UBB : Fagsider : Psykologi/Pedagogikk
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]


Spør biblioteket

 

Bestill veiledning i biblioteket
Studenter og ansatte kan få 1 times veiledning i informasjonssøk i relevante databaser. Veiledning gis i biblioteket etter avtale. Oppgi hvilket emne du ønsker informasjon om.

Spørsmål om bruk av:  
-
Elektroniske tidsskrifter og databaser
- EndNote