Ny nettside:

uib.no/ub

 UiB : Universitetsbiblioteket : Fagsider : MN-fag : Allment :Søkemotorer
 
         

Hovedgrupper av kilder 

All journal sources
Du kan velge å søke i forskjellige informasjonskilder. Ved å merke av "Science Direct" under "Information Sources" søker du i de tidsskriftene vi har tilgang til i fulltekst. Du kan i tillegg velge å søke i fritt tilgjengelig informasjon på internett ved å merke av "All web sources".

All Web sources (gratis tilgang):
Scirus forsøker å avgrense seg til vitenskapelig/akademisk informasjon på web
* Scirus finner mange kollegavurderte/kvalitetssikrede artikler
* søker dypere i websteder enn andre søkemotorer
* finner også filtyper som pdf, postscript, tex og word
* inneholder patenter