UiB : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Fysikk
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Fysikk : Bøker

Boksamlinger på Realfagbiblioteket:

Nyere fysikkbøker står oppstilt i den åpne hovedsamlingen på numrene 530-539. Bøkene er her oppstilt etter Dewey's klassifikasjonssystem. Bøker innen anvendt fysikk, f.eks. laserfysikk og elektronikk, står under teknikk på numrene 620-629.

Lister over nyere fysikkbøker: 2007 2006 2005  2004 

Lister over nyere teknikkbøker: 2007 2006 2005  2004 

Eldre fysikkbøker står oppstilt i to separate samlinger:

  • Bøker overført fra Fysisk institutt står i en systematisk ordnet samling med samlingskode (FYS) i BIBSYS.
  • Bøker overført fra UBs fakultetssamlinger står numerisk (dvs ikke systematisk) oppstilt) i en egen samling med oppstillingskode Fc..

Alle bøkene er registrert i BIBSYS-databasen og kan finnes ved søking der.