Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Geofag

 

Geofag - Bøker

Generell informasjon om boksamlingen ved UBBRB.

Geofag-bøkene finner du bl.a. i

 • Dewey-samlingen

  Hovedvekten av bøker er plassert i dewey-samlingen. Bøkene er her oppstilt etter Dewey's klassifikasjonssystem. Dewey-systemet sammenstiller bøker innenfor samme fag og emne på hyllen.

    Deweynr  333.7 Naturressurser og energi
                 363.7 Miljøproblemer
                 550    Geovitenskapelige fag
                 620    Teknikk (ingeniørfag) og lignende fagområder
                 808    Faglig forfatterskap
                 910    Geografi og reiser


 • Fe og Ff samlingen

  Eldre litteratur innen geologi og geofysikk er klassifisert etter et eldre system (Fe for geologi, Ff for geofysikk) og står bakerst til høyre i lokalet.