English

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider


Fysikk og teknologi

Søkemidler
Databaser | fysikk | teknologi
BIBSYS emneportal
physicsweb (emneportal fra IoP)

Litteratur
Oppslagsverk
  For fysikere | elektronisk | trykt
  Generelle | elektronisk

Bøker
  Bøker i fysikk og teknologi ved UBB
  E-bøker

Tidsskrifter
  Elektroniske tidsskrifter
  Referanseoppslag

Avhandlinger og publikasjonsarkiv
BORA, FRIDA etc.
 


 

 

 

 

 

Fagreferent
 Ingunn Rødland
 55 58 48 15
 ingunn.rodland@ub.uib.no

Kurs og søkehjelp
Kurs, veiledninger, brosjyrer
Brukerveiledning i EndNote

Nyheter
IEEE Xplore
Full adgang til IoP-tidsskrifter
Andre nyheter fra biblioteket

Institusjoner
Fakultetsbiblioteket
Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Institutter i alle land
Fysikkforeninger

Kom med innkjøpsforslag
Bestill
en bibliotekar