Universitetsbiblioteket i BergenUniversitetsbiblioteketet : Fagsider : MN-fag : Informatikk

Matematikk : Tidsskrift, artiklar

Generelt om elektroniske tidsskrift

Matematikk-tidsskrift ved UiB
  Trykte og på Internett. Direkte lenker til nettutgaver.

Søk etter tidsskrift i BIBSYS
  Her kan ein finne tidsskrift ved dei fleste norske fagbibliotek.

  For tidsskrift som ikkje fins lokalt, kan ein bestille artiklar online. Sjå:

Korleis bestille ein artikkel


Nyare tidsskrift som universitetet abonnerer på, fins som regel tilgjengeleg i fulltekst på Internett. Tilgang får ein  lettast fra PC som er oppkobla mot universitetets Internettserver,
dvs  fra arbeidsplassar på institutta eller på biblioteket. Men sjå også:

Tilgang til baser og tidsskrift frå utanfor campus

Som regel er det det berre dei nyaste årgangene som fins på nettet. Eldre årgangar fins i åpne og lukka  tidsskriftmagasin. I åpemagasin kan ein sjølv hente tidsskrift og kopiere artiklar. For pris på kopiering sjå:

Prisar og gebyr.