KAHNEMAN FÅR NOBELS PRIS 2002


Professor i psykologi Daniel Kahneman blir tildelt Nobels pris for økonomi for år 2002.

Kahneman blir tildelt halve prisen. Kahneman får prisen for hans studier av beslutningstaking. Kahneman har sitt daglige virke ved  Princeton University 

Den andre halvdelen av prisen går til økonomiprofessor Vernon Smith ved George Mason University. Smith får prisen for hans introduksjon av eksperimentet som metode i økonomifaget.

En kort innføring i teoriene finnes sammen med begrunnelsen for tildelingen av prisen

8.desember holdes Kahnemans Nobels forelesning

En oversikt over publikasjoner og CV finnes via Daniel Kahnemans hjemmeside

Artikler kan søkes opp via PsycINFO.

 


Bøker i Bibsys av Daniel Kahneman
 

 

 
Tilbake til UBBPS Sist oppdatert 03.12.2002 ts