kan være interessant lesning. Ta en titt på 
http://www.law.harvard.edu/programs/JeanMonnet/papers/00/symp.html 

3. Jean Monnet chairs web-sider

- hovedside på http://www.law.harvard.edu/programs/JeanMonnet/index.html - er i det hele et prima sted for akademisk juridisk input i fht europeisk integrasjon med tilliggende herligheter. 

4. Rettshistorie

a) Fra Sverige fremheves en interessant database på web: "Svensk historisk bibliografi" - søkeskjermen finner du på
http://www.libris.kb.se/svensk.historisk.bibliografi.html 
(Søk på termen "Rätthistoria" i feltet "Ämnesord" gir pr i dag 681 treff.)
Om basen, se databaseinformation på http://www.libris.kb.se/help/special/DBinfoSHB.html 

b) Og fra England hitsettes 
- "British legal history" på http://www.lgu.ac.uk/lawlinks/history.htm som inneholder "selected links on the web"; og
 - "Roman law" på http://www.classics.cam.ac.uk/Faculty/links1cs.html 

5. Odin

I juni (28.6.) sendte jeg en melding om at ODIN (http://odin.dep.no) helt hadde forandret seg - det betyr bl.a. alle linker til alle steder i ODIN (til Ot.prp, til NOUer, både oversikter og enkeltdokumenter) var endret. Mye styr for mange av oss følgelig. Jeg har undersøkt, men intet kan gjøres med saken (utover å endre "odin" i urlen på hvert dokument med "balder", så får man frem "gamle" odindokumenter - men det vil kun kunne gå frem til jul eller noko slik). 

Beklager. Vi må altså lete frem dokumentene på ny og lage nye lenker til dem i de web-dokumentene vi måtte ha.


14.08.2000

Tilvekstlisten 

over bibliotekets nye bøker, katalogisert i 
* juni
finner du på http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0007.htm; og 
* juli http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0008.htm 

- eller via vår hjemmeside
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ 


05.09.2000

Tilvekstliste august

Sommeren er over, også i august sto vi for nykatalogiseringer - tilvekstlisten for august finner du på  
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0009.htm 

- eller via vår hjemmeside 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ 

Westlaw

Minner om vårt Westlaw-abonnement, gå inn via vår hjemmeside, eller gå direkte til
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/westlaw/westlaw.htm 

Karnov

Minner også om Karnov på web på http://www.rettsdata.no/karnov/ 

Odin

Jeg har tidligere i "Dagens tips" akket litt over at Odin har forandret seg. Men det meste er bra med nye Odin, sjekk fx søkemulighetene (klikk "Søk" øverst til høyre på hjemmesiden  
http://odin.dep.no/odin/norsk/publ/index-b-n-a.html 

eller gå direkte til


13.09.2000

Biblioteket gjør det nå lettere enn noensinne å finne FORARBEIDER OA OFFENTLIGE DOKUMENTER på nettet. Vi har utarbeidet en forsøksvis oversiktlig struktur med pekere på http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/jus-offdok.htm (eller går inn fra vår hjemmeside til "Fagsidene våre: rettsvitenskap").
Har du kommentarer eller tilføyelser, ta vennligst kontakt.

Vennlig hilsen Halvor


09.10.2000

1. Nyhet: et solid alternativ til sensorveiledninger

Kirsti og jeg her ved biblioteket har laget en bibliografi over alle publiserte eksamensbesvarelser. Besvarelsene er svært populære blant studentene, nå finner man frem til dem også på web - via vår ferske bibliografi: http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser.htm (den skal bli noe mer oppstæsjet etter hvert).

Bibliografien finner du også greit på vår hjemmeside hvor du går via
"Studentsider".

2. Tips (eller tip?) i søk

Finner du ikke det du søker etter i Bibsys? Prøv våre nabolands on-line-kataloger. Eller andre lands. Prøv forskjellige muligheter i artikkelsøk. Gå til http://zgate.bibsys.no/ , klikk på "Start søking" og få en oversikt over basene du kan gå videre fra.


11.10.2000

Tilvekstlisten for Det juridiske fakultetsbibliotek for september 2000 er nå kommet! Også denne gang på web:
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0010.htm 


27.10.2000

Bergens rettsvesen - før

Johanne Martens' Bergensbibliografi fra de eldste tider til og med 1973 er nå lagt ut på web på http://www.ub.uib.no/elpub/Martens/ 
Et eget kapittel er viet rettsvesen - gå inn via innholdsfortegnelsen på http://www.ub.uib.no/Martens/innhold.asp 

Elektroniske tidsskrifter - nå

UBs liste over elektroniske tidsskrifter blir stadig lengre - også den delen som angår oss. Klikk på "Elektroniske tidsskrifter" til venstre når du er på bibliotekets sider, klikk igjen på "Juss" - og så får du trefflisten:
http://www.ub.uib.no/fulltekst/default.asp?so=0&sk=200&ek=299 

Juridisk nettviser - hele tiden

i stadig endring og forbedring, stadig mer kommer til; nå er også startsiden endret en smule: http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html 


06.11.2000

Tilvekstlisten 

- for oktober er kommet.
Ta en titt på http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0011.htm 

Juridisk nettviser

- er i stadig endring; bl.a. noe endret forside på http://www.ub.uio.no/ujur/baser/ 

På jakt etter finsk jus?

Bibliographia Iuridica Fennica (Finlands juridiske bibliografi) finnes på nett sammen med Riksdagsbibliotekets elektroniske katalog på http://wwls.eduskunta.fi/se/index.html 


20.11.2000

Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er i år 50 år. I den anledning har biblioteket ved Liv Glasser utarbeidet en UTSTILLING i våre lokaler.

Velkommen!


11.12.2000

1. Utstilling

I forrige Dagens tips ble vår nye utstilling ang Europakonvensjonens 50-årsjubileum annonsert. Liv G og jeg har nå utarbeidet en liten web-sak om samme - se http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2001.htm 

2. Engelsk dommer på nettet

Ta en titt på Smith Bernal som har passordbelagt base med engelske dommer (både sivile- og straffesaker). Passord må bestilles, og er gratis for Universiteter o.l., 2 ukers prøvepassord for andre - se http://www.smithbernal.com/  

[...]

4. USA-valget

- interesserer kanskje enkelte. Og kanskje særlig de juridiske sidene. 


12.12.2000

1. Tilvekstliste

- for november ligger lekrere, penere og mer innbydende enn noengang på web og ber om oppmerksomhet:
http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/tilvekst0012.htm 

2. Du gamle

- og når vi først er inne på Bibsys og hva vi har i biblioteket. 

Vi har f.eks ikke mindre enn 44 bøker fra 1564 til 1699 i den sk "Romertallsamlingen" (som står i vårt magasin i 5. etg)
http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?ccl=XXII%2Fub&ar=1500-1699&sort=as 
(hvorav denne til nå synes å ha fått litt vel beskjeden oppmerksomhet:
http://wgate.bibsys.no/gate1/SHOW?objd=952481367&bibk=d

- og vi har ytterligere 26 bøker fra samme periode i "den vanlige samlingen":
http://wgate.bibsys.no/gate1/FIND?ccl=L%3F%2Fub&ar=1500-1699&sort=as 

- og forhåpentligvis følger vi noenlunde opp også hva gjelder den noe ferskere litteraturen.

3. Politikk og juss (eller omvendt)

Jeg har jaktet litt rundt for å se om jeg kan finne Oslo Namsretts kjennelse i Oslo Frp-saken. Uten å lykkes. Vet noen om hvor den finnes på web? (Jeg har prøvd de store avisene + tv2 og nrk.) 

Når US Supreme Court har sin avgjørelse klar, blir den sannsynligvis ganske hurtig tilgjengelig på nettet, prøv fx via:
http://supct.law.cornell.edu/supct/ (se i nyhetsspalten til høyre)

4. Juridisk nettviser

Jeg blir aldri lei av å markedsføre de norske juridiske fakultetsbibliotekenes Juridisk nettviser (som vi arbeider kontinuerlig med) på http://www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html 

Er f.eks. alle obs på søkemulighetene?
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/roads/search.html 


12.12.2000

{svar på forrige Dagens tips]:
Oslo Namsretts kjennelse i Frp-saken finner du her: http://tv2.no/nyheter/magasiner/divdok/11122000-frpdom.html

mvh Thomas Eeg