Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Rettsvitenskap

Danske lovforarbeider

eksempler

ved Jørn W. Ruud
Det juridiske fakultetsbibliotek, UBB

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 

Innledning | Folketinget | Retsinformation


Innledning

Her gis enkelte eksempler fra "Danske lovforarbeider: en kortfattet veiledning". Eksemplene er hentet fra Folketingets websider og fra Retsinformations websider


Folketinget

Eksempel på søk etter et lovforslag om danske privatbaner i folketingsåret 2000-2001 (www.folketinget.dk - "Søg"):

Fra trefflisten velger du det vedtatte forslaget. I venstre marg fremkommer da saksgangen:

 


Retsinformation

Her - www.retsinformation.dk - søkes det på et lovforslag om forbud mot pyramidespill fra folketingsåret (sesjonen) 1999/2000; klikk på pegasus-symbolet, deretter "Database":

Klikk på "Søgning". Skriv inn søkeord (i vårt tilfelle "pyramidespil*" og legg merke til at vi skriver inn 1999 når vi vil søke etter dokumenter fra Folketingsåret 1999-2000; et gjennomført prinsipp i Retsinformation) - og klikk på "Søg" nederst på skjermen

NB. Når det ønskede treffet er åpnet, trykk på "referenceknappen" for å få frem relaterte dokumenter:

Og her er selve lovforslaget, nr 1 fra trefflisten ovenfor:

Ved klikk på "Reference" får en opp en oversikt over og med pekere mot relevante dokumenter i lovsaken.

Lykke til!