Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : Naturvitenskap generelt

Ny nettside:

uib.no/ub

 Faglige nyheter

Aktuell vitens nyhetsbrev
BBC News
Forskning.no
Forskning.se
GEO-explorer
Hypography
Nature science update
New Scientist
Science.no
Science in the news
 

Varslingstjenester 

Populærvitenskapelige
program
:
DR-Viden om
Schrødingers katt
ScienceFriday

Email og nyhetsgrupper
National Academic
  Mailing List Service 
  gir oversikt over email-lister
Søk i nyhetsgrupper


Universitetsaviser
UHU / UiB
UIB magasinet
Gemini / NTNU

På høydene
QED / UiB