Forrige                                                                                                               BIBSYS, Google

                                

    Søketermer 
 
   to typer:

Start av søkefrase: Base- og felt- avhengig.
For enkelte felt/baser må søkefrasen starte frå starten av ei setning, (f.eks ein tittel).
For enkelte felt/baser kan søkefrasen starte kvar som helst .
Når søkefrasen kan starte kvar som helst: 
Ekvivalent med  'venstre- og høgre-trunkert frasesøk, med trunkering på ordgrense' 

Eksempel: Hjelpetekster i BIBSYS

Neste