Universitetsbiblioteket i BergenUniversitetsbiblioteketet : Fagsider : Kjemi

Kjemi : Oppslagsverk og tabeller


På Internett

WebElements Periodic Table
Grunnstoffenes periodesystem med omfattende informasjon om hvert grunnstoff.

Knovel Interactive Periodic Table of Elements
Grunnstoffenes periodesystem med omfattende informasjon om hvert grunnstoff.

knovel Critical Tables
Enkle tabeller over data for kjemiske forbindelser og løsningsmidler.

NIST Chemistry WebBook
Stor database med omfattende data for kjemiske forbindelser.

Knovel Unit Converter
Muligher for å konvertere mellom de fleste måleenheter.

Eldre tabellverk i online utgave:

International Critical Tables (1933)
Klassiske tabeller med data for kjemiske forbindelser, reaksjoner, oppløsninger etc.

Smithsonian Physical Tables (1951)
Enkle tabeller med data for fysiske størrelser og fenomener.


På biblioteket - trykt eller CD-ROM

Handbook of Chemistry and Physics
Viktig samling av tabeller med kjemiske og fysiske data. 
Stadig nye utgaver med små forandringer og tillegg.
BIBSYS | Informasjon fra utgiver 
Finnes både på Realfagbiblioteket og på Kjemisk institutt.

The Merck Index
Korte beskrivelser av ca 10.000 kjemiske forbindelser med vekt på legemidler.
BIBSYS
Ettbindsleksikon som finnes flere steder. Nyeste utgave i ref.samling UBBRB.

Beilstein
Største oppslagsverk for organisk kjemi og syntese.
Omfattende beskrivelser av stoffegenskaper, syntesemetoder etc med utvalgte litteraturreferanser.  
BIBSYS | Kort veiledning | Mer informasjon
Trykt utgave i ca 270 bind som dekker litteraturen fra 18xx til 1960 finnes på Kjemisk institutt. For søk i oppdatert database kontakt fagreferent i kjemi.  

Gmelin
Største oppslagsverk for uorganiske forbindelser.
Stoffegenskaper, reaksjoner, utvalgte litteraturreferanser.
BIBSYS | STN | CrossFire
Eldre bind finnes i trykt utgave på Kjemisk institutt. For søk i database (STN) kontakt fagreferent i kjemi.

Dictionary of Organic Compounds
Korte beskrivelser av ca 240.000 organiske forbindelser, med utvalgte 
henvisninger til syntese, analyse etc. En slags forenklet Beilstein!
BIBSYS | Informasjon fra utgiver  
Trykt utgave i 5 + 9 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Dictionary of Inorganic Compounds
Korte beskrivelser av ca 42.000 uorganiske forbindelser, med utvalgte 
henvisninger til syntese, analyse etc. En slags forenklet Gmelin!
BIBSYS | Informasjon fra utgiver  
Trykt utgave i 5 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Dictionary of Natural Products
Korte beskrivelser av ca 150.000 naturstoffer. Aktuell for plantekjemi.
BIBSYS | Informasjon fra utgiver  
Trykt utgave i 5 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Handbook of molecular physics and quantum chemistry
Leksikon for teoretisk kjemi.
BIBSYS
Trykt utgave i 3 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Encyclopedia of chemical physics and physical chemistry
Leksikon/lærebok for fysikalsk kjemi.
BIBSYS
Trykt utgave i 3 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Encyclopedia of analytical science
Leksikon/lærebok for analytisk kjemi.
BIBSYS
Trykt utgave i 10 bind finnes i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.

Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL
Methods for food, beverage, agricultural, microbiological, pharmaceutical, and environmental analyses.
Innholdsfortegnelse
Database på CD-ROM, brukes på bibliotekets referanse-PC.

Polymer handbook
BIBSYS
Egenskaper av polymere materialer.

Landolt-Börnstein
BIBSYS | Innhold
Meget stort tabellverk der noen bind inneholder viktige kjemiske og fysiske data for bl.a. væsker, oppløsninger, flerfasesystemer etc. Nyere bind finnes nå online, men prisen for adgang er svært høy. En del eldre, men likevel aktuelle bind finnes i trykt utgave i referansesamlingen på Realfagbiblioteket.