UiB : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Kjemi
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Kjemi : Bøker

Boksamlinger på fakultetsbiblioteket:

Nyere bøker står oppstilt i den åpne hovedsamlingen, ordnet systematisk etter Deweys desimalklassifikasjon. De fleste kjemibøkene står på numrene 540-547. Bøker om kjemiteknikk står imidlertid på 660-669, og en del bøker om miljøkjemi, giftstoffer etc, står enten under sosiale problemer på 363 eller under sanitærteknikk på 628.

Lister over nyere kjemibøker: 2007 2006 2005  2004 

Eldre kjemibøker står oppstilt i to separate samlinger:

  • Bøker overført fra Kjemisk institutt står i en egen samling på fakultets-biblioteket, ordnet systematisk etter en eldre kjemiklassifikasjon. Disse bøkene har samlingskode (KJEM) i BIBSYS.
  • Bøker overført fra UBs eldre fakultetssamlinger står numerisk (dvs ikke systematisk) oppstilt i et magasin på Realfagbygget. I BIBSYS har disse bøkene ingen egen samlingskode, men kjennetegnes ved at oppstillingskoden har formen Fd xxx. Disse bøkene må bestilles via BIBSYS på samme måte som man bestiller innlån fra andre bibliotek.

I tillegg finnes det en del eldre kjemibøker spredt i andre gamle instituttsamlinger. Alle bøkene er likevel registrert i BIBSYS-katalogen og kan finnes ved søking der.