Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : Kjemi

Ny nettside:

uib.no/ub

Kjemi : Patenter

De fleste patenter innen kjemi finnes lettest i SciFinder.
Der er det som regel også lenke til hele patentet i fulltekst.

Alternativt kan man prøve:

esp@cenet 
Stor database over patentsøknader fra the European Patent Organisation. 
Mange patenter med fritt tilgjengelig fulltekst. Anbefales.

USPTO 
United States Patent and Trademark Office
Database over amerikanske patenter og patentsøknader. Litt tungvint.

Norske patenter 2003 -
Database fra Patentstyret

Patentinformasjon fra NTNU