UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Whistleblowing - Varsling
En temautstilling

Utstillingen er utarbeidet av professor Stig Berge Matthiesen og stipendiat Brita Bjørkelo  ved Institutt for samfunnspsykologi i samarbeid med  Det psykologiske fakultetsbibliotek.

Utvalgt litteratur som tar for seg forskjellige aspekter ved dette høyst aktuelle emnet står utstilt i glassmontrene ved inngangen til biblioteket.


Whistleblowing kan defineres som en handling som finner sted når en ansatt er vitne til kritikkverdige forhold på arbeidsplassen (f.eks. uetisk oppførsel, korrupsjon, kriminelle forhold etc.) fra kolleger eller overordnet og hvor den ansatte prøver å stoppe det kritikkverdige ved å informere ledelsen eller noen som er i posisjon til å stoppe de kritikkverdige forhold. I litteraturen er det vanlig å skille mellom varsling og informering. En varsler har ingen egeninteresse eller ambisjoner på vegne av egen karriere.  Varsling angår viktige etiske eller sosiale forhold, og varsleren har ikke samvittighet til å tie.

1. januar i år trådte nye varslingsparagrafer i arbeidsmiljøloven i kraft. De omfatter arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til rette for varsling og gir arbeidstaker vern i forbindelse med slik varsling.

Kilder:
Matthiesen,S.B.(2004)
When Whistleblowing leads to bullying at work.
Arbeidsmiljøloven § 2.4,2.5 og 3.6
 


Andre relevante artikler:
The year of the whistleblower

Whistleblowing - a Health issue

Whistleblowing in organizations : an examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation

Et utvalg bøker:

 Beskrivelse Beskrivelse Beskrivelse


 

Beskrivelse Beskrivelse Elektronisk utgave