English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider  

Biofag

  Søkemiddel
Kort om Bibliotekportalen
Ulike fagområde i Bibliotekportalen (kvalitetssikra databasar):

Biologi
Molekylærbiologi
Miljøfag
Marine fag

Kvalitetssikra nettsider i
BIBSYS Emneportal

  Litteratur
Ny serie med fagfellevurderte tidsskrift lansert: Bentham Open
Trykte oppslagsverk (1990 - 2005):
Biofag generelt | Botanikk | Zoologi

Nye bøker 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Tidsskrift 
Review-tidskrift
Lenk referanse (raskt oppslag)

    Kurs og søkehjelp
Søk og skriv
EndNote-kurs for Bio

 

 

 

 

  Fagreferentar
Olav Aas
Tlf. 555 84819
E-post:olav.aas@ub.uib.no
Terrestrisk botanikk og zoologi, systematikk, økologi, evolusjon og naturvern

Hege Folkestad
Tlf. 555 84803
E-post:hege.folkestad@ub.uib.no
Marine biofag og molekylærbiologi

  Institusjonar og einingar
Institutt for biologi
Molekylærbiologisk institutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
Havforskningsinstituttet
Bibliotek for realfag