UB Bergen : Det juridiske fakultetsbibliotek : Fagsider : Rettsvitenskap

Dagens tips 1998

Førsteside/indeks

Ny nettside:

uib.no/ub


02.03.98

Kjære fakultetsfrender.

I våre forsøk på ytterligere å nå våre gode primære brukere, lurer vi nå på om vi (enda sterkere) skal bruke de utmerkete mulighetene e-post gir. Hvis det slår an, kommer vi kanskje med flere.

1. Den nylig inngåtte forhåpentligvis krigshindrende avtalen mellom FN (Kofi Annan, FNs svar på Per Stavang) og Irak (Tariq Aziz) finnes med vedlegg på
http://cnn.com/WORLD/9802/23/un.iraq.agreement/index.html

2. Spielberg har laget en film om rettssakene rundt slaveskripet l'Amistad. Dommene er:

a. District Court, D. Connecticut, Jan 7. 1840. - I: Federal Cases: Circuit & District Courts 1789-1880. - Bind 10. - S. 141-151 (står på reol 34)

b. United States Supreme Court Reports (1841). - (40 U.S. 518; 10 L. Ed. 826). - dvs i bind 10 Lawyers ed. - S. 826-855 (står på reol 42). - Finnes også på web på http://caselaw.findlaw.com/amistad_case.html. - Eller kanskje bedre på http://www.law.cornell.edu/amistad/opinion.html

3. Forøvrig tipser vi om Det elektroniske juridiske bibliotek - på
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
hvor vi har organisert pekere mot en etter hvert ganske anselig mengde jus, særlig primærkilder. Ta en titt, gi gjerne tilbakemelding, tips osv.

Vennlig hilsen biblioteket v/Halvor


05.03.98

1. Nye gratistilbud fra Lovdata på web, lansert i går:

alle sentrale forskrifter: 
http://www.lovdata.no/for/sf/index.html
alle lokale forskrifter (kommer snart): 
http://www.lovdata.no/for/lf/index.html

2. Minner også om - fra Lovdata:

alle nye HR-dommer (ligger på web inntil to måneder):
http://www.lovdata.no/hr/index.html
og ikke minst alle lovene: 
http://www.lovdata.no/all/index.html

3. For konkursinteresserte:

Konkursrådet har fått fyldige websider:
http://www.konkursradet.no/

4. US Constitution

Fra USA: US Constitution, with annotations of cases decided by the Supreme Court of the United States (ser spennende ut): 
http://www.findlaw.com/casecode/constitution/

5. Bundesverfassungsgericht

Fra Tyskland, når vi er inne på forfatningsrett: 
http://www.uni-wuerzburg.de/glaw/index.html

Vet du om noen gode websider?


06.03.98

Vi følger opp - etter å ha fått hyggelige tilbakemeldinger.

1. Juridisk nettviser

Våre venner ved fakultetsbiblioteket i Oslo har i dag presentert "Juridisk nettviser", samling av pekere mot juridisk informasjon på nettet. Ser meget bra ut, ta en titt: 
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/

2. Forandring på vår egen hjemmeside

Vi har forandret litt på vår egen side:
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

3. Juridiske studentavhandlinger på web

Det er siste året lagt ut syv studentavhandlinger fra fakultetet i fulltekst på web, under det sk. FULLDOK-prosjektet:
http://www.fou.uib.no/fd/jur/

4. Søke etter studentavhandlinger?

http://www.ub.uio.no/ujur/sok/jurhoppsok.html kan en søke etter bibliografiske opplysninger om studentavhandlinger.

5. Oversatte norske lover til engelsk

Norske lover på engelsk finner en på
http://www.ub.uio.no/ujur/merbiblinfo/lovdb_sok.html


17.03.98

1. Law Schools

Skal du utenlands i faglig ærend? På
http://lawlib.wuacc.edu/washlaw/lawschools.html
 
finner du en samling av pekere mot diverse juridiske fakultet rundt om.

2. Leksika og ordbøker

På vårt elektroniske juridiske bibliotek har vi samlet pekere til forskjellige leksika, ordbøker ol. - sjekk 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l12.htm

Legg særlig merke til Encyclopedia Britannica som UiB har i abonnement. Svært mye bra, mange søkemuligheter innen "alt" - også jus generelt og hvert enkelt lands jus. Et svært godt første sted å gå. Sjekk http://www.eb.com:180/

3. Studentmat

- og kanskje også lærermat? I Oslo legges ut både eksamensoppgaver og sensorveiledninger fom 1990 i full tekst, ordnet etter avdelinger på:
gopher://jusit.uio.no:70/11/Eksamensoppgaver
gopher://jusit.uio.no:70/11/Sensorveiledninger 

I Tromsø finnes eksamensoppgavene fom 1988 ordnet etter avdelinger på: http://www.irv.uit.no/irv/eksoppg/eksoppg.html

Noe for Bergen også?

4. Musikalsk godbit (dagens reklame)

Fakultetsbibliotekets rocker Finn S. spiller i bandet
Twigs, også på web:
http://www.ub.uib.no/users/bubfs/twigs.htm
Twigs gir i disse dager ut sin andre CD: "No more 24" - den lokale platebutikk er Finns kontor. Interessert?


19.03.98

Dagens hete tips:

Ta en tur i biblioteket, der er vi - det vil i hovedsak si Dag Roar Fosnes - akkurat nå ferdig med en utstilling om politivoldsaken og om bumerangsakene. To brosjyrer er utarbeidet, ligger på skranken. 

Ellers minner vi om at når dere tilbakeleverer bøker, lever dem ALLTID i skranken - ikke still opp selv. Vi har ved enkelte høve purret bøker som vitterlig er tilbakelevert. Vi har lurt på hvorfor, én av grunnene kan være at hyggelige brukere stiller opp bøkene selv. 

Av dagens web-tips fremheves:

1. A-tekst

- er på prøveabonnement, søk i Aftenpostens tekstarkiv:
http://tekst.aftenposten.no/atekst/

2. Statskalenderen

- ligger i siste utgave på
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/1997/

3. Bibelen

- på jakt etter sitater i Bibelen? Prøv
http://www.menfak.no/bibel/sokbibel.html
eller
http://gaya.nki.no/cgi-bin/andfon/bibref

4. Ordbøker

- Bokmålsordboka og Nynorskordboka er på
http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

Webster'a dictionary på
http://c.gp.cs.cmu.edu:5103/prog/webster


31.03.98

EU-juss på web

1. Det elektroniske juridiske bibliotek - regelverk

L 13.3 - pekere mot regelverk:

Celex [henvendelse biblioteket]
http://europa.eu.int/celex 

Celex on the Web [fra Lovdata, tilgjengelig for abonnenter som vi ikke er]
http://www.lovdata.no/clx/info/index.html
 

Draft Treaty of Amsterdam
http://ue.eu.int./Amsterdam/en/treaty/main.htm 

EU Data protection directive
http://www2.echo.lu/legal/en/dataprot/directiv/directiv.html 

EU documents on the web
http://www.lib.berkeley.edu/GSSI/eu.html#documents 

European community legislation and proposals [miljørett]
http://www.unimaas.nl/~egmilieu/legis.htm 

EØS-avtalen
http://www.uio.no/offentlig/eos/index-2.html 

EØS og opphavsrett / av Morten S. Hagedal
http://w1.2534.telia.com/~u253400035/eos-opph/ 

Official documents and publications
http://www.ub2.lu.se/resbyloc/EU/eng.publikationer.html 

Schengen-avtalen
http://www.aksess.no/nteu/info/schengen/schavtl.html 

Traktater om De europeiske fellesskap og Den europeiske union
http://www.uio.no/offentlig/maastricht/index-2.html 

Treaty Establishing the European Community
http://www2.echo.lu/legal/en/treaties/ec/ectreaty.html 

Treaty on European Union
http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html 

2. Det elektroniske juridiske bibliotek - pekere mot praksis

L 16.2 - pekere mot praksis:

Case law of the European Court of Justice and the Court of First Instance
[miljøsaker i utvalg]
http://www.unimaas.nl/~egmilieu/cases.htm 

Celex [henvendelse biblioteket]
http://europa.eu.int/celex 

Celex on the Web [fra Lovdata, tilgjengelig for abonnenter]
http://www.lovdata.no/clx/info/index.html 

EØS og opphavsrett : dommer
http://w1.2534.telia.com/~u253400035/eos-opph/#dommer 

Proceedings of the Court of Justice [september 1996-]
http://www.europa.eu.int/cj/en/act/index.htm 

Recent judgments
http://www.europa.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en 

3. Annet om EU

Court of Justice of the European Communties
http://www.europa.eu.int/cj/en/index.htm 

Europa (EU-informasjon)
http://europa.eu.int/info-da.htm 

Europe on the Internet
http://www.hull.ac.uk:80/php/lbsebd/eia_html/access1.htm 

European Documentation Centre ved UBB
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm 

European integration on-line papers
http://olymp.wu-wien.ac.at/eiop/ 

EØS, EU og EFTA (fra ODIN) 
http://odin.dep.no/html/euroinfo/eueos.html 

Harvard Law School
http://www.law.harvard.edu/Programs/JeanMonnet/front.html 

Quellen zur Europäischen Union
http://www.uni-konstanz.de/ZE/Bib/zs/ajbd-eu.htm 

Rave - Research of articles and decisions in public international and European law [bibliografi]
http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/Jura/kokott/rave/e/englhome.htm 

Riksdagen og EU [Sverige]
http://www.riksdagen.se/eu/index.htm 

SCADplus
http://europa.eu.int/comm/sg/scadplus/scad_en.htm 

4. Ny gratisbase

EU law - kommer snart med mye informasjon, ta en titt
http://europa.eu.int/eulaw/

5. European Documentation Centre - en del av Det juridiske fak.bibl. 

- ledes av Liv Glasser, holder hus på HIB, ring 84543
EDC på web
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm


22.05.98

1. Sjekk

http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/info3.htm
- altså "Hvordan finne regelverk, praksis og tidsskrifter i biblioteket" - der er nå laget pekere til både Bibsys (systematisk søk) og til Det elektroniske juridiske bibliotek (ejb) (ved siden av de gamle pekerne til vår oversikt over kilder og tidsskrifter).

2. Sjekk

http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
- altså Det elektroniske juridiske bibliotek
(hvor det stadig føyes til nye linker) og gå til en hvilket som helst av gruppene. Der vil du nå finne "Bibsys-søk", altså en søker automatisk i Bibsys på det aktuelle systematiske nummeret! Ganske all right, synes jeg selv i hvert fall. 

3. Sjekk

http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ubbjur.htm
- altså søk i Bibsys, lokal katalog, der særlig muligheten til systematiske søk etter L-katalogen fremheves av meg. Skriv f.exs. L 123 i feltet "L-katalog" og det søkes automatisk på systematiske nummer l 123 (eller klikk på "L-katalog", så kommer veiledning - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/lkat-hlp.htm - opp).

Det er også lagt inn en peker til UJURs (= Oslo-biblioteket) tilsvarende sider (som er på http://www.ub.uio.no/ujur/sok/bibsyssok/ujurbibsys.html ).

4. Sjekk

 http://www.ub.uio.no/ujur/prjus/
- altså web-utgaven av "Praktisk rettskildelære" der det innimellom føyes til og arbeides med.

5. Og sjekk nok en gang

http://www.ub.uio.no/ujur/baser/
- altså "Juridisk nettviser", UJURs svar på Det elektroniske juridiske bibliotek. 

6. Og sjekk 

http://norsk.lysingsblad.no/Fredag/index.html
- altså Norsk Lysingsblads EØS-tillegg (som kommer hver fredag) en gang i blant?


05.06.98

A. Noen nyttige web-adresser

1. Jean Monnet Chair 

- ved Harvard Law School, publiserer fulltekstdokumenter "working papers" omkring "teaching activities in European integration". Ordnet etter år, første år 1995. Adressen er:
http://www.law.harvard.edu/Programs/JeanMonnet/

2. EU-lovgivning

- på web, konsoliderte tekster, finnes på
http://europa.eu.int/comm/sg/consolid/da/accueil.htm, gjøres behørig oppmerksom på flg
"Læserens opmærksomhed henledes på, at konsoliderede tekster kun er til orientering. De har derfor ingen retsvirkninger og medfører ingen forpligtelser ud over dem, der følger af de lovligt vedtagne og offentliggjorte akter. Kun disse har retskraft."

3. EU-rett

- finnes mye av på web, som tidl annonsert. Jeg minner like fullt om http://europa.eu.int/eur-lex/da/index.html (dette er den danskspråklige utgaven - klikk på et hvilket som helst av de andre EU-språkene hvis man foretrekker noe annet enn dansk).

4. United Nations Treaty Collection

- er tilgjengelig på web. UB har et foreløpig abonnement. Gå til
 http://www.un.org/Depts/Treaty/enter.htm , skriv ... i username, og skriv ... i password - og så skal du være inne.

5. Norges lover og forskrifter på web

- er alle obs på Lovdatas gratistilbud? Adressen til Lovdata er
http://www.lovdata.no, mens adressene til enkeltbasene er:

Norges lover – søking i titteldokument
http://www.lovdata.no/all/sok-lov.html 

Norges lover – kronologisk med de nyeste lover først
http://www.lovdata.no/all/krono.html

Norges lover – alfabetisk på grunnlag av tittel
http://www.lovdata.no/all/alfab.html

Norges lover – systematisk søk
http://www.lovdata.no/all/index-syste.html

Forskrifter – sentrale
http://www.lovdata.no/for/sf/index.html

Forskrifter – lokale
http://www.lovdata.no/for/lf/index.html

B. En påminning

Jeg sendte nylig ut en melding om at Karnov ville bli tilgjengelig via web til tilsammen seks av fakultetets ansatte. Jeg har kun fått to søknader til nå. Ingen flere interesserte?

C. Svenske rettskilder i elektronisk innpakning - et spørsmål

Vi abonnerer i dag på CD-lag og CD-praxis fra Sverige. Disse CD-ene er lagt ut i nett til fakultetets ansatte. Svenske lover, forskrifter, dommer, forarbeider, EU-rett oa juridisk materiale er imidlertid tilgjengelig også via abonnement på web. Jeg har forhandlet frem et rimelig bra tilbud. Dette koster noe mer enn CD-platene, men inneholder mer og er mer brukervennlige. 

Spørsmålet er om vi skal si opp CD-abonnementene og starte med web-abonnement og tilby det til (så mange som mulig av) fakultetets ansatte. Leverandør av tjenesten er "Sema-group", les mer på http://www.infotorg.sema.se/.

Synspunkter ønskes.


08.09.98

1. Karnov på web

Inntil videre får vi Karnov (med alle domstolsavgjørelser det er vist til) gratis på web - gå til
http://www.rettsdata.no/karnov

Har dere synspunkter på hvorledes det funker, gi gjerne beskjed til undertegnede eller direkte til Rettsdata.

2. Andre Rettsdataprodukter

Sjekk også andre produkter fra samme hold (Norsk personalhåndbok; Norsk elektronisk skattebibliotek m.fl.) - startside på
http://www.rettsdata.no/rettsdata/produkter.htm

3. Dagens ikke-jus

a) Hvor mye verdt...?
På bakgrunn av SSBs konsumprisindeks kan en her finne ut hvor mye kr. 1.000 i 1998-kroner utgjorde i 1975-kroner. Osv. 
http://www.ssb.no/www-open/statistikk_etter_emne/08priser/kpi/kpiregn.html

b) AltaVista Translation
http://babelfish.altavista.digital.com/ kan en skrive inn en tekst på engelsk og få den automatisk oversatt til fransk, spansk, tysk osv. Og omvendt. Ikke helt til å stole på, men litt morsom (prøv f.eks. samme tekst frem og tilbake noen ganger...).


11.09.98

Interessert i Clintons seksualliv, hans idiotiske bortforklaringer og løgner (at han ikke bare holder kjeft), det heteste tema i Washington DC for tiden, grunnlaget for mulig rettssak og/eller avgang?

Sjekk i kveld (eller senere) Starr-rapporten på 
http://thomas.loc.gov/icreport
eller
http://www.house.gov/icreport
eller
http://www.access.gpo.gov/congress/icreport

Kan bli populært, kan bli trangt, kanskje best å titte mens USA sover.

Og så over til noe helt annet

Fra EDC-bibliotekar Liv Glasser (tlf 84543) har jeg mottatt flg mail som herved videresendes:

"...vi har fått et tilbud fra Eurolaw som inneholder mer enn Celex, f.eks. spearhead, mer oppdaterte Court Case tekster, memorandum fra Com Doc, dommer fra European Court of Human Rights og CE Marking information.
Tilbudet er datert 2. september og gjelder gratis for 45 dager. (...) 

Adressen til basen er 
http://www.ili.co.uk
user id: ...
passord: ... 


06.11.98

1) Sannhetskommisjonen

Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika har avsluttet sitt arbeid. Den endelige rapporten ligger på nettet på:
http://www.truth.org.za/final/index.htm

2) Pinochet

Pinochet ble i første omgang besluttet ikke utlevert til Spania.
Avgjørelsen ligger her (lenken er for lang til å vises på siden.)

3) Personvern og ytringsfrihet

I Sverige er vedtatt en ny Personuppgiftslag (tilpasset EUs datadirektiv - se svensk tekst på http://www.skolverket.se/skolnet/dalk/egdir0.html) som mange mener vil få dramatiske følger for ytringsfriheten - særlig hva som kan publiseres på Internett

Den nye svenske loven finnes på:
http://www.pul.nu/lagtext.html

Se kritiske innlegg (med mange pekere videre) på
http://www.pul.nu/

4) Dansk jus på nettet

Kjenner alle Retsinformation?
Sjekk http://www.retsinfo.dk/

5) Svensk jus på nettet

Kjenner alle RixLex?
Sjekk http://rixlex.riksdagen.se/

6) Det elektroniske juridiske bibliotek

Vårt elektroniske juridiske bibliotek utvides stadig. Ta en tur innom
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm


10.12.98

Vi kan nå presentere et par nye juridiske databaser som kan nås via web:

1. Karnov på web

http://www.rettsdata.no/rettsdata/online/bibliotek.cfm finner du nå Karnov på web - komplett med samtlige publiserte ca 5000 rettsavgjørelser det vises til.
Brukernavn: ...
Passord: ...

Brukernavn og passord trenger du bruke kun én gang. Etter å ha logget deg inn første gang, går inn der det står "Lei av passord? Klikk her og se hvordan du kan slippe!"

Og for fremtiden slipper du dét bestyret. Du går da direkte inn via http://www.rettsdata.no/karnov/
- eller via Det elektroniske juridiske bibliotek (EJB) - L 14.1 på 
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l14'1.htm

Kollega Eigill Fareth ved Universitetsbiblioteket i Tromsø har laget en veiledning i bruk av Karnov på web på http://www.ub.uit.no/fag/jus/karnov.htm

2. EU-kilder mv på web

a) Eurolaw
Vi kan nå også presentere "Eurolaw" EU-kildene oa EU stoff - samt avgjørelser (søkbare!) fra European Court of Human Rights - på web på http://www.ili.co.uk/reglogin.html
User ID: ...
Password: ...

Opplysninger om basen finnes på http://www.ili.co.uk/ 
Vi arbeider for at dere etter hvert skal slippe passord.

Denne basen - og mange andre baser innen EU-retten - finner du også via EJB

L 13.3: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l13'3.htm og 
L 16.2: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/l16'2.htm 

b) Eur-Lex
For lødig gratisstoff innen EU-rett, se 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 

c) EDC
Vårt eget European Documentation Centre utvider stadig sine web-sider:
http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm 
(og vi arbeider fortsatt for å få EDCen over til oss her på Dragefjellet)

3. Ny søkemulighet i Lovdatas lov- og forskriftsbaser på web

- sjekk "Søk i Lovdatas baser" på 
http://www.lovdata.no/frame-nl.htm
for avansert søk i lover og/eller forskrifter, inkl søk i hele teksten (i feltet "emne")

4. Svenske rettskilder på web

Vi arbeider for å få til en grei teknisk løsning for svenske rettskilder på web og håper å komme tilbake med nyheter om dette på nyåret.


31.12.98

Kjære alle
Godt nytt år!

En godmelding: takket være støtte fra fakultetet, skal vi fra og med mandag 14. januar utvide åpningstiden til den vi hadde i 1997 - dvs. mand-fred kl 0900-1800.

En liten melding til: onsdag 6. januar holder vi stengt hele dagen, hele UB skal ha et internt seminar.

Takk for hyggelig samarbeid i året som gikk!