Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs

Forrige                                                                                                                   

Søkeverktøy

 • Bygt opp av

  Database med indeksar
  System for å få data inn i basen
  ----''---  for å generere indeksar
  ----''---  for å utføre søkinga, med brukargrensesnitt

  Avhengig av databaseinnhald og system for å få data inn i basen:
  Ulike typer søkeverktøy:

   
 • Katalogar og referansedatabaser

  Baseinnhald: Strukturerte metadata (data om data, eks: forfattar, tittel,....)
  Data blir strukturert og registrert
  Eksempel: Kvasir (emnekatalog på nettet)  BIBSYS, Web of Science
  Kvalitetssikra informasjon
   
 • Emneportalar

  Er katalogar over nettstader
  Kvalitetssikra utval av nettstader (har redaktør)
  Eks: BIBSYS emneportal
   
 • Søkemotorar

  Data samla inn frå (deler av ) Internett
  Strukturering av data: Avhengig av 'metatags' og annen strukturinfo
                                  på nettstadene
  System for å få data inn i basen:  Robotprogram ('spider')  NB!
  Kvalitetssikring: varierer
  Eks: Google, Alta Vista, Scirus (vitenskapeleg)
   
 • Metasøkemotorar

  Søker i andre søkemotorers databaser
  Eksempel: Metacrawler, Dogpile
   
 • Andre:
  faktadatabaser, fulltekstdatabaser