Forrige                                                                                                                    BIBSYS

                                       Generell søketeknikk

 

Strukturerte data: Post,felt, søkbare felt
    
Eks: Katalogar, sjå avansert søk i BIBSYS

Fritekst: Ikkje slik struktur
   
Eks: Deler av datatilfanget i søkemotorar,
            Sjå avansert søk i Google

 

Neste