[e-ressurser/css/ny-marg.htm]
UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Bjørn Christiansen - forsker

 
 

I anerkjennelsen av Bjørn Christiansens enestående innsats som faglig entreprenør, organisator og universitetspolitiker, er det lett å glemme at han også gjorde en betydelig innsats innenfor forskning.

Forskningen hans utmerker seg ikke minst gjennom en usedvanlig stor tematisk og metodisk bredde – fra sosial- og samfunnspsykologi til biologisk psykologi. Spesielt bør nevnes hans doktorgradsarbeid om sammenhengen mellom personlighet og politiske holdninger, og hans studier av sammenhenger mellom respirasjonsmønstre, muskelbevegelser og personlighetsvariabler.

Christiansens opptatthet av grunnforskningens betydning gikk hånd i hånd med et sterkt engasjement for klinisk og praktisk orientert forskning - og for at forskningsresultater skal kunne komme til anvendelse i ulike samfunnsmessige og profesjonelle sammenhenger.

Tekst: Geir Høstmark Nielsen

 

 

Bjørn Christiansens faglige arbeider i fulltekst: BORA