UiB : Universitetsbiblioteket : Det Psykologiske fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Spilleavhengighet

En temautstilling utarbeidet av Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
 i samarbeid med Bergen Gambling Research Group /
The Bergen Group for Treatment Research

Litteraturen er utstilt i  glassmontre ved inngangen til biblioteket


Hva  er spilleavhengighet og hva kan gjøres for å hjelpe dem som rammes? 

"Nye typer pengespill, plattformer og distribusjonskanaler utvikles stadig, og tilbudet av fjernspill. bl.a. via Internett vokser. Den totale pengespillaktiviteten øker og kan i neste omgang medføre flere problemer knyttet til spilleavhengighet. Behovet for kunnskap og kompetanse for å forebygge problemene med effektive tiltak, er derfor økende".
Fra: Regjeringens handlingsplan mot pengespillproblemer

Bergen Gambling Research Group  ved Det psykologiske fakultet har i flere år forsket på spilleavhengighet. Her er det bygget opp stor ekspertise på området i tillegg til å gi spilleavhengige et behandlingstilbud.
 


Smakebiter fra utstillingen:

Medikamentell behandling ved spilleavhengighet

Outcome of psychological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis

Chasing the criteria: Comparing SOGS-RA and the Lie/Bet screen to assess prevalence of problem gambling and "at-risk" gambling among adolescents

 

"Som hvite mus på løpehjulet sto vi der og spilte og spilte - uten tanke for framtiden eller verden rundt"

"Jeg må ha tilgang til nett. Jeg kan ikke forestille meg et døgn uten"

Fra : Game over"Modern society did not invent gambling. Far from it! With this regards, some facts found here and there in history document the perennial nature of games of chance through the ages, even within societies that hav been marked by intense intellectual and scientific development"

Fra  : Understanding and treating the pathological gambler


 

"The development of desires and inclinations-appetites is basic to life. This book is about how some appetites can get out of hand and become exessive. There exists a range of obejcts and activities which are particulary risky for humans, who are liable to develop such strong attachments to them that they then find their ability to moderate their behaviour significantly diminished"

Fra: Excessive appetites