Forrige                                                                                 BIBSYS , Web of  Science MathSciNet

                                   Øvingsoppgaver

 

 1. Fellesoppgaver  (BIBSYS, Web of Science)

  Finn/lokaliser den litteraturen (bok ? tidsskriftartikkel?)  som 
  er referert i desse to referansane:

  Lin, S. W. , and  T.P. Sakmar, 1996.  Specific tryptophan UV-absorbance
  changes are probes of the transition of rhodopsin to its active state.
  Biochemistry,  35:11149-11159

  Blundo,C. , Giorgio Gaggia A.,  and Stinson, D.R.  (1995)   On the dealer's randomness
  required in secret sharing schemes.  Designs Codes and Cryptography , to appear.
  A preliminary version appeared in  "Advances in Cryptology . EUROCRYPT '94" 
  Lecture notes in Computer Science, Vol. 950, pp. 35-46, Springer-Verlag, Berlin-New York 

 2. Søk i BIBSYS

  1. Finn bøker skrivne av Ernst S. Selmer.
   Har UB nokon av desse bøkene ? (Vink: Lokal base)
   Finn plassering av nokre av dei.  
   Bruk både 'søk i indeks' og direkte søk

  2. Finn ut om UB-Bergen har tidsskriftet 'Mathematics of Computation'
   Kvar står papirutgaven?  Har vi 1970 - årgangen ? Har vi tilgang til
   fulltekstversjonen på nettet ?

  3. Finn bøker som handlar om Lie-grupper
    (Vink: Bruk Fritekst-indeksen,  søk i indeks først)

 3. Søk i Web of Science  (Artiklar)

  1. Finn artiklar skrivne av ES Selmer.  
   Undersøk om UB har nokon av tidsskrifta/årgangane 
   som artiklane står i.  Er nokon av artiklane referert
   av andre artiklar ?

  2. Finn artiklar som har referert(sitert) den artikkelen av ES Selmer som står i
   Acta Mathematica, vol. 85, side 203 ff.  (Vink: Velg Cited ref. Search - skjerm,
   Author - felt , search-tast,  velg rett referanse, og klikk på Finish search-knapp).
   Kontroller at artiklane verkeleg refererer Selmers artikkel

 4. Søk i MathSciNet

  1. Finn artiklar skrevne av Ernst S. Selmer
     (direkte, eller via Search Authors Database)

  2. Er tidsskriftet 'Mathematics of Computation indeksert i MathSciNet?
   (Søk i Journals Database)

  3. Bruk Search MSC by Keyword til å finne artiklar om Set theory ,
   Transfinite numbers.   (Søk via emneregister)

   Utfør same oppgave ved å søke i Anywhere-indeksen.