Universitetet i BergenUniversitetsbiblioteketet : Fagsider : Kjemi

Kjemi : Tidsskrifter og artikler

Søk etter tidsskrifter i BIBSYS
  Her kan man finne tidsskrifter ved de fleste norske fagbibliotek.

  For tidsskrifter som ikke finnes lokalt, kan man bestille artikler online. Se:
Hvordan bestille en artikkel

Oversikt over kjemi-tidsskrifter generelt
  Stor oversikt fra Cambridge Univ. Kan ordnes etter emne, forlag etc.


Nyere tidsskrifter som universitetet abonnerer på, finnes som regel tilgjengelig i fulltekst på Internett. Adgang oppnås lettest fra PC som er oppkoplet mot universitetets Internettserver,
dvs fra arbeidsplasser på instituttene eller på biblioteket. Men se også:

Tilgang til baser og tidsskrift fra utenfor campus

Som regel er det det bare de nyeste årgangene som finnes på nettet. Eldre årganger finnes i åpne og lukkede tidsskriftmagasin. I åpent magasin kan man selv hente tidsskrifter og kopiere artikler. For pris på kopiering se:

Priser og gebyrer.