Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag : Informatikk : Kurs     

Forrige                                                                                                                    BIBSYS

 

Søkeindeksar

Alfabetisk Ordna samling av søketermer , 
ofte separate  indeksar for kvart søkbart felt (Baseavhengig)  , eks:

  • Forfattarindeks
  • Tittel-ord indeks
  • Tittel-frase indeks

'Søk-i-indeks' er ikkje søk, men eit oppslag i indeksen. Vidaresøk derifrå

Eksempel: Hopp til  BIBSYS , skriv f.eks Olsen i forfattarlinja, 
                og klikk på 'Søk i indeks'

 

Søk på kombinasjonar av termer (Kombinasjonssøk)

Søk på fleire termer frå  EIN, eller frå fleire indeksar,
 f.eks. på både forfattar og tittel.

Skjer ved å bruke :

  • faste ruter i skjermen, eller 'feltkoder'  (som er baseavhengige) 
  • logiske operatorar  f.eks. 'and ' , 'or' , 'not'  (baseavhengig) 
  • logiske operasjonar som er  'implisitte'  i ein søkeskjerm med faste felt
  • evt. parentesar for å endre evalueringsrekkefølgja av logiske uttrykk

Eksempel: Hopp til BIBSYS, sjå 
                hjelpetekst under 'Fritekst' -> 'Kombinasjonssøking'

Neste