Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Bjørn Christiansen - grunnlegger
av Det psykologiske fakultet

 

Da Bjørn Christiansen tiltrådte som professor og instituttbestyrer i 1967, var det et svært begrenset psykologisk fagmiljø ved universitetet. Psykologisk institutt hadde kun 5 faste vitenskapelige stillinger og ca 60 studenter. Bortsett fra noen ganske få magistergradsstudenter, var det bare grunnfagsstudenter som fikk undervisning ved instituttet. Den første oppgaven Bjørn Christiansen ble stilt overfor, var å planlegge den videre utbyggingen av faget.

Allerede i november 1967 leverte Christiansen en omfattende og visjonær innstilling om etablering og utforming av et embetsstudium i psykologi ved UiB. Studiet hadde en ramme på 6.5 år, og studieplanen skilte seg på vesentlige punkter fra hva som den gang var tilfellet de fleste andre steder i Europa. For eksempel skulle studiet i Bergen bygges ut med et sterkere yrkesforberedende og praktisk/klinisk siktepunkt. Dette innebar blant annet opprettelse av egne psykologiske klinikker.

I etterkant kan det trygt sies at innstillingen viste seg å bli et usedvanlig godt strategisk dokument, ikke minst i forhold til stillings- og ressurstilførsel. I løpet av få år hadde Psykologisk institutt vokst til en organisasjon med 13 forskjellige avdelinger og ca 60 faste vitenskapelige stillinger.

Idéen om at en på lengre sikt kunne tenke seg Psykologisk institutt omgjort til et psykologisk fakultet, ble av Bjørn Christiansen foreslått allerede i innstillingen om embetsstudiet. Bare 13 år senere (1980) var tanken blitt en realitet, og Christiansen kunne med tilfredshet overlate den formelle ledelsen av virksomheten til Det psykologiske fakultets første dekanus, professor Hallgrim Kløve.

Tekst: Geir Høstmark Nielsen