UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 1999

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


09.02.99

1. Rambouillet på web

Vil du følge med på forhandlingene om Kosovo i Frankrike? Nettsiden er 
http://www.france.diplomatie.fr/actual/evenements/rambouillet.gb.html 

2. Påminnelse om Karnov på web

http://www.rettsdata.no/rettsdata/online/bibliotek.cfm finner du nå Karnov på web - komplett med samtlige publiserte ca 5000 rettsavgjørelser det vises til.
Brukernavn: ...
Passord: ...

Brukernavn og passord trenger du bruke kun én gang. Etter å ha logget deg inn første gang, går inn der det står "Lei av passord? Klikk her og se hvordan du kan slippe!" 

Og for fremtiden slipper du dét bestyret. Du går da direkte inn via
http://www.rettsdata.no/karnov/ 

- eller via Det elektroniske juridiske bibliotek (EJB) - L 14.1 på 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l14'1.htm 

Kollega Eigill Fareth ved Universitetsbiblioteket i Tromsø har laget en veiledning i bruk av Karnov på web på http://www.ub.uit.no/fag/jus/karnov.htm 

3. Påminnelse om EU-kilder på web

Vi kan nå også presentere "Eurolaw" EU-kildene oa EU stoff - samt avgjørelser (søkbare!) fra European Court of Human Rights - på web på http://www.ili.co.uk/reglogin.html 
User ID: ...
Password: ...

Opplysninger om basen finnes på http://www.ili.co.uk/  

Vi arbeider for at dere etter hvert skal slippe passord.

Denne basen - og mange andre baser innen EU-retten - finner du også via EJB
L 13.3: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l13'3.htm og 
L 16.2: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l16'2.htm 


01.03.99

1. Dagens tips

Tvinddommen
Dansk høyesterett har 19.2.99 kommet frem til at "Lex Tvind" er i strid med Grunnloven. Avgjørelsen finnes på web på 
http://www.thybo.dk/tvind.htm 

2. Ett spørsmål

Låneropplysninger
Fra tid til annen blir vi av våre brukere spurt om hvilken låner som har lånt en konkret etterspurt bok. Slike opplysninger gir vi ikke - i tråd med UBs praksis. 
Imidlertid kan det vurderes om vi kan gi slike opplysninger til ansatte på huset om ansatte på huset - altså at vi på forespørsel opplyser professor x om at førsteamanuensis y har lånt en konkret bok slik at x hos y kan sjekke en referanse eller lign slik at vi unngår alt byråkratiet med innkalling osv.
Vi er usikre hvordan vi skal forholde oss til dette, og spør derfor dere om synspunkter. Hvis det er ok for alle dere at vi gir låneropplysninger internt, kan vi følge en noe avvikende praksis hos oss.  
(NB Vi minner om at fremlån av bøker ikke er tillatt. Det fører ofte til mye styr både for dere og for oss.)


03.03.99

1. Beklager 

at jeg forårsaket virusnevroser her om dagen. All fare er over, det var kun min maskin det gikk ut over. Men hvis noen (dvs de som har PC, gjelder ikke Mac) får tilsendt en fil som heter happy99.exe - så kast den med en gang. Må ikke åpnes.

2. Låneropplysninger

Hva angår spørsmålet om å gi låneropplysninger til dere om dere i fht konkrete bøker, har jeg foreløpig mottatt et knippe svar - hvor alle vil ha en slik ordning. Så hvis ingen har innvendinger, praktiserer vi fra nå av dette.

3. Tvindavgjørelsen

Mange åpnet ikke lenken til den danske HR-avgjørelsen hvoretter en lov ble erklært grunnlovstridig i frykt for å få virus på kjøpet. Å åpne en lenke mot web medfører etter hva datafolkene forteller ingen slik fare. Men her er i hvert fall linken:
http://www.thybo.dk/tvind.htm 

4. Kosovo

Jeg har tidligere sendt ut mail om hjemmesiden med utgangspunkt om fredsforhandlingen i Frankrike. Der ble det inngått en foreløpig avtale. Den finnes på 
http://www.balkanaction.org/paper/kia299.html


17.03.99

1. EU-kommisjonens fall

Dokumentet som førte til kommisjonens fall er anskaffet og blir nå kopiert opp og tilgjengeliggjort i et (foreløpig) antall på ti til dem som måtte være interessert. Kontakt Liv Robak. Finnes også i biblioteket hvor det vil bli behørig katalogisert og tilgjengeliggjort på den  måten.

2. Dansk juridiske bibliografi

- er for årene 1988-1998 tilgjengelig på nettet på adressen
http://www.kb.dk/natbib/djb/
(For årene før anbefales Jens Søndergaards flotte "Dansk juridisk bibliografi" som i fire bind dekker 1950-1987.)

3. Tvind nok en gang

Højesteretsavgørelsen + en rekke artikler fra dansk presse i sakens anledning er anskaffet og kopiert opp. Kontakt meg hvis noen vil ha disse papirene.


23.03.99

1. Tvind-dommen nok en gang

Forut for Højesretsafgørelsen forelå en afgørelse i Østre Landsret.
Jeg besitter en kopi - som du kan få kopi av - ved mitt kontor.

2. Fra EU-direktiv til norsk lov

Vi (Jørn R og Liv G) har fått opp en utstilling "Fra EU-direktiv til norsk lov" i biblioteket. Utstillingen søker å illustrere hvorledes direktiver og forordninger fra EU via EØS-avtalen blir inkorporert eller transformert i norsk lovgivning.
Vi har en brosjyre og noe web-materiale klart om ikke så lenge. (Blir annonsert.)
Velkommen!

[...] 

4. Får du tilvekstlisten?

Bibliotekets tilvekstliste distribueres hver måned til de ansatte som ønsker den. Tilvekstlisten er en systematisert bibliografi over siste måneds katalogiseringer i biblioteket - og følgelig en mulig nyttig måte å overvåke litteraturen. Ta kontakt med kontorpersonalet. 

5. Praktisk rettskildelære på web

Boken "Praktisk rettskildelære" (skrevet av Pål Bertnes og meg selv) har vært tilgjengelig i web-versjon i et par år snart nå. Den har nettopp vært gjennom en omfattende gjennomgang og revisjon. Sjekk http://www.ub.uio.no/ujur/prjus/ hvis du er interessert. 


29.03.99

1. Krigens rett - Kosovo

For jurister kan det kanskje være av interesse å titte på "Legal guide to the Kosovo conflict" på http://jurist.law.pitt.edu/kosovo.htm 

2. Partenes synspunkter: et utvalg

Jeg har ikke funnet noen makedonske sider.


30.03.99

1. Elektroniske juridiske tidsskrifter

2. Pinochet

De fleste av dere har nok fått med at Pinochet tapte, i hvert fall litt. Hele avgjørelsen er bl.a. å finne på BBCs sider på 
http://news.bbc.co.uk/hi/english/static/pinochet_ruling/pino1.htm 

3. EU-kommisjonens fall

Rapporten som felte kommisjonen ble nylig annonsert i dette forum. Rapporten er naturligvis også tilgjengelig på web, fx har Aftenposten lagt den ut i pdf-format:
http://www.aftenposten.no/spesial/reportda.pdf 


06.04.99

1. Utstilling

Som annonsert i Dagens tips 23.3. har biblioteket nylig fått i stand en utstilling i våre lokaler: "Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov". Vi lovet å komme tilbake til saken når vi hadde brosjyre og websider klare.
Brosjyren er nå ferdig trykket og kan fåes i skranken. Brosjyren i web-versjon - med mange pekere videre - ligger på 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst993.htm 

(Sjekk også vårt arkiv for tidligere web-brosjyrer for tidligere utstillinger:
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/index.htm

2. Nye web-sider for UiB

Universitetet har fått nye web-sider. Ta en titt (hvis du ikke har fått det med deg allerede): http://www.uib.no/ 

 - med mye nyttig informasjon for ansatte på: http://www.uib.no/ansatt/ 

- og om forskning på: http://www.uib.no/info/forskning/ 

3. Virksomhetsrapport mv 1998 for biblioteket 

- nå på web på:
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/virk98/index.htm 

og om planer for inneværende år på:
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/plan99.htm 

Tilsvarende rapport fom 1995 ligger på web, innholdsoversikt på: 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/virkrap/index.htm 


13.04.99

1. Juridiske professorer i Beograd

- har svart på endel spørsmål fra kolleger i USA. Sjekk http://jurist.law.pitt.edu/converse.htm 

(Univ i Beograds Juridiske fakultets hjemmesider på http://www.ius.bg.ac.yu har ikke vært på luften den siste uken.)

2. Flyktninger

- UNHCR har egne sider, se http://www.unhcr.ch/

- med oppdateringer bl.a. på Kosovo,
http://www.unhcr.ch/whatsnew/whatsnew.htm

- og med en del juridisk stoff,
http://www.unhcr.ch/refworld/refworld/legal/law.htm 

- UDI er på gang med nye sider, skal komme når som helst,
http://www.udi.no/ 

3. Lockerbie

- er blitt aktuell igjen etter utleveringen av et par libyere til Nederland for der å bli tiltalt etter skotsk rett og prosess. På web har Juridisk fakultet i Glasgow om saken på http://www.law.gla.ac.uk/lockerbie/ 


20.04.99

1. Europeisk integrasjon

a) kalender. Harvard Law School mfl. har etablert en løpende oversikt (kalender) over alskens seminarer og andre begivenheter rundt dette tema på http://www.law.harvard.edu/Programs/JeanMonnet/calendar/ 

b) innhold i tidsskrifter. Samme institusjoner tilbyr videre en oversikt over innholdet i over 50 europeiske juridiske tidsskrifter rundt samme tema. Ta en titt på http://www.law.harvard.edu/Programs/JeanMonnet/TOC/ 

2. Olje

Med krig, relativ enighet mellom OPEC-landene og litt generell utrygghet synes oljeprisene å gå opp. Fint for Norge. For den olje-nysgjerrige kan kanskje dette være noe: http://www.petroleum-economist.com/ 

3. Flyktninger

Flyktningerådet i Norge har etablert web-sider: http://www.nrc.no/ 

4. Lekdommere

Harald Hove spurte i forrige uke justisministeren om synet på lekdommere mv på bakgrunn av et program i TV2 og andre presseoppslag (hvori opptatt Arbeiderpartikvinnebrosjyren). Sjekk http://www.venstre.no/stortinget/msg-1287853928.html 

Det omtalte "Tipshefte for kvinnelige jurymedlemmer" ligger på http://www.dna.no/politikk/bakgrunn/tipshefte.htm 

5. Bundesverfassungsgericht

Er de interesserte obs på at svært mange av avgjørelsene fra den tyske forfatningsdomstolen er å finne på web? http://www.uni-wuerzburg.de/glaw/index.html 

6. Domstolene i Norge

En oversikt over de norske domstolene med egne web-sider finnes på http://www.domstol.no 


26.04.99

Dagens gode tips - om bibliografiske databaser.

1. ISI-databasen

ISI (Institute for Scientific Information) har i sin database 12 millioner poster som gir referanser til artikler i forskjellige vitenskapelig tidsskrifter fom 1992. Enkelte av disse er juridiske, nemlig:
95 tidsskrifter har ordet "law*" i tittelen.
6 tidsskrifter har "legal*" i tittelen:

For info om ISI-basen, se http://cdrom.ub.uib.no/web/isi.htm 

2. FirstSearch

Et knippe databaser fra OCLC (et amerikansk referanseinformasjonsfirma) med referanser til artikkelstoff fra tusenvis av tidsskrifter, også juridiske. Oversikt på 
http://homer.prod.oclc.org:3055/html/fs_areas.htm:%3Asessionid=1067597

Klikk på "Public Affairs and Law" i rammen til venstre og sjekk fx "Article 1st".

For info om denne og de andre OCLC-basene, se http://cdrom.ub.uib.no/web/oclc.htm 

3. Referansedatabaser ol på UB

UB abonnerer på et knippe øvrige baser med ymse informasjon, En oversikt finnes på http://cdrom.ub.uib.no/ 

4. Bibliografier i Det elektroniske juridiske bibliotek

I Ubbjurs elektroniske juridiske bibliotek finnes en rekke pekere til elektroniske juridiske bibliografier: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l1.htm 


29.04.99

Diskusjonene går, ikke overraskende, tidvis friskt i kantinen for tiden - rundt Kosovo, FN, Nato, folkerett, krigens rett... Det er mye å finne på web om dette for den interesserte, noe har jeg formidlet tidligere. 

Dagens tips er European Journal of International Law - Discussion forum på http://www.ejil.org/forum/index.html; med utgangspunkt i en webartikkel: Bruno Simma: "NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects" (http://www.ejil.org/journal/Vol10/No1/ab1.html).


10.05.99

Kosovo-diskusjonene løper.
Yugoslavia har anlagt sak mot de enkelte Nato-land ang lovligheten av angrepet for den internasjonale domstoll i Haag. For den som vil følge med, er domstolens egne web-sider http://www.icj-cij.org/icjwww/iwhats.htm siden.


01.06.99

1. International Trade Law Monitor

- web-basen endel av dere har kjent til, drevet av Ralph Amissah ved fakultetet i Tromsø, har vært borte en god stund. Den er nå tilbake, under navnet Lex Mercatoria enten via Tromsø på http://www.jus.uio.no/lm/index.html 

eller via USA (tror jeg) på http://www.lexmercatoria.net/ 

Basen (forkortet ITL) inneholder bl.a.: 

  • Trade Instruments by subject area - Treaties, Conventions, Rules, Model Laws... ITL Subject Index 
  • Chronological presentation of Trade Instruments ITL Treaties, Conventions, Model Laws, Rules and other relevant trade instruments
  • World Bank, World Trade Organisation, UNCTAD, UNCITRAL, ICC, Unidroit, EU etc. International Organizations Economics, Finance, Insurance, International Affairs, Law, Trade, Transport... Other trade & law related sites

2. Amerikanere på besøk

a) Legal information in Norway
- en artikkel på engelsk av Pål A. Bertnes på 
http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/13/index.html 

b) Norske lover på engelsk 
Jeg minner om Oslo-fakultetsbibliotekets flotte base over norske lover på engelsk (og litt andre språk) på http://www.ub.uio.no/ubit/ulov/ 

c) Biblioteket på engelsk 
Våre engelsk-språklige web-sider (med pekere videre mot norsk juridisk informasjon og ymist anna på engelsk) er på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/e-index.htm 

d) Norsk jus på engelsk 
Jeg driver og samler norsk jus på engelsk på en tralle i biblioteket - til bruk for Hamline-studentene som skal skrive et lite komparativt arbeid.

Hvis noen vil ta en titt, kontakt meg.

3. Milosevic-siktelsen

- og annet finnes på ICTYs sider på http://www.un.org/icty/special/index-p3.html 

Forøvrig er web-siden Legal guide to the Kosovo conflict i full sving på http://jurist.law.pitt.edu/kosovo.htm 


30.06.99

[...]

2. UBs nye hjemmesider

UB sentralt har fått nye hjemmesider, sjekk http://www.ub.uib.no/index.htm 

UBBJUR kommer etter, vi satser på ny profil i løpet av høsten. I mellomtiden får dere klare dere med http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm hvor det skjer noe hele tiden, særlig på Det elektroniske juridiske bibliotek: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm 

3. UBs databaser

UBs oversikt over ymse databaser kan være verdt en titt: http://www.uib.no/ansatt/bibliotek/databaser/ 

4. Telefonkatalogen på web

Vet du at hele telefonkatalogen for hele landet nå er greit tilgjengelig og søkbar på web? Ta en tur til http://180.Uninett.no/ 


04.11.99

1. Karnov på web

Jeg minner om Karnov på web. Hvis du går til http://www.rettsdata.no/online/bibliotek.cfm og skriver
brukernavn: ...
passord ...
kommer du inn der. 

2. Juridisk nettviser

Våre gode kolleger ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo har nylig lagt helt om sin samling av pekere mot juridisk informasjon på nettet. Ta en titt på Juridisk nettviser på http://www.ub.uio.no/ujur/baser/ 

3. Elektroniske juridiske tidsskrifter

Porteføljen med elektroniske tidsskrifter ved UBB øker. Enkelte av disse er juridiske. For en oversikt, se http://www.ub.uib.no/fulltekst/default.asp?so=0&sk=200&ek=299 

Noen vil kanskje ha glede av å se på HF-tidsskriftene:
http://www.ub.uib.no/fulltekst/default.asp?so=0&sk=100&ek=199

- eller SV-tidsskriftene:
http://www.ub.uib.no/fulltekst/default.asp?so=0&sk=700&ek=799 

4. Forarbeider på web

Alle forarbeidene er nå på web (for de siste årene). Se vår oversikt på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l16'5.htm 

Vær særlig obs på søkemotoren ESOP:
http://www2.interpost.no/esop/esopsok.shtml 

5. Web-jus på forespørsel

Vi mottar mer enn gjerne spørsmål om web-sider innen akkurat det DU er opptatt av. Det finnes web-sider for de fleste av oss.

Eller du kan lete litt selv på Det elektroniske juridiske bibliotek: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm 
Se fx fagoversikten: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/fag.htm 

6. Elektronikk... og papir

Er det mange av dere som nå (nesten) bare bruker Lovdata på jakt etter HR-avgjørelser (eller andre kilder)? Og ODIN og Stortinget for forarbeider? 

Trenger vi fortsatt ett abonnement på Rt. i hver etasje? Og flerfoldige RG? Og Forarb? Og NOUer? Kan en se for seg en smule reduksjon? Jeg bare spør........ 


30.11.99

1. Nye websider Ubbjur

Vi annonserer herved våre nye websider på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm 

Ny layout, ny struktur, nye muligheter for den juridisk informasjonssøkende! Se fx særlig fagsidene: http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/index.htm 

(Ikke alt er helt på plass ennå, men det kommer, det kommer)

2. Nye websider EDC

Dessuten er også EDCen oppe med nye sider på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm 

Ny layout, ny struktur, nye muligheter for... 
Se fx "Direktiver kjent under bestemte navn": http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm 

3. Emnesøk i Bibsys

Våre venner i Oslo har laget et sabla flott opplegg for emnesøk etter juridisk litteratur ved de juridiske bibliotekene i Oslo, Bergen og Troms (og forsåvidt også i andre Bibsys-bibl). 

Ta en titt: http://www.ub.uio.no/ujur/l_skjema/ 

4. EU-kilder på web

Vi minner om "Eurolaw" EU-kildene oa EU stoff - samt avgjørelser  (søkbare!) fra European Court of Human Rights - på web på http://www.ili.co.uk/reglogin.html 
User ID: ...
Password: ...

Opplysninger om basen finnes på http://www.ili.co.uk/


08.12.99

[...]

2. Emneinngang til juridisk litteratur

Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo har utarbeidet et flott opplegg for emnesøk i den juridiske litteraturen ved de juridiske fakultetsbibliotekene i Norge. Gå inn nederst på denne siden: http://www.ub.uio.no/ujur/l_skjema/ 

3. Klassifikasjonssøk ved vårt bibliotek

Hvis du ønsker å gjøre klassfikasjonssøk på web i vår lokale boksamling, kan du gå inn på: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ubbjur.htm 


29.12.99

1. Høyesterettsdom på nynorsk

Historiens første førstevoterende i Høyesterett på nynorsk, se http://www.lovdata.no/hr/hot-99-00090a.html 

2. Alternativ introside til "Det elektroniske juridiske bibliotek"

Vi har laget ny alternativ førsteside til vår samling av elektroniske rettskilder på web - nemlig ordnet etter land mv. Ta en titt på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/land.htm 

Kommentarer og innspill ønskes! 

3. Nye engelsksider for biblioteket

Vi har også (så sent som idag) fått opp nye engelsksider, se http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/e-index.htm 

Også her tar vi gjerne imot synspunkter og - ikke minst - tips om flere linker til norsk jus på engelsk.

4. Nordisk rettssosiologitidsskrift på web

På http://www.soc.lu.se/joystick/ vil en finne Nordens første (?) tidsskrift i vår gate som kun publiseres i web-versjon - og attpåtil uten kostnader for brukerne, nemlig "Joystick: Scandinavian Netjournal of the Sociology of Law", redigert av Bo Carlsson og Håkan Hydén ved Avd för rättssociologi ved Univ i Lund (http://www.soc.lu.se/rsoc.html).

5. Web-tidsskrifter

Vi har tidligere annonsert UBBs web-tidsskrifter (Dagens tips 4.11.). 

Ta ellers en titt på vår oversikt på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l17.htm og Oslos og Tromsøs via http://www.ub.uio.no/ujur/et/index.html 

6. Direktiver mv kjent under div navn

Liv ved EDC har laget en flott og nyttig oversikt over ymse direktiver oa EU/EØS-materiale som er kjent under diverse kallenavn. Gå inn på http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm 

Det juridiske fakultetsbibliotek takker for nok et spennende og hyggelig år her på Dragefjellet - og ser frem til 2000 med forventning.

Godt nytt år!

Vennlig hilsen

Dag Roar, Finn, Halvor, Jørn, Kate, Kirsti, Liv og Marit