Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : MN-fag : InformatikkFelles UB-sider


Bibliotekportalen

BIBSYS
Bibliotekbasen

Lenk referanse

Fagsider

Lån/tjenester

 

Alfabetisk indeks

Fakultetsbibliotek

og avdelinger 

Organisasjon

Åpningstider

Søk nettsider

Informatikk - Bøker

Forslag til kjøp av bøker

Alle Informatikk-bøker i biblioteket er katalogisert i BIBSYS, og kan søkast fram der. Dersom du leitar etter ei bok som ikkje fins på hyllene, kan det hende at boka er utlånt. Søk då i BIBSYS; dersom boka er utlånt, kan du reservere den for deg. Du får hentebeskjed (evt. pr. mail) når boka er returnert og klar for henting .

Hylleoppstilling

Informatikk-bøkene er oppstilt på 6 stader:

 1. Dewey-suiten: Bøkene står på venstre side, eit stykke forbi skranken, under Dewey-nummera 003 (Systemer), 004 (Generell informatikk, hardware), 005 (Programmering, program, data) , 006 (Spesielle metoder, herunder kunstig intelligens). Ein del litteratur står også under 600 (Teknikk). Anvendingar står under respektive fag.

  All ny litteratur blir oppstilt her, ein del eldre litteratur blir omsystematisert og sett her etter kvart (sjå nedanfor).

 2. MCS-suiten: Dette er ei samling bøker som er flytta frå Matematisk institutt og Institutt for informatikk. Den står til høgre i lokalet. Bøker som blir utlånt, blir vanlegvis omsystematisert ved retur, og plassert i Dewey-suiten.

 3. 'Gammal E': Eldre litteratur som står til høgre i lokalet. Blir som 'MCS-bøkene' vanlegvis omsystematisert ved utlån/retur og plassert i Dewey-suiten.

 4. Referanse-litteratur. Dette er oppslagsverk som står i ei eiga samling, til venstre tett innafor skranken. Oppstilt etter Dewey-systemet.

 5. Pensumbøker: Står til høgre i lokalet, i starten av hyllerekka der. Oppstilt etter Dewey-systemet.
  Instituttet gir presis informasjon om pensum i dei enkelte emner.
  For enkel oversikt over emner og pensumbøker innan informatikk, klikk her, klikk deretter på det enkelte emne.
 6. Bokserier, (f.eks. Lecture notes in Computer Science) står oppstilt blant tidsskrifta.