English

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag


Felles UB-sider


Bibliotekportalen

Søk i BIBSYS

Søk i BORA

Lån og tjenester

Veiledning og undervisning

Søk og skriv

IT-tjenester

 

Avdelinger

Organisasjon

Ansatte

Åpningstider

 

 

A-Å-side

Matematikk

  Søkemidlar
Katalogar, bibliografiar, i abonnement
Andre bibliografiske databaser
BIBSYS emneportal
  Forslag til ny nettstad i BIBSYS
  emneportal

Andre emneportaler, ressursguider
Søkemotorar

Oppslagsverk, o.l
Generelle, på internett
Fagspesifikke
 
På biblioteket
 
Andre,på internett
  Biografiar, på internett
 
Litteratur

Bøker på biblioteket
Tidsskrift


Institusjonar
Matematisk institutt
UBBRB-fakultetsbiblioteket  
Matematikk-institusjonar i Norge
Fagorgansisasjonar, foreninger
Undervisningsinstitusjonar

 

 

Fagreferent:
Øystein Tødenes
Tlf. 555 84822
oystein.todenes@ub.uib.no

Referansehandteringsverktøyet
EndNote

  Dokumentasjon

Nyheter
Meldingar fra biblioteket
Faglege nyheter online
Varslingstenester

Kurs
Kurs i litteratursøking
EndNote, kort rettleiing

Diverse
Klassifikasjonssystemet MCS