Bibliotek for juridiske fag : Studentsider : Publiserte eksamensbesvarelser

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser:
masterstudiet

Praktikumsbesvarelser 2003-

Ny nettside:

uib.no/ub


Aksjeselskapsrett

Oppgave 1 av besvarelse levert til skoleeksamen 3. avdeling høsten 2006 (Oslo). - I: Stud.jur nr 4 (2007) s 53-60. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Arve- og familierett

Eksamen i arve- og familierett, V05 (skoleeksamen 1. studieår Bergen). - I: Injuria nr 1 (2006) s 78-93. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Eksamen JUR1000 høsten 2005, dag 1 (skoleeksamen 1. avdeling Oslo). - I: Stud.jur nr 4 (2006) s 53-58. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1, 1. avdeling vår 2006 Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2006) s 49-60. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse arve- og familierett - vår 2007 [sic, skal være vår 2006] (skoleeksamen 1. studieår Bergen). - I: Injuria nr 3 (2007) s 61-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 2 praktikum til 1. avdeling Oslo vår 2008). - I: Stud.jur nr. 5 (2008) s. 56-58. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1, 1. avdeling Oslo høst 2008). (Ang eiendomsforhold / samboere) - I: Stud.jur nr. 4 (2009) s. 53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1, 1. avdeling Oslo vår 2009). - I: Stud.jur nr. 5 (2009)  s. 53-59. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen JUR1003 Tromsø vår 2009). - I: Jus't nr 1 (2010) s. 30-35

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1, 1. avdeling Oslo høst 2009). - I: Stud.jur nr. 1 (2010) s. 53-64. Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (eksamen 1. avdeling dag 1 Oslo høst 2010). - I: Stud.jur nr. 2 (2011) s. 55-60. Kommentert. - Oppgavetekst og sensorveiledning


Avtalerett

Oppgave 1 av besvarelse levert til skoleeksamen 3. avdeling høsten 2006 (Oslo). - I: Stud.jur nr 4 (2007) s 53-60. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Del I av skoleeksamen 3. avdeling våren 2007 (Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2007) s 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

3. avdeling vår 2010, dag 1, (Oslo). - I: Stud.jur nr 5 (2010) s. 53-59 (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Del I av besvarelse levert til eksamen 1.avdeling høsten 2012 (Oslo). - I: Stud.Jur. nr. 2 (2013) s.55-59. -Kommentert.


Erstatningsrett

Erstatningsrett 2. studieår høst 2004 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 2 (2005) s 65-76. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Praktikumsoppgave B, 1. avdeling vår 2005, dag 1 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2005) s 61-62. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Erstatningsrett høsten 2005 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 1 (2007) s 74-86. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

 2. del av skoleeksamen 2. studieår: JUS122 Bergen høst 2008). - I: Injuria nr 4 (2009) s. 64-77. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Erstatningsrett, skoleeksamen 2010. - I: Injuria nr. 3 (2011) s. 72-81. Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse erstatningsrett - høst 2011 (skoleeksamen 1. studieår, Bergen). - I: Injuria nr. 4 (2012) s. 60-69. - Kommentert. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")


EØS-rett

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett].
3. Praktikumsdel
Teorioppgave [EØS-rett/Folkerett]
Kontrollspørsmål: [Trygderett og statsforfatningsrett]
(H-H-H-oppgave Oslo 2. avdeling vår 2005)
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 1 praktikumsoppgave til skoleeksamen 2. avdeling høst 2006 Oslo). - I: Stud.jur nr 1 (2007) s 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Fast eiendoms rettsforhold

Praktikumsoppgave A, 1. avdeling vår 2005, dag 1 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2005) s 59-61. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1 praktikumsoppgave, 1. avdeling vår 2006). - I: Stud.jur nr 6 (2006) s 49-60. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (skoleeksamen dag 1, 1. avd Oslo høst 2008). (Ang eiendomsforhold / samboere) - I: Stud.jur nr. 4 (2009) s. 53-61 - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Folkerett

1. [Forvaltningsrett], 2. [Forvaltningsrett].
3. Praktikumsdel
Teorioppgave [EØS-rett/Folkerett]
Kontrollspørsmål [Trygderett og statsforfatningsrett]
(H-H-H-oppgave Oslo 2. avdeling vår 2005)
 - I: Stud.jur nr 7 (2005) s 58-67. -  (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Forvaltningsrett

Forvaltningsrett II 3. studieår [sic, skal være 2. studieår] vår 2004 (skoleeksamen Bergen). - I: Injuria nr 6 (2004) s 83-88. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Eksamen forvaltningsrett II, vår 2005 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 3 (2006) s 60-73. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønstersvar (del 1 praktikumsoppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2005 Oslo). - I: Stud.jur nr 3 (2006) s 55-63. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 1 praktikumsoppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2006 Oslo). - I: Stud.jur nr 1 (2007) s 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett I, våren 2006 (skoleeksamen 1. studieår Bergen). - I: Injuria nr 2 (2007) s 64-74. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett I våren 2007 (skoleeksamen 1. studieår Bergen). - I: Injuria nr 6 (2007) s 80-93. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett II våren 2007 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 3 (2008) s. 87-94. Kommentarer (skal legges ut). (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett I 2007/2008 (skoleeksamen 1. studieår Bergen). - I: Injuria nr. 6 (2008) s. 82-92. Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsteroppgave: Forvaltningsrett II våren 2008 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 3 (2009) s. 84-94. Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett I 2008/2009 (1. studieår Bergen) (ang. universitetsstyret). - I: Injuria nr. 6 (2009) s. 66-74. Kommentert.

Mønsterbesvarelse: Forvaltningsrett (Plan- og bygningsrett) Skoleeksamen 2. avd., 2. dag, vår 2010. - I: Stud.jur nr 7 (2010) s. 53-63 (Kommentert). - (Oppgavetekst og  sensorveiledning)


Kjøpsrett

Eksamensoppgave JUR1000 - 1. avdeling høsten 2006 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 2 (2007) s 53-60. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (Del I, JUR1000 - 1. avdeling vår 2007, skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 5 (2007) s 53-58. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Del I av skoleeksamen 3. avdeling våren 2007 (Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2007) s 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Konkursrett

Hjemmeeksamen 3. avd. masterstudiet i Tromsø, del 1. - I: JUS´T nr.1 (2009) s. 36-47. (Oppgavetekst og sensorveiledning er ikke lagt ut pr. 16-02-09)


Kontraktsrett

Kontraktsrett II - høst 2003 (skoleeksamen 3. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2004) s 67-73. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Kontraktsrett II - høst 2005 (skoleeksamen 3. studieår Bergen). - I: Injuria nr 2 (2006) s 70-80. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Kontraktsrett II - høst 2006 (skoleeksamen 3. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2007) s 62-74. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 2 praktikumsoppgave skoleeksamen 3. avdeling høst 2007 Oslo). - I: Stud. jur. nr 2 (2008) s 61-63. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 1 og 2 hjemmeeksamen 3. avdeling våren 2007 Tromsø. - I: Jus't nr 2 (2008) s. 30-48. - (Henvisning til oppgavetekst og sensorveiledning i pdf-format)

Kontraktsrett II - høst 2007 (skoleeksamen 3. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2008) s. 64-80. Kommentert (Oppgavetekst og sensorveiledning

Mønsterbesvarelse - 3. avdeling våren 2008 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2008) s. 53-62. Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Kontraktsrett II - 2009-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 4 (2010) s. 56-61(oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Kontraktsrett II - 2010-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 4 (2011) s. 77-83(oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Mønsterbesvarelse - 2.avdeling høst 2010 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr.4 (2011) s. 55-59. Kommentert (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Kontraktsrett I - 2011-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 2 (2012) s. 58-64(oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Kontraktsrett II - 2011-eksamen Bergen. - I: Injuria nr. 4 (2012) s. 72-78. Kommentert. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Mønsterbesvarelse - 3.avdeling våren 2012 (skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr.7 (2012) s. 53-66. Kommentert (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Norske og internasjonale rettslige institusjoner

Norske og internasjonale rettslege institusjonar, høst 04 (hjemmeeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2005) s 72-89. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Norske og internasjonale rettslege institusjonar, vår 2008 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 1 (2009) s 77-82. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: NIRI-eksamen 2010 (Bergen). - I: Injuria nr 1 (2011) s. 76-85 - (Oppgavetekst /sensorveiledning)


Panterett

Mønsterbesvarelse - 3. avdeling vår 2009 (Skoleeksamen Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2009) s. 53-58. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

 

Mønsterbesvarelse - 3.avdeling høst 2011 (Skoleeksamen Oslo). I: Stud.jur nr.4 (2012) s.53-62. (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Pengekravsrett

Mønsterbesvarelse - Eksamen 3. studieår høst 2008. - I: Injuria nr 5 (2009) s. 46-57. Kommentert. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet" under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Mønsterbesvarelse - Pengekravsrett høst 2009. - I: Injuria nr 5 (2010) s. 64-74. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet"  under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")

Mønsterbesvarelse - Pengekravsrett høst 2010. - I: Injuria nr 5 (2011) s. 66-76. (oppgavetekst: Se under "Masterstudiet"  under "Utdanning" på "Det juridisk fakultet")


Rettergang

Eksamen i sivilprosess, V05 (skoleeksamen 4. studieår Bergen). - I: Injuria nr 6 (2005) s 62-69. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Rettergang, våren 2006 (skoleeksamen 4. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2006) s 30-39. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse: Eksamen 4. avdeling, dag 1, høst 2010, Oslo. - I: Stud.jur nr 1 (2011) s. 53-64 (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Rettsstat og menneskerettigheter

Mønstersvar (del 1 praktikumsoppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2005 Oslo). - I: Stud.jur nr 3 (2006) s 55-63. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del 1 praktikumsoppgave skoleeksamen 2. avdeling høst 2007 Oslo). - I: Stud.jur. nr. 4 (2008) s. 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse del 2 (Skoleeksamen 3. studieår Bergen 2009). - I: Injuria nr 1 (2010) s. 62-68. Kommentert. (Støy, diskotek, EMK)

Mønsterbesvarelse del 2 (Skoleeksamen 3. studieår Bergen 2011). - I: Injuria nr 1 (2012) s. 78-85. Kommentert.


Selskapsrett

Mønsterbesvarelse (del 1 praktikumsoppgave skoleeksamen 3. avdeling høst 2007 Oslo). - I: Stud.jur. nr 2 (2008) s 53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (Skoleeksamen 3. avdeling 1. dag høst 2008 Oslo) - I: Stud.jur. nr. 3 (2009) s.53-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Sivilprosessrett

Mønsterbesvarelse (del I og II skoleeksamen 4. avdeling vår 2005 Tromsø). - I: Jus't nr 1 (2006) s 40-44. - (Oppgavetekst (også oppgavetekst i Jus't s 38-39) og sensorveiledning)

Rettergang, våren 2006 (skoleeksamen 4. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2006) s 30-39. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse  våren 2008, 4. avdeling Oslo. - I: Stud.Jur. nr. 6 (2008) s. 53-60. (Oppgavetekst  og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (Skoleeksamen 4. avdeling 1.dag høst 2011 Oslo) - I: Stud.jur. nr.2 (2012) s.55-60. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Skatterett

Mønsterbesvarelse våren 2009, 4. avdeling Oslo. - I: Stud.Jur. nr. 7 (2009) s. 53-62. - Kommentert. (Oppgavetekst)

Mønsterbesvarelse (Skoleeksamen 4. avdeling 1.dag høst 2011 Oslo) - I: Stud.jur. nr.2 (2012) s.60-63. - Kommentert. -(Oppgavetekst og sensorveiledning)


Statsforfatningsrett

Mønstersvar (del 1 praktikumsoppgave til skoleeksamen 2. avdeling høst 2005 Oslo). - I: Stud.jur. nr 3 (2006) s 55-63. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgaver: [1 og 2 Statsforfatningsrett].
3. Praktisk oppgave i statsforfatningsrett
Teorioppgave: [Statsforfatningsrett]
Kontrollspørsmål: [Folkerett. Forvaltningsrett]
(skoleeksamen 2. avdeling Oslo våren 2006). - I: Stud.jur. nr 5 (2006) s 53-66. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

HHH-oppgave: Del 3 praktikumsoppgave til skoleeksamen 2. avd. høst 2008, 1. dag. - I: Stud.jur. nr. 2 (2009) s. 56-61. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Straffeprosessrett

Mønsterbesvarelse (del III skoleeksamen 4. avdeling vår 2005 Tromsø). - I: Jus't nr 1 (2006) s 44-49. - (Oppgavetekst (også oppgavetekst i Jus't s 38-39) og sensorveiledning)

Rettergang, våren 2006 (skoleeksamen 4. studieår Bergen). - I: Injuria nr 4 (2006) s 30-39. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Strafferett

Strafferett, 4. studieår vår 2005 (skoleeksamen Bergen). - I: Injuria nr 3 (2005) s 63-69. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse (del III skoleeksamen 4. avdeling vår 2005 Tromsø). - I: Jus't nr 1 (2006) s 44-49. - (Oppgavetekst (også oppgavetekst i Jus't s 38-39) og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse strafferett (1. dag skoleeksamen 4. avdeling høst 2006 Oslo). - I: Stud.jur. nr 3 (2007) s 53-61. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse strafferett (skoleeksamen 4. studieår Bergen vår 2007). - I: Injuria nr 1 (2008) s 78-90. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse strafferett (1. dagskoleeksamen  4. avd. Oslo høst 2008) - I: Stud.jur. nr 1 (2009) s. 53-61. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse strafferett (1. dagskoleeksamen  4. avd. Oslo høst vår 2012) - I: Stud.jur. nr 5 (2012) s. 53-62. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)


Tingsrett

Mønsterbesvarelse tingsrett, våren 2006 (skoleeksamen 2. studieår Bergen). - I: Injuria nr 6 (2006) s 40-55. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Del II av skoleeksamen 3. avdeling våren 2007 (Oslo). - I: Stud.jur nr 6 (2007) s 62-67. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse tingsrett 1. avdeling høst 2007(Oslo). - I: Stud.jur nr 3 (2008) s 53-61. Kommentert. (Oppgavetekst og sensorveiledning)

Mønsterbesvarelse tingsrett høst 2007 (skoleeksamen 2. studieår Bergen. - I: Injuria nr. 5 (2008) s. 64-75. - Kommentert. (Oppgavetekst i fillageret under Juridisk fakultet på "mi side")


Velferdsrett

HHH-oppgaver: 1. og 2. [Teorioppgaver velferdsrett]
3. Praktikumsdel,
[Teorioppgave forfatningsrett], [Kontrollspørsmål forfatningsrett, folkerett] (skoleeksamen 2. avdeling Oslo våren 2007). - I: Stud.jur nr 7 (2007) s 61-66. - Kommentert. - (Oppgavetekst og sensorveiledning)

 

s