[e-ressurser/css/ny-marg.htm]
UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

 

I forbindelse med Det psykologiske fakultets 25 års jubileum har fakultetsbiblioteket laget en utstilling om fakultetets grunnlegger Bjørn Christiansens faglige arbeider. Bjørn Christiansen

Bjørn Christiansen (1927-1987) ble utnevnt til professor i psykologi ved Universitetet i Bergen i 1967. Mest monumentalt i hans livsverk rager planleggingen og oppbyggingen av profesjonsstudiet i psykologi og hans bidrag til etableringen av Det psykologiske fakultet.

I forbindelse med 25-årsjubileet for det fakultet som Bjørn Christiansen mer enn noen annen bidro til å opprette, kan det også være på sin plass å minnes også forskeren og fagskribenten Bjørn Christiansen

Tekst: Geir Høstmark Nielsen

 

Bjørns Christiansens arbeider er nå samlet tilgjengelig i fulltekst i BORA, UiBs fulltekstarkiv for vitenskapelige dokumenter.