Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs

Forrige                                                                                                                   

Kjeldekritikk
(Jfr. også info i  kursa VIKO  og SWIM )

 Truverde og  objektivitet

 • Er emnet kontroversielt ?
 • Dersom kjelda fins på Internett, kven eig nettstaden der kjelda er lagt ut? 
 • Står kommersielle, eller andre særinteresser bak,
  eller velrenommerte organisasjonar ?
 • Er framstillinga tendensiøs?
 • Er informasjonen oppdatert?  Rotne lenker ?
 • Er forfattarens kvalifikasjonar, som f.eks. utdanning, stilling og posisjon oppgitt?   
 • Er forfattaren anerkjend og betrakta som kunnskapsrik på fagfeltet?
 • Har forfattaren tilknytning til en respektert institusjon/organisasjon?
 • Er utgivaren anerkjend?
 • Er der informasjon om korleis forfatteren kan kontaktast?
 • Har uavhengige ekspertar  kvalitetsvurdert informasjonen før den ble publisert?
  (f.eks  'peer reviewing' i seriøse tidsskrift)
 • Er der grammatikalske eller ortografiske feil?
   

Eksempel

Søk i Google
    'pol pot killings'
    'evolution theory darvinism'
    'traveling salesman problem'


Andre  kriteria for valg av kjelder
    
Avhengig av ditt problem:

       - Kort definisjon: Ordbok, leksikon
       - Oversiktsartikkel: Leksikon
       - Grundig behandling: bok, tidsskriftartikkel