Forrige                                                                                 BIBSYS , Web of  ScienceMathSciNet

                                   Litteratursøking

 

I utgangspunktet 2 innfallsvinklar:

Eks.:  Finne litteratur om algebraisk geometri, programmeringsteori,...

I begge tilfeller:  Lokalisere (dvs. finne kvar litteraturen er, bibliotek, hylle,..) 
                        den litteraturen som er søkt fram .
                         Oversikt over typer oppstillingssignaturar ved UBBRB
  
                               Bestilling av litteratur

                         Eksempler på lokaliserings- og bestands-opplysningar:
                                   Søk i  BIBSYS sjå på dokumentopplysningar 

                    ------------------------------------------------

 

Søketekniske fakta                               Oppgaver

BIBSYS-fakta                                                     BIBSYS-oppgaver
Web of Science -fakta                                         Web of Science-oppgaver
MathSciNet-fakta                                                 MathSciNet-oppgaver