English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


PhD-utstilling

PhD-fabrikken

Av Gard B. Jenset, stipendiat ved Institutt for fremmedspråk og gruppe B representant i Universitetsstyrets forskningsutvalg

Fra På høyden, 3.6.2008. Utkastet til ny handlingsplan for forskerutdanning er en bredt anlagt rapport som tar for seg en rekke forslag, noen av dem gode, andre kanskje ikke fullt så hensiktsmessige. Rapporten bærer imidlertid sterkt preg av å være skrevet i et institusjonsperspektiv der stipendiatenes egne mål er underordnet universitetets behov. Les mer...


Informasjon om PhD-graden med retningslinjer for Det psykologiske fakultet

Her finner du informasjon om PhD-graden ved det Psykologiske fakultetDoktorgrader ved Psykologisk fakultet 2007-2008

Tittel Forfattar År
Cognitive control in auditory processing Sætrevik, Bjørn 2008
The adjustment of children and adolescents in different post-divorce family structures : a Norwegian study of risks and mechanisms Breivik, Kyrre 2008
Prevention of bullying in schools : an ecological model Carvalhosa, Susana Fonseca 2007
Memory impairment in patients with posttraumatic stress disorder Johnsen, Grethe E. 2007
Working memory capacity and foreign language acquisition Noort, Maurits W.M.L. van den 2007
Thriving despite adversity : job engagement and self-care among community nurses Vinje, Hege F. 2007
Om å vokse opp på barnehjem og på sykehus : en undersøkelse av barnehjemsbarns opplevelser på barnehjem sammenholdt med sanatoriebarns beskrivelser av langvarig Eikeland, Thorleif 2007
Oppseding til demokrati : ein studie av politisk oppseding i norsk skule Børhaug, Kjetil 2007
Electrophysiological and hemodynamic correlates of expectancy in target processing Eichele, Tom 2007
Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon Wadel, Carl Cato 2007
Mental health and impairment in disability benefits : studies applying linkages between health surveys and administrative registries Øverland, Simon Nygaard 2007
Work & health : cognitive activation theory of stress applied in an organisational setting Svensen, Erling 2007
Narrative construction of teacher identity Søreide, Gunn Elisabeth 2007
Peacekeeping warriors : a longitudinal study of Norwegian peacekeepers in Kosovo Solberg, Ole Asbjørn 2007
Cognitive impairment in patients with Parkinson's disease : profiles and implications for prognosis Janvin, Carmen Cristea 2007
Infant regulation of distress: a longitudinal study of transactions between mothers and infants Braarud, Hanne Cecilie 2007
Social conditions from before birth to early adulthood : the influence on health and health behaviour Singhammer, John 2007
Learning environment, students' coping styles and emotional and behavioural problems : a study of Norwegian secondary school students Thuen, Elin Marie 2007

Link til trefflisten i BIBSYS


 

Bøker om akademisk skriving på doktorgradsnivå

image

Avhandlingen : om att formas till forskare (c2003)

Lars Strannegård

image

Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå (c2006)

Olga Dysthe og Akylina Samara (red.)

image

The handbook of academic writing : a fresh approach (2006)

Rowena Murray and Sarah Moore