Universitetsbiblioteket i BergenUniversitetsbiblioteketet : Fagsider : MN-fag : Informatikk

Informatikk : Katalogar,bibliografiar,..

BIBSYS-basen, bibliotekets katalog
  Inneheld data om bøker og tidsskrift (men ikkje tidsskriftartiklar) frå alle Universitets- og 
  høgskolebiblioteka i Norge

ISI Web of SCIENCE (info),
  Inneheld data om artiklar frå ca 8000 tidsskrift. Merk spesielt at siteringar er søkbare.

ACM Digital Library / ACM Guide to Computing literature
  ACM DL:  Referanse- og fulltekstdatabase for ACM's publikasjonar fra ca 1950
  ACM Guide..: I tillegg referansedatabase for eit stort antal data-tidsskrift, m.m..

MatSciNet (Info),
  Referansar frå Mathematical Reviews Database, Mathematical Reviews, and Current Mathematical
  Publications. Omfattar litteratur innen matematikk frå og med 1940. Dagleg oppdatering.

Inspec (info)

Zentralblatt fur Mathematik, (info)
  Referansar og samandrag tilsvarande Zentralblatt für mathematik,
  om artiklar frå matematiske tidsskrift,  frå og med 1931
   
OCLC-First-Search (info)
  Bibliotekkatalogar til bøker, tidsskrift, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakleg i USA,
  bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings