UiB : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Fysikk
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Fysikk : Tidsskrifter

Elektroniske tidsskrifter / online tidsskrifter

De fleste fysikk-tidsskriftene er tilgjengelige online via universitetets datanett. Vanlige online tidsskrifter kan en finne ved å søke i BIBSYS eller Bibliotekportalen. I BIBSYS finner man også tidsskrifter som ikke er tilgjengelige online ved UiB. Fra disse tidsskriftene kan man bestille artikkelkopier.

For mange grener av fysikken er artikler lagt ut som "preprints" på åpne servere viktigere enn artikler publisert i vanlige tidsskrifter. Den viktigste åpne artikkelsamlingen for fysikk er:

Det finnes også artikler i:

  • Wikipedia som er en encyklopedi på nesten 200 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Innholdet kan kopieres og brukes fritt.
  • BORA som er et publiseringsarkiv som inneholder forskningspublikasjoner fra Universitetet i Bergen. Her finner du fulltekst av fagfellevurderte artikler, avhandlinger, masteroppgaver og annet materiale

 

Trykte tidsskrifter

De fleste trykte fysikk-tidsskriftene ved UiB finnes på IBM-rommet i Realfagsbygget. En oversikt over hva som finnes der finner du her. Her er det også noen løpende abonnementer på trykte tidsskrifter. Ansatte og studenter ved IFT har tilgang til disse via bibliotekskontakten på instituttet, mens andre må bestille slike artikler via BIBSYS.

På Realfagbiblioteket er det en stor tidsskriftsamling innen andre fag, men også noe innen fysikk. Her kan alle kopiere artikler..

Spørsmål og feilmeldinger om online eller trykte tidsskrifter kan sendes til Tilvekstavdelingen.