Meldinger

Seminar 12. mars 2007


Studenter og plagiering - en historie i tre deler v/Jude Carroll


Universitetsbiblioteket og Institutt for utdanning og helse arrangerer et heldagsseminar om studenter og plagiering mandag 12.3.2007 i  Konsertpaleet Magnus Barfot 1 (kinoen), Neumannsgt. 3.
Sett av datoen nå!!

Målgruppe: Ansatte som underviser ved UiB.
Seminaret inngår også som en del av en UniPed-modul, se http://www.uib.no/iuh/studietilbud/#universitetspedagogikk

Program

Bindende påmelding: Bindende påmelding merket navn og institutt sendes til : post@ub.uib.no innen 21. februar 2007.
Seminaravgift kr 420,- (inkl. lunsj).
Faktura vil bli tilsendt  når påmelding er mottatt.

About the presenter.   
Jude Carroll, Assistant Director of the Centre for Excellence in Assessment established in 2005 at Oxford Brookes University.  Jude is the author of  A Handbook for Deterring Plagiarism in Higher Education (2002).  For the last six years, Jude has travelled the world talking about student plagiarism and has written widely about practical ways to deter students from doing it.  She is a member of the board of the government-funded Plagiarism Advisory Service and has a particular interest in the needs of international students who are learning the rules of the new UK academic ‘game’. http://www.brookes.ac.uk/services/ocsd/5_research/jude.html

                          Kari Garnes                               Arild Raaheim
                       bibliotekdirektør                               professor