UB Bergen : Fagsider : Det juridiske fakultetsbibliotek : Studentsider

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser:
cand.jur-studiet

Ny nettside:

uib.no/ub


fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-2005

en fortegnelse ved
Kirsti Lothe Jacobsen & Halvor Kongshavn
[Oppr publ 2000, sist oppdatert mars 2006]Praktikumsbesvarelser

Merk

  • Injuria = tidsskrift for
    jusstudentene i Bergen
  • Stud.jur = tidsskrift for
    jusstudentene i Oslo
  • Jus't = tidsskrift for
    jusstudentene i Tromsø
  • Forfatternavn er utelatt
Teoribesvarelser