UiB : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Fysikk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Veiledninger for informasjonssøking

Hvordan finne frem til bøker og tidsskrifter (BIBSYS-brosjyre)

Information Retrieval Skills for Physics & Astronomy
  Interaktivt kurs (tutorial) fra University of Leicester Library

Internet Physicist
  Interaktivt kurs i bruk av Internett. Inngår i RDN Virtual Training Suite.