Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Fagsider : Naturvitenskap generelt

 

Samlingene

Dewey-samlingen

Hovedvekten av bøker er plassert i dewey-samlingen. Bøkene er her oppstilt etter Dewey's klassifikasjonssystem. Dewey-systemet sammenstiller bøker innenfor samme fag og emne på hyllen.

  Deweynr  501 Vitenskapsfilosofi/teori
              508 Naturhistorie
              509  Vitenskapshistorie

              025.04 Om bl.a søketeknikk f.eks boken
                         "online searching"
              378.17 Studieteknikk
              686.22544 Om bl.a Latex
              808  Faglig forfatterskap
 

Tidsskriftsamlingen

Vi har nærmere 6000 hyllemeter med ca. 2500 ulike titler og  ca 1500 i elektronisk format.

Tidsskriftene er ordnet alfabetisk på hyllen. Tidsskrifter mottatt siste uke blir utstilt hver torsdag kl 1300.


Pensumsamlingen

Biblioteket har en egen pensumsamling. Der er det meningen å samle ett eksemplar av all pensumbøker innen realfag. Kom med innkjøpsforslag dersom det er noe du savner.

For at samlingen skal være mest mulig tilgjengelig for alle, er bøkene kun til bruk på biblioteket
- til orientering om hva et kurs/emne omfatter
- som tilgjengelig faglitteratur i forbindelse med prosjektoppgaver
- til pensumlesing på biblioteket.

 

Referansesamlingen

Her finner du oppslagsverk som ordbøker og leksika
 

Doktorgradsavhandlinger ("diss1" og "diss2")

Dissertasene er inndelt i to samlinger: 
Diss1 samlingen inneholder avhandlinger levert ved UiB 
Diss2 samlingen inneholder avhandlinger fra andre steder enn Bergen.

Lister over doktorgradsavhandlinger fra UiB innenfor ulike fagfelt 
 

Hovedoppgavesamlingen ("hovedopp")

Biblioteket har hovedoppgaver fra 1952 og fremover

Lister over hovedoppgaver fra UIB innenfor ulike fagfelt
Samlingens første hovedoppgave
 

Populære databøker ("prog-samlingen")

Biblioteket har også en samling med databøker f.eks om de enkelte typer av programvare m.v.
 

Kartsamlingen

Se egen beskrivelse.
Kartene er plassert på kartrommet, i bokser i Dewey-samlingen, og blant tidsskriftene (oppstillingssignaturer).
 

Se også
Hvordan bestille bøker og artikler