Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag  : Allment : Tidsskrifter

[../../../../../css/marg.htm]

    Søketips

 

Du har en referanse som f.eks: 

Richardson, AJ. Traffic planning and modelling: a twenty year perspective. Nature 1990; 20(1): 9-21.

Først avgrenser du søket til tidsskrifter ved å klikke på "Tidsskrifter".

Enkel BibSøk Nett Avansert BibSøk Nett(Utvidet utvalg av søkefelter, frasesøking, søking i index, etc.) Tidsskrifter BibSøk Nett Brukerveiledning for avansert BibSøk Nett

Deretter velger du å søke på "full tittel" og ikke "ord i tittel".

  Tittel:  

Søk på full tittel gjør at rekkefølgen på termene er relevant. Søk på "Nature" nå gir treff på tidsskrift-titler som har "Nature" som første term.

Du kan nå finne ut hvilket bibliotek som har tidsskriftet, hvilke årganger som finnes der og hvor det er plassert i samlingen.
 

Richardson AJ. Traffic planning and modelling: a twenty year perspective. ACTA CHEM SCAND 1990; 20(1): 9-21.

Her er tidsskriftet angitt i forkortet form. Her velger du "ord i tittel" og søker slik i tittelfeltet: ACTA CHEM? SCAND?
Spørsmålstegnet er trunkeringstegn og gir treff på alle ord som begynner med f.eks "chem" og "scand".

strek Offisiell side.

Sist oppdatert 18.09.06 ag.
til denne siden