UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Atferdsvansker hos barn og unge - behandlingsmetoder i Norge

En temautstilling utarbeidet av universitetslektor Roar Solholm ved Institutt for klinisk psykologi i samarbeid med  Det psykologiske fakultetsbibliotek.
Det gjøres i dag en stor innsats på nasjonalt plan for barn og unge med atferdsvansker. Gjennom behandlingsmetoder som MST- Multisystemisk terapi, PMTO - Parent Management Training Oregon, De utrolige årene og PALS - Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen, får barn og deres familier og lærere hjelp til å forebygge og takle problematferd på et tidlig tidspunkt.

Med fokus på disse prosjektene har vi stilt ut et representativt utvalg av litteratur og behandlings- og kartleggingsmanualer som er plassert i utstillingsmontrene ved inngangen til biblioteket.

Avlegg også et besøk på Atferdssenterets hjemmeside og Oregon Social Learning Center for mer utfyllende opplysninger om pågående  forskningsprosjekter hjemme og ute i tillegg til annen relevant informasjon.

Noen aktuelle artikler:


og noen smakebiter fra utstillingen ...

Beskrivelse Beskrivelse  


 

Beskrivelse