Online adgang til tidsskrifter fra American Chemical Society

Fra 2. april 2003 er det online tilgang til alle tidsskrifter fra ACS (American Chemical Society)
for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen.

Adgangen gjelder 30 løpende tidsskrifter, deriblant J. Am. Chem. Scoc., Langmuir,
Biochemistry, Analytical Chemistry, J. Organic Chemistry, J. Physical Chemistry.

Adgangen omfatter både de nyeste tidsskriftheftene og et fullstendig arkiv for alle
ACS-tidsskriftene. Den eldste artikkelen er fra 1879!

For full liste og lenker til tidsskriftene, se http://pubs.acs.org/about.html .
Tidsskriftene er katalogisert i BIBSYS, slik at man kan koble seg opp derfra.
Det finnes også direkte lenker til artikler i tidsskriftene fra databaser som
SciFinder, ISI Web of Science etc.

To spesielle tjenester kan være nyttige:

1. ASAP Alerts = varsling om nye artikler før de publiseres
2. ToC Alerts = abonnement på innholdsfortegnelser via e-post

For begge tjenestene kan man velge ut bestemte tidskrifter og bestemte emner.

Adgangen til ACS-tidsskriftene er oppnådd via en konsortieavtale mellom ACS
og de fire universitetsbibliotekene i Norge.

Sist oppdatert: 101003/dv