Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs     

Forrige                                                                                                                    BIBSYS

 

Litteratursøking

I utgangspunktet 2 innfallsvinklar:

 • Bibliografisk gjenfinning
  Gjenfinning basert på  bibliografiske data: forfattar,tittel, forlag..
  Eks.: finne bøker skrivne av ein bestemt forfattar, ei bok med 
           ein bestemt tittel
   

  Emnemessig gjenfinning

  • Gjenfinning basert på emnedata: klassifikasjon, 
   emneord, enkeltord frå tittel eller frå abstract.
  • Gjenfinning via  emneordsliste, emneregister, eller tesaurus

Eks.:  Finne litteratur om algebraisk geometri, programmeringsteori,...

I begge tilfeller:  Lokalisere (dvs. finne kvar litteraturen er, bibliotek, hylle,..) 
                        den litteraturen som er søkt fram .
                         Oversikt over typer oppstillingssignaturar ved UBBRB
  
                               Bestilling av litteratur

                         Eksempler på lokaliserings- og bestands-opplysningar:
                                   Søk i  BIBSYS sjå på dokumentopplysningar 

                    ------------------------------------------------

 

Søketekniske fakta                               Oppgaver

BIBSYS-fakta                                                     BIBSYS-oppgaver
Web of Science -fakta                                         Web of Science-oppgaver
MathSciNet-fakta                                                 MathSciNet-oppgaver

 

Tilbake til start