Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs

Forrige                                                                                                                   

Om Internett

 • Publiseringskjelder

  Personar
  Organisasjonar
  Offentlege organ
  Nyhetsbyrå
  Kommersielle firmaer
  Undervisnings- og forskingsinstitusjonar
  Bibliotek

  Ingen redaktør, ikkje kvalitetssikring !!
  Kjeldekritikk er viktig !

   
 • Kjende domenenamn (serleg USA)

   .com = oftest kommersiell 
   .edu = amerikansk utdanningsinstitusjon
   .ac.uk  engelsk utdanningsinstitusjon
   .gov = offentlig informasjon fra amerikanske myndigheter
   .mil = militær organisasjon
   .net = nettverksressurser og stoff om Internett etc.
   .org = organisasjon, som oftest ikke-kommersiell

  Storbritannia:
  .ac = akademisk organisasjon
  .co = kommersiell organisasjon

  Norge:
  dep.no Norsk sentraladministrasjon
  uio.no, ntnu.no, uib.no, uit.no  (Norske universitet

  Landkoder (alle land har landkoder, men USA bruker sjelden sin):
  .no = Norge

   
nn