Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag  : Allment : Tidsskrifter

[../../../../../css/marg.htm]

     Trykte tidsskrifter


 

Se hva som er tilgjengelig i trykt form:

Tittel: [Nature (London : trykt utg.)] Nature : international weekly journal of science. Trykt: London : Macmillan.
Noter: Finnes også som: Nature (online)
ISSN: 0028-0836
Eiere: NPOLAR NVH UBB UBIT UBTØ UHS UMH UMN UNIS

Klikk på UBB  for å se hvilke årganger Universitetsbiblioteket i Bergen har

4   UBB - UBBRB Z Nat 127(1931)- .  

Dette betyr at Realfagsbiblioteket (UBBBR) har tidsskriftet i trykt form fra 1931 til dags dato