Informasjonskunnskap for kjemi

Beilstein : Informasjon og veiledning


Using the Beilstein Handbook
(http://scilib.ucsd.edu/howto/guides/beilstein/print/BeilMain.html)
Kurs i bruk av trykt Beilstein.
Fra: Science and Engineering Library, University of California, San Diego, 1995.

Beilstein-institut
(http://www.beilstein-institut.de/englisch/1024.htm)
Instituttet som produserer Beilstein.

MDL Information Systems GmbH
(http://www.mdl.com/products/knowledge/crossfire_beilstein/index.jsp)
Informasjon fra firmaet som har lisens på Beilstein.
MDL er nå et datterselskap av Elsevier.

MIMAS CrossFire website
(http://www.mimas.ac.uk/crossfire/)
Ett av de firmaene som distribuerer Beilstein i form av databasen CrossFire.
Beskrivelse av CrossFire-systemet.

STN International
(http://www.stn-international.de/)
Databaseleverandør som gir online adgang til Beilstein.
"Klassisk" database med kommandostyrt søking.
Krever passord og betaling.
Brukes i samarbeid med fagreferent!

STN BEILSTEIN
(http://www.stn-international.de/stndatabases/databases/beilstei.html)
Eksakt informasjon om innholdet av databasen.

Sist oppdatert: 10.10.2003/dv