Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Naturvitenskap generelt

Ny nettside:

uib.no/ub


      Varslingstjenester

Ved hjelp av SDI-tjenester (Selective Dissemination of Information) kan du bli varslet om nye dokumenter innenfor ditt interesseområde


BIBSYS
Velg Mitt BIBSYS i menylinjen og logg deg inn:

"...
'Min profil' gir mulighet til å bestille inntil 5 forskjellige faste søk i Bibliotekbasen. Søkene blir utført regelmessig én gang i uka, og du får tilsendt resultatet på epost."

 

 


   

ScienceDirect:
Klikk på "My alerts". Utfør så et søk og klikk deretter på "Save as Search Alert".


CSA alert (
gjelder ASFA, Entomology Abstracts, MGA)

Utfør et søk og klikk på

Merk av søket og klikk deretter på
"save as alert"
Fyll ut med emailadresse og et valgt passord. Klikk deretter på


Webspirs-basene
Utfør et søk, gå tilbake til søkeskjermen med

merk av søket og klikk deretter på